Đại từ nhân xưng là kiến thức ngữ pháp cơ bạn dạng cần yêu cầu nắm và được nhìn nhận như là kỹ năng nền trước khi chúng ta bước vào những cấu trúc ngữ pháp quan trọng và phức tạp. Hôm nay, romanhords.com sẽ gói gọn hết gần như kiến thức cần biết về Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng để chúng ta cũng có thể nắm rõ cấu trúc ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ nhân xưng


*
*
*
*
Bài tập về đại từ bỏ nhân xưng trong tiếng Anh

Bài tập 1

Điền đại từ phù hợp thay cố kỉnh cho danh từ trong ngoặc:

……….is dancing. (John)……….is blue. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is drinking. (the cat)………. Are cooking a meal. (my mother & I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?

Bài tập 2

Điền đại từ thích hợp vào nơi trống:

……….am sitting on the chair.………. Are listening lớn the radio.Are………. From Australia?………. Is going to school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?

Bài tập 3

Tìm đại từ thay thế cho danh từ đến trước:

I →you →he →she →it →we →they →

Bài tập 4

Tìm đại từ phù hợp thay núm cho danh từ được gạch chân:

The mother always gives the girls household work.me b. Them c. YouI am reading the newspaper to my Grandmother.her b. Us c. HimThe boys are riding their motorbikes.it b. Them c. HerMy brother is writing an e-mail to Bob.me b. Her c. HimI don’t understand the explanation.she b. Her c. ItMarry is talking to lớn Helen.her b. Him c. MeClose the door, please.it b. Them c. UsCan you pick up the people in the airport, please?you b. Them c. UsThe bikes are for John.him b. Her c. YouCan you pass them to my brother & me, please?her b. Me c. Us

Đáp án cùng giải thích

Đáp án bài xích tập 1He is dancing. – Anh ấy vẫn nhảy.It is black. – Nó (là) màu đen. The car là 1 vật.They are on the table. – chúng đang làm việc trên bàn.It is eating. – Nó đang ăn.We are cooking a meal. – công ty chúng tôi đang nấu một bữa ăn.They are in the garage. – chúng đang nghỉ ngơi trong gara.He is riding his motorbike. – Anh ấy đang lái cái xe máy của anh ấy ấy.She is from England. – Cô ấy đến từ nước Anh.She has a sister. – Cô ấy gồm một fan chị/em gái.Have you got a bike, Marry? – các bạn có chiếc xe đạp nào không, Marry?Đáp án bài bác tập 2

Tất cả các câu này đều yêu cầu một đại từ nhà ngữ làm chủ ngữ trong câu.

I am sitting on the chair. Tôi vẫn ngồi bên trên ghế.We are listening radio. Shop chúng tôi đang nghe đài.Are you from Australia? tất cả phải bạn tới từ nước Úc.He is going school. Anh ấy sắp đến trường.They are cooking dinner. Họ đã nấu bữa tối.It was a nice day yesterday. Hôm qua là một trong những ngày xuất xắc vời.We are watching TV. Shop chúng tôi đang coi TV.Is she Marry’s sister? tất cả phải cô ấy là chị/em gái của Marry.You are playing in the room.

Xem thêm: Nguyên Tắc Smart Viết Tắt Của Từ Gì, Smart Là Gì

Bạn đang chơi trong phòngAre they in the supermarket? có phải họ đã ở ẩm thực không?Đáp án bài bác tập 3I → meyou → youhe → himshe → herit → itwe → usthey → themĐáp án bài tập 4babccaabac

Trên đây là tổng quát tốt nhất về đại từ nhân xưng mà lại bạn cần phải biết và bài bác tập áp dụng đi kèm. Hy vọng bạn đã có thêm đều kiến thức bổ ích sau khi đọc nội dung bài viết này.