Lý thuyết Hóa 10 bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

- nguyên lý 1: Các yếu tố được xếp theo chiều tăng ngày một nhiều của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bài tập

- chính sách 2: Các nguyên tố bao gồm cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng.

- qui định 3: Các nguyên tố tất cả cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là đầy đủ electron có công dụng tham gia hình thành link hóa học (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh cùng không bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng hotline là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nhân tố đó.

*
2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) trình làng các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 nguyên tố H(Z=1) đến He (Z=2).

- Chu kì 2: có 8 nguyên tố Li(Z=3)đến Ne (Z=10)

- Chu kì 3: có 8 nguyên tố Na(Z=11)đến Ar (Z=18)

- Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố K(Z=19)đến Kr (Z=36)

- Chu kì 5: bao gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37)đến Xe (Z=54)

- Chu kì 6: có 32 nguyên tố Cs(Z=55)đến Rn (Z=86)

- Chu kì 7: bước đầu từ nguyên tố Fr (Z=87) mang đến nguyên tố có Z=110, đó là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì 1,2,3 là những chu kì nhỏ.

- Chu kì 4,5,6,7 là những chu kì lớn.

⇒ Nhận xét:

- các nguyên tố trong thuộc chu kì tất cả số lớp electron bằng nhau và thông qua số thứ tự của chu kì.

- mở màn chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 mặt hàng cuối bảng là 2 bọn họ nguyên tố có thông số kỹ thuật electron đặc biệt: Lantan cùng Actini.

+ họ Lantan: tất cả 14 yếu tố đứng sau La (Z=57) trực thuộc chu kì 6.

+ chúng ta Actini: bao gồm 14 nhân tố sau Ac (Z=89) thuộc chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- đội nguyên tố là tập hợp những nguyên tố cơ mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, cho nên vì thế có tính chất hóa học tương tự nhau với được sắp xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân chia thành 8 nhóm A (đánh số từ IA mang đến VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số tự IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là 1 trong những cột, riêng nhóm VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử những nguyên tố vào cùng một nhóm có số electron hóa trị cân nhau và bằng số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhị cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- team A gồm 8 đội từ IA mang đến VIIIA.

- những nguyên tố đội A có nguyên tố s và nguyên tố p:

+ Nguyên tố s: team IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) cùng nhóm IIA (kim các loại kiềm thổ).

+ Nguyên tố p: đội IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp ko kể cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của group A:

⟶nsa npb

⟶ĐK: 1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6

+ Số sản phẩm tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b=8 ⇒Khí hiếm

+ Ví dụ:

*

* team B:

- team B bao gồm 8 đội được đánh số từ IIIB cho VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm những nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Lý 11 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 11 Cơ Bản

- đội B gồm những nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 sản phẩm cuối bảng).

- STT team = Số e lớp ngoài cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)