– Bình phường của một hiệu bằng bình phương số đầu tiên trừ đi nhì lần tích số đầu tiên nhân số thứ hai rồi cộng với bình phương số máy hai.

Bạn đang xem: Bài tập về hằng đẳng thức lớp 8

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

Ví dụ:

( x – 2)2 = x2 – 2. X. 22 = x2 – 4x + 4

3. Hiệu nhì bình phương

– Hiệu nhì bình phương bằng hiệu nhì số kia nhân tổng nhị số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

4. Lập phương của một tổng

– Lập phương của một tổng = lập phương số trước tiên + 3 lần tích bình phương số đầu tiên nhân số đồ vật hai + 3 lần tích số trước tiên nhân bình phương số máy hai + lập phương số thứ hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

Ví dụ: 

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu = lập phương số thứ nhất – 3 lần tích bình phương số đầu tiên nhân số lắp thêm hai + 3 lần tích số thứ nhất nhân bình phương số sản phẩm hai – lập phương số trang bị hai.

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

6. Tổng nhì lập phương

Tổng của nhị lập phương bởi tổng nhị số kia nhân với bình phương thiếu của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ; 

7. Hiệu nhị lập phương

Hiệu của nhì lập phương bằng hiệu của nhị số đó nhân cùng với bình phương thiếu hụt của tổng.

Xem thêm: Soạn Bài Tuyên Ngôn Độc Lập Phần 1, Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh)

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ: 

Bài tập

Bài toán 1: Tính

Bài toán 2: Tính

Bài toán 3: Viết những đa thức sau thành tích

Bài 4: Tính nhanh

2. 29,9.30,1

4. 37.43

Bài toán 5: Rút gọn gàng rồi tính quý hiếm biểu thức

…………..


*
Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng viên
*
Kế hoạch giáo dục đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 6 khóa XII của Đảng viên (20 chủng loại bài)