Toán có lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học sinh được tiếp cận từ rất sớm, có ý nghĩa quan trọng và trong thực tiễn cao. Vấn đề hướng dẫn học sinh một số mẹo khi giải toán tất cả lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách lúc nào thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong giải toán gồm lời văn nhằm đạt kết quả đúng chuẩn nhất là vấn đề mà shop chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Bài toán giải


*
1. Một vài mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Bài toán có lời văn tiến hành phép tính cộng.

Dạng 1: Trong vấn đề lời văn tất cả chữ …“thêm” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 1: bên An tất cả 6 con gà, người mẹ mua “thêm” 4 con gà. Hỏi nhà An có toàn bộ mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số bé gà công ty An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 nhỏ gà.

Dạng 2: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An tất cả 3 quả cam, Bình gồm 5 trái cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy quả cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả hai bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 quả bóng

Dạng 3: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở bên dưới ao cùng 6 nhỏ ở trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Dạng 4: Trong việc lời văn có chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: giá thành sách Toán là 752 đồng, giá bán sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn mức giá sách toán là 48 đồng. Hỏi tầm giá sách giờ đồng hồ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Việc có lời văn triển khai phép tính trừ

Dạng 1: Trong việc lời văn gồm chữ …“bớt” …ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, cha em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn sót lại dài bao nhiêu cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong bài toán lời văn gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 quả bóng, các bạn Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy trái bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của chúng ta Long còn sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 trái bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn có chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh. Lớp 1B gồm ít hơn lớp 1A là 6 học tập sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong vấn đề lời văn có chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, nhiều hơn, không nhiều hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: chúng ta An nặng nề 41 kg, chúng ta Lan năng 38 kg. Hỏi các bạn An năng hơn bạn Lan từng nào kg?

Bài giải:

Số ký lô gam bạn An nặng nề hơn chúng ta Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“cho biết nhì bạn” …”trong đó cho thấy một bạn”…”hỏi chúng ta còn lại”…ta triển khai phép tính trừ

Ví dụ 9: các bạn Hương và bạn Hoa xem tư vấn được 120 nhỏ tem. Trong số đó bạn Hương sưu tầm được 80 nhỏ tem. Hỏi bạn Hoa đọc được bao nhiêu con tem?

Bài giải:

Số con tem các bạn Hoa học hỏi được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 con tem.

2. Tuyển chọn tập 40 việc có lời văn lớp 3 được đặt theo hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng có 58 lít dầu, nếu tiếp tế thùng thứ nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu kém thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu chế tạo thùng đầu tiên 5 lít thì tổng thể dầu có trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng đầu tiên lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thiết bị hai là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu sống thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An cài 3 cây viết chì cùng 5 quyển vở hết 21 nghìn, Hồng tải 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 ngàn đồng. Tính số chi phí một bút chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây bút chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 mẫu bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khoản thời gian bán đi 450 loại cốc thì quầy đó còn sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó gồm bao nhiêu chiếc cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã bán đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng bao gồm số cốc là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi chào bán thùng bao gồm số ly là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kê 9 sản phẩm ghế đủ chỗ mang đến 81 bạn ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi cần kê thêm mấy hàng ghế nữa new đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi mặt hàng ghế bao gồm số vị trí là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế phải kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày vật dụng hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cà nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày trang bị hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhị ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một dòng cầu nhiều năm 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp ở vị trí chính giữa thì dài ra hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chủ yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn lại mỗi nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp tại chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi-măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như vậy có cân nặng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi-măng có cân nặng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây nạp năng lượng quả tất cả 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và có 9 sản phẩm cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây nạp năng lượng quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn cửa là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn uống quả có tất cả số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 quyển sách xếp số đông vào 2 tủ, mỗi tủ gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ngơi nghỉ mỗi ngăn tất cả là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách bao gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách sinh sống mỗi ngăn là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân tất cả 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và ít hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sảnh có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con kê trên sảnh là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. vào một cuộc thi làm hoa, các bạn Hồng làm cho được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông với chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn có tác dụng được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm cho được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm cho được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả tía bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ cặp đôi đấu với nhau thì được một ván cờ. Hỏi tất cả bốn chúng ta đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với một các bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ chào bán 25 trái cam cùng 75 quả quýt. Buổi sáng người mẹ đã cung cấp được1/5 số cam cùng quýt, còn sót lại số cam cùng số quýt người mẹ để chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sáng bà mẹ đã bán tốt tổng số bao nhiêu quả cam cùng quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam với quýt bà mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt mẹ đã buôn bán buổi sáng là: 100 : 5 = đôi mươi quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng trĩu 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng từng nào ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi không đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số mặt đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi chứa số klg đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi do đó chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt gấp 3 lần ngày vật dụng nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày đồ vật hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: tất cả 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời không đúng bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi trường hợp Henry trả lời được 150 điểm thì chúng ta ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng cách thức giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của doanh nghiệp Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tạo thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là bởi vì ta đã đến Henry trả lời đúng hết 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu sai số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, nếu tăng chiều nhiều năm 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Ba rổ có số cam bởi nhau. Nếu chào bán 60 quả sinh hoạt rổ đồ vật nhất, cung cấp 45 quả ngơi nghỉ rổ thứ

2 cùng 75 quả sống rổ vật dụng 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế số cam đã phân phối là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam vào 3 rổ lúc đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban đầu có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả có số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ đi download bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn đặt hàng tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn đặt hàng số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn oder tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo đồng nhất chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo bao gồm 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai phòng sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu rước 4 quyển sách của ngăn đầu tiên chuyển sang phòng thứ hai thì số cuốn sách của nhì ngăn bằng nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn trước tiên hơn chống thứ nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: tất cả một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập đúng theo nếu xếp mỗi hàng 64 bạn thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 mặt hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số fan của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì mỗi hàng bao gồm số người là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một vài bi chia thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong mỏi chia số bi kia thành từng túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi tất cả 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 tín đồ (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón toàn bộ bao nhiêu cái tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì từng xe chở được số fan là: 4 – 1 = 3 người

26 fan ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần 1 xe.

Vậy số xe cộ tắc xi nên đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số trong những viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo sót lại được chia đa số thành 7 túi, từng túi ít hơn thuở đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Bạn Đã Hiểu Hết Về Vai Trò Của Affiliation Nghĩa Là Gì, Affiliation Trong Cv Là Gì

Hướng dẫn:

1 túi bao gồm số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An có là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng có 16 viên bi, Toàn tất cả số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn có số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một siêu thị ngày đầu tiên bán được 36 kg đường, ngày trang bị hai bán tốt số đường sụt giảm 3 lần đối với ngày đồ vật nhất. Hỏi ngày máy hai bán thấp hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày lắp thêm hai bán tốt số con đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày trang bị hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng sản phẩm công nghệ hai đựng gấp 3 lần thùng thiết bị nhất, thùng thứ tía chứa nhát thùng sản phẩm công nghệ hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng đồ vật hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong chống học gồm 6 mặt hàng ghế, mỗi hàng ghế có 3 nơi ngồi. Hỏi chống học kia có bao nhiêu khu vực ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học có số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi có 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi bao gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn tất cả 4 đĩa cam, mỗi đĩa bao gồm 9 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi bên trên bàn có bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số quả cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: bên trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 2 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 2 = 8 quả cam

Bài 36: bên trên bàn có 7 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 8 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 ông xã sách, mỗi ông chồng sách bao gồm 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số cuốn sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có từng nào quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số trái là: 7 x 2 = 14 trái cam

Bài 39: trên bàn tất cả 8 ông chồng sách, mỗi ông xã sách có 2 quyển sách. Hỏi bên trên bàn gồm mấy quyển sách?