Tam thức bậc hai (đối cùng với (x)) là biểu thức dạng $ax^2 + bx + c$. Trong những số đó (a,b,c) là nhũng số cho trước với (a e 0).

Bạn đang xem: Bảng xét dấu tam thức bậc 2

Nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ được call là nghiệm của tam thức bậc hai $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$; (Delta = b^2 - 4ac) cùng (Delta " = b"^2 - ac) theo sản phẩm tự được điện thoại tư vấn là biệt thức và biệt thức thu gọn gàng của tam thức bậc nhì $fleft( x ight) = ax^2 + bx + c$.

2. Dấu của tam thức bậc hai

Định lí.

Cho tam thức bậc nhì (f(x) = ma mx^2 + bx + c(a e 0)) gồm biệt thức (∆ = b^2– 4ac).

Xem thêm: Bùa Ngãi Nghe Là Gì - Mà Gọi Là Bùa Đáng Sợ Nhất Của Người Thái

- nếu (∆ 0, f(x)) bao gồm (2) nghiệm (x_1,x_2(x_1 0,,forall x in R,, Leftrightarrow ,left{ eginarrayla > 0\Delta 0\Delta le 0endarray ight.$

$ax^2 + bx + c

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ


4.5 trên 103 phiếu

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*
*
*
**
**


*
*


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.