Bài tập Wish môn tiếng Anh lớp 9 tổng hợp những dạng bài xích tập về câu ước có đáp án chi tiết kèm theo.

Thông qua tư liệu này, giúp chúng ta có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả cao trong số bài kiểm tra, bài thi vào lớp 10 chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập wish lớp 9 có đáp án


Bài tập Wish môn giờ Anh lớp 9

1. Wish tức thị gì?

Wish (v): mong, mong muốn ước, ước, mong mơ.

2. Lúc nào dùng cấu tạo Wish?

Cấu trúc Wish thực hiện khi fan nói muốn biểu đạt một ước ao muốn, một cầu mơ làm sao đó cho với bản thân hoặc đến với những người khác.


➔ cấu trúc Wish dùng để miêu tả một ước muốn nào đó trong tương lai, hoặc dùng đào bới một điều tốt đẹp xuất xắc cũng hoàn toàn có thể là điều khó rất có thể xảy ra, không khả thi trong thực tế.


Ex: My mother wishes, I would become a good lawyer in the future. (Mẹ tôi mong tôi sẽ trở thành một giải pháp sư tốt trong tương lai).


– Type 2: Câu cầu trái ngược với hiện tại:

Form: S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …(tobe ➔ were)

➔ cấu trúc Wish miêu tả mong ý muốn trái ngược với hiện tại tại.

Ex: Peter wishes, he were very rich. (Peter cầu anh ấy khôn xiết giàu có).


– Type 3: Câu ước trái ngược với thừa khứ

Form: S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…

➔ cấu tạo Wish cần sử dụng để biểu đạt mong mong mỏi trái ngược với thừa khứ.

Ex: Hue wishes, she had passed her exam. (Huệ mong cô ấy vẫn vượt qua bài kiểm tra).

– Form: S + Wish + somebody + (something) well (ill).

➔ cấu trúc Wish áp dụng khi muốn miêu tả sự mong muốn ai hay cái gì gặp gỡ may (không may).

Ex: My mother wishes me well in my test. (Mẹ tôi muốn tôi gặp may mắn trong bài kiểm tra của mình).

– Form: S + Wish + somebody + (something) + on somebody.

➔ cấu trúc Wish dùng làm gán hoặc đùn đẩy cho ai đó.

Ex: My parents can wish me on my grandmother while they are away. (Bố chị em tôi có thể đùn đẩy tôi đến bà trong những lúc họ đi công tác).

– kết cấu Wish rất có thể sử dụng với mục đích đưa ra lời chúc mừng, mong mỏi ước.

Wish + nhiều danh từ

Ex: I wish my family a Merry Christmas. (Tôi mong chúc gia đình của tôi bao gồm một giáng sinh tốt lành).

4. Lưu lại ý

– kết cấu này không dùng ở thì lúc này tiếp diễn.

– cấu trúc Wish = kết cấu If only: dùng làm nhấn mạnh dạn hơn.

Ex: phái nam wishes, he were a famous singer. (Nam ước anh ấy là 1 ca sĩ nổi tiếng).

= If only, phái mạnh were a famous singer. (Giá mà Nam là 1 trong những ca sĩ nổi tiếng).

– cấu tạo Wish hoàn toàn có thể thay bằng cấu trúc Would rather (Giá mà).

Ex: I wish my score kiểm tra were higher. (Tôi ước điểm bài bác kiểm tra của tớ cao hơn).

= I would rather my score chạy thử was higher. (Giá nhưng điểm bài kiểm tra của mình cao hơn).

5. Bài xích tập

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:


1. I wish I (go)……………………………. To lớn the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not/ spend)………………………………. So much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. Him how khổng lồ get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. At home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/ see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/ call)……………….………………. Him a liar.

11. I don’t have time to go to lớn “High unique Good Fair “. I wish I (go) ………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write to lớn her. I wish we (write) ………………… to her more often.

14. John doesn’t know how lớn swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go khổng lồ Ha Long cất cánh next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now.

20. I know phái mạnh will not lend me his car. I wish he (lend). ……………… it lớn me.

II. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t know more people.

I wish………………………………………………………..

2. I don’t have a key.

I wish……………………………………………………

3. Ann isn’t here.

I wish……………………………………………………

4. It is cold.

I wish……………………………………………………

5. I live in a big đô thị (I don’t lượt thích it).

I wish……………………………………………………

6. I can’t go lớn the party (and I like it).

I wish……………………………………………………

7. I have lớn work tomorrow (I like to stay in bed).

I wish……………………………………………………

8. I don’t get good marks.

I wish……………………………………………………

9. I’m not lying on a beautiful sunny beach.

I wish……………………………………………………

10. Hoa and Ba won’t go fishing this weekend.

They wish……………………………………………………

III. Rewrite the following sentences, using “Wish”

1. I don’t have a car.


………………………………………………….

2. I can’t play the piano.

………………………………………………….

3. I’m at work.

………………………………………………….

4. It’s winter.

………………………………………………….

5. I’m ill.

………………………………………………….

6. I don’t have new shoes.

………………………………………………….

7. I can’t afford to lớn go on holiday.

………………………………………………….

8. I don’t have time lớn read lots of books.

………………………………………………….

9. I can’t drive.

………………………………………………….

10. My laptop is broken.

Xem thêm: Nêu Cấu Tạo Sán Lá Gan Thích Nghi Với Đời Sống Kí Sinh Như Thế Nào ?

………………………………………………….