... 3142lim/9232423lim/611lim/3222120−++−+−−−−−++−+→→→xxxxxxxxxxxxxxx Bài tập 5: Tính các giới hạn: GIỚI HẠNA: Giới hạn dãy số: kiến thức cần nhớ: Định lý1: (Điều kiện nên để dãy sốgiới hạn) giả dụ một dãy số tất cả giới hạn thì nó bị chặn. ... Những số hạng của cấp số cùng Định lí: vào một cấp số cộng, mỗi số hạng tính từ lúc số hạng máy hai ( và trừ số hạng sau cùng đối với cấp số cùng hữu hạn) , số đông là trung bình cộng của nhì số hạng ... độc nhất vô nhị của giới hạn) nếu như một dãy số bao gồm giới hạn thì giới hạn đó là duy nhất. Định lý3: (Điều kiện đủ để dãy sốgiới hạn) (Định lý Vaiơstrat). Một dãy số tăng và bị chặn trên thì tất cả giới hạn. ...


Bạn đang xem: Bài tập về giới hạn dãy số toán cao cấp

*

*

... 7nn−+()24. Lim 9 6 5n n+ + B)a −∞)b + ∞3)5c3)2d − Giới hạn của dãy số ( )( )nA nuB n=trong đó A(n),B(n) là các đa thức ẩn số na)Nếu bậc A(n) > bậc B(n) thì limnu = ±∞b)Nếu ... N 1nnd) lim lim4n 2 4n 21 193nnlim244n− +− +=− −− += =− Câu 5 :Dãy số nào bao gồm giới hạn bởi 0?A.32nnu = ÷ B.43nnu = − ÷ C. D.2nu n=34nnu ... Bậc B(n) thì lim ( 0)na aub b= ≠(Trong kia a,b theo lần lượt là hệ số tất cả số nón cao duy nhất trong A(n) với B(n) ) CỦNG CỐ bài xích 6/SGK Tr-12224 2 21 0.020202 1 0.02 0.000202 1 0.02 0.0002 0,0000022...
*

*

... Limvnlim = *Các định lý về giới hạn: Định lý 1: Một dãy số tăng và bị chặn trên thì bao gồm giới hạn Một dãy số giảm và bị ngăn dưới thì tất cả giới hạn Định lý 2: mang đến 3 dãy số (un),(vn) và (wn) ... Trong tầm (– 2;2)4 dcq dcq Giới hạn dãy số *Các giới hạn hay gặp: limC = C ; lim= 0 α > 0 ; lim = 0 ; limqn = 0 |q| 5 1,693 39
*Xem thêm: Giỏi Ngay Keep Up With Là Gì ? Tìm Hiểu Ngay Keep Up With Trong Tiếng Anh

27 2,789 3