Nhận xét: vào bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo ngay lập tức nhau hơn (kém) nhau lần, tức là:

- Đơn vị phệ gấp lần đơn vị chức năng bé;

- Đơn vị bé xíu bằng

*
đơn vị chức năng lớn.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lớp 5

2. Một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Đổi những đơn vị đo khối lượng

Phương pháp: Áp dụng nhấn xét, vào bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị chức năng đo tức thì nhau hơn (kém) nhau lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) tạ = …yến

b) tạ = …kg

c)

*

d)

*
tấn

e) tấn

*

g) = … tạ …

Cách giải:

a) tạ =

*
yến

b) tạ =

*

c)

*

d)

*
tấn

e) tấn = tấn + =

*
.

Vậy tấn

*

g)

*
= tạ +
*
= tạ .

Vậy = tạ

Dạng 2: những phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

Phương pháp:

- Khi tiến hành phép tính có kèm theo những đơn vị đo giống nhau, ta tiến hành các phép tính như bình thường.

- Khi triển khai phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, đầu tiên ta nên đổi về cùng 1 đơn vị chức năng đo sau đó thực hiện nay tính bình thường.

- khi nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo cân nặng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một trong những như cách thông thường, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo trọng lượng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a)

*

b)

*

c) tấn + yến = …yến

d)

e)

*

f)

*

Cách giải:

a)

*

b)

*

c) tấn + yến =

*
yến + yến = yến

Vậy tấn + yến = yến

d)

*
.

Vậy

e)

*

f)

*

Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

Phương pháp:

- lúc so sánh những đơn vị đo kiểu như nhau, ta so sánh giống như như so sánh hai số trường đoản cú nhiên.

- khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp đến thực hiện đối chiếu bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp

*
vào khu vực chấm:

a)

*

b)

*

c) tấn …

d) tạ … tạ yến

Cách giải:

a)

*

b)

*

c) Ta bao gồm tấn = tấn + =

*
.

mà lại

*
.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Celery Là Gì

Vậy tấn

d) Ta tất cả tạ = tạ + =

*

tạ yến = tạ + yến =

*

nhưng mà

*
.

Vậy tạ tạ yến

Dạng 4: Toán gồm lời văn:

Ví dụ: Một cửa hàng buổi sáng bán tốt yến gạo. Buổi chiều phân phối được thấp hơn buổi sáng sủa

*
gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?