Trong lịch trình môn Toán lớp 8, hằng đẳng thức là một nội dung rất đặc trưng và buộc phải thiết. Câu hỏi nắm vững, dìm dạng, nhằm vận dụng những hằng đẳng thức vào giải toán là một nhu cầu không thể không có trong quá trình học.

Bạn đang xem: Bài tập về hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8

Sau phía trên romanhords.com xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh tài liệu bài xích tập tổng phù hợp về Hằng đẳng thức lớp 8. Tài liệu tổng hợp kỹ năng và những dạng bài xích tập bài tập trong công tác học môn Toán lớp 8 phần đa số hằng đẳng thức xứng đáng nhớ. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích, hướng dẫn các chúng ta ôn tập trên lớp hoặc sử dụng tại nhà làm tài liệu tự học. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng xem thêm và tải tài liệu trên đây.


Bài tập về hằng đẳng thức lớp 8


A. Kim chỉ nan 7 hằng đẳng thức

1. Bình phương của một tổng

- Bình phương của một tổng bằng bình phương số đầu tiên cộng với hai lần tích số thiết bị nhân nhân số sản phẩm công nghệ hai rồi cộng với bình phương số vật dụng hai.

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

Ví dụ:

*

2. Bình phương của một hiệu

- Bình phường của một hiệu bằng bình phương số đầu tiên trừ đi nhì lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai rồi cùng với bình phương số máy hai.

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

Ví dụ:

( x - 2)2 = x2 - 2. X. 22 = x2 - 4x + 4

3. Hiệu nhì bình phương

- Hiệu nhì bình phương bằng hiệu hai số đó nhân tổng nhị số đó.

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

Ví dụ:

*

4. Lập phương của một tổng

- Lập phương của một tổng = lập phương số đầu tiên + 3 lần tích bình phương số đầu tiên nhân số vật dụng hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số sản phẩm hai + lập phương số đồ vật hai.

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3


Ví dụ:

*

5. Lập phương của một hiệu

- Lập phương của một hiệu = lập phương số trước tiên - 3 lần tích bình phương số đầu tiên nhân số vật dụng hai + 3 lần tích số đầu tiên nhân bình phương số máy hai - lập phương số thứ hai.

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

6. Tổng hai lập phương

- Tổng của nhị lập phương bằng tổng nhì số kia nhân với bình phương thiếu thốn của hiệu.

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

Ví dụ;

*

7. Hiệu nhị lập phương

- Hiệu của hai lập phương bởi hiệu của hai số kia nhân cùng với bình phương thiếu thốn của tổng.

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Ví dụ:

*

*

B. Bài tập hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bài toán 1: Tính

*

*

*

*

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 2: Tính

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 3: Viết các đa thức sau thành tích

*


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bài 4: Tính nhanh

*

2. 29,9.30,1

*

4. 37.43

*

*

*

*

*

*

Bài toán 5: Rút gọn rồi tính quý giá biểu thức

*

*

*

*

*

*

*

Bài toán 6 : viết biểu thức

*
thành tích chứng tỏ với moi số nguyên n biểu thức
*
phân chia hết đến 8

Bài toán 7 : minh chứng với moi số nguyên N biểu thức

*
phân tách hết cho 4

Bài toán 8 : Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

*

*

*

Bài toán 9. Điền vào vệt ? môt biểu thức sẽ được môt hằng đẳng thức, bao gồm mấy giải pháp điền


a. (x+1).?

b.

*

c.

*

d. (x-2) . ?

*

*

*

i. ?+8 x+16

Bài toán 10. Viết biểu thức sau bên dưới dang tích

*

*

*

*

*

*

Bài toán 11. Viết biểu thức sau dưới dang tích

*

*

Bài toán 12. Viết biểu thức sau bên dưới dạng tổng

*

b..

*

Bài toán 13: Viết biểu thức sau bên dưới dạng tổng

*

b.

*

*

*

..............

C: bài tập nâng cao cho các hằng đẳng thức

bài xích 1. mang lại đa thức 2x² – 5x + 3 . Viết nhiều thức trên dưới dạng 1 đa thức của trở thành y trong đó y = x + 1.

giải mã

Theo đề bài ta có: y = x + 1 => x = y – 1.

A = 2x² – 5x + 3

= 2(y – 1)² – 5(y – 1) + 3 = 2(y² – 2y + 1) – 5y + 5 + 3 = 2y² – 9y + 10

bài 2. Tính nhanh tác dụng các biểu thức sau:

a) 127² + 146.127 + 73²

b) 98.28– (184 – 1)(184 + 1)

c) 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

d) (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

lời giải

a) A = 127² + 146.127 + 73²

= 127² + 2.73.127 + 73²

= (127 + 73)²

= 200²

= 40000 .

Xem thêm: Lý Thuyết Các Trường Hợp Đồng Dạng Của Tam Giác Vuông, Thường, Cân

b) B = 9 8 .2 8 – (18 4 – 1)(18 4 + 1)

= 188 – (188 – 1)

= 1

c) C = 100² – 99² + 98² – 97² + …+ 2² – 1²

= (100 + 99)(100 – 99) + (98 + 97)(98 – 97) +…+ (2 + 1)(2 – 1)

= 100 + 99 + 98 + 97 +…+ 2 + 1

= 5050.

d) D = (20² + 18² + 16² +…+ 4² + 2²) – ( 19² + 17² + 15² +…+ 3² + 1²)

= (20² – 19²) + (18² – 17²) + (16² – 15²)+ …+ (4² – 3²) + (2² – 1²)

= (20 + 19)(20 – 19) + (18 + 17)(18 – 17) + ( 16 +15)(16 – 15)+ …+ (4 + 3)(4 – 3) + (2 + 1)(2 – 1)