Bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử là dạng bài xích tập cơ bạn dạng và rất quan trọng đối cùng với môn hóa học THPT. Loài kiến Guru share tới các em học sinh các phương pháp và dạng bài xích tập mẫu giúp các em núm vững, giải nhanh những dạng bài tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử.

Bạn đang xem: Bài tập tự luận cân bằng phản ứng oxi hóa khử

I.Phương pháp và ví dụ về bài bác tập cân đối phản ứng thoái hóa khử

1. Phương pháp

Nguyên tắc: tổng thể electron nhường nhịn = tổng cộng electron nhận

Bước 1. Khẳng định số oxi hóa chuyển đổi thế nào.

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

Bước 3. Đặt những hệ số kiếm được vào phương trình phản ứng và tính các hệ số còn lại.

Lưu ý:

- Ta có thể cân bằng phản ứng oxi hóa – khử theo phương thức tăng – sút số oxi hóa với nguyên tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số thoái hóa giảm.

- phản ứng thoái hóa – khử còn hoàn toàn có thể được thăng bằng theo phương thức ion–electron: lấy một ví dụ ...

- ví như trong một phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử có tương đối nhiều nguyên tố gồm số thoái hóa cùng giảm (hoặc cùng tăng) mà:

+ Nếu bọn chúng thuộc cũng một chất: thì phải bảo vệ tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

+ Nếu chúng thuộc các chất khác nhau: thì phải bảo đảm tỉ lệ số mol của những chất đó theo đề sẽ cho.

* trường hợp so với hợp chất hữu cơ:

- trong trường hợp cơ mà hợp hóa học hữu cơ trước với sau phản nghịch ứng có một nhóm nguyên tử thay đổi và một số nhóm không thay đổi thì nên xác minh số lão hóa của C trong từng nhóm rồi mới cân bằng.

- vào trường hợp mà lại hợp hóa học hữu cơ biến đổi toàn bộ phân tử, nên cân bằng theo số thoái hóa trung bình của C.

2. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1. thăng bằng phản ứng:

CrS +

*

Hướng dẫn:

Bước 1. khẳng định sự chuyển đổi số oxi hóa:

Cr+2 → Cr+3

S-2 → S0

N+5 → N+4

Bước 2. Lập thăng bằng electron:

Cr+2 → Cr+3 + 1e

S-2 → S0 + 2e

CrS → Cr+3 + S+0 + 3e

2N+5 + 1e → N+4

→ tất cả 1CrS và 3N

*
.

Bước 3. Đặt các hệ số vừa tìm vào phản bội ứng và thăng bằng phương trình bội phản ứng:

CrS + 6HNO3 → Cr(NO3)3 + 3N

*
+ S + 3
*
O

Ví dụ 2. cân đối phản ứng trong hỗn hợp bazơ:

NaCr

*
+ Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

*
+ 4OH- →
*
+ 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2

*
+ 8OH- + 3Br2 → 2CrO2-4 + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản nghịch ứng phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. thăng bằng phản ứng vào dung dịch tất cả

*
O tham gia:

KMnO4 + H2O + K2SO3 → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

*
+ 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

*
+ H2O →
*
+ 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2

*
+ H2O + 3
*
→ 2MnO2 + 2OH- + 3
*

Phương trình bội nghịch ứng phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

II. Bài xích tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử và giải đáp giải

Phần bài tập cân đối phản ứng lão hóa khử bao gồm 5 câu hỏi có đáp án chi tiết thuộc các dạng khác nhau và 3 câu hỏi học sinh trường đoản cú làm.

Cân bởi phản ứng thoái hóa khử được áp dụng trong số đông các dạng bài bác tập thpt và dàn trải xuyên thấu trong đa số các thắc mắc bài tập trong các đề thi hóa học THPT. Vày vậy, các thắc mắc minh họa sau đây để giúp học sinh dễ tưởng tượng và gắng vứng các khả năng giải bài tập thăng bằng phản ứng lão hóa khử.

1. Đề bài bài xích tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử

Câu 1. đến phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(

*
)2 + H2O. Cho thấy hệ số cân bằng của FeSO4 với K2Cr2O7 theo thứ tự là bao nhiêu?

A. 5; 2 B. 6; 2 C. 6; 1 D. 8; 3

Câu 2. mang lại phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Hãy cho thấy tỉ lệ hệ số của hóa học khử và chất oxi hóa sau khoản thời gian cân bằng là câu trả lời nào bên dưới đây?

A. 4:3 B. 3:4 C. 3:2 D. 2:3

Câu 3. thăng bằng phản ứng sau:

Fe3O4 + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

Câu 4. cân bằng phản ứng:

As2S3 + HNO3 + H2O → H3As

*
+ NO + H2SO4

Câu 5. thăng bằng phản ứng:

FexOy + HNO3 → Fe(

*
)3 + NO + H2O

2. Đáp án

Câu 1: câu trả lời C

*

Câu 2: Đáp án C

*

Câu 3:

*

Câu 4:

*

Câu 5:

*

3. Bài xích tập tự làm

Câu 1.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Khoảng 10 Câu Nêu Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Chị Dậu Qua Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

Hãy thăng bằng phương trình bội nghịch ứng lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(

*
)3 + K2SO4 + H2O

Câu 2. Xác minh hệ số cân đối của KMnO4 trong phản bội ứng sau:

S

*
+ KMnO4 +
*
O → K2
*
+ ...Chọn câu trả lời đúng nhất

A. 2 B. 5 C. 7 D. 10

Câu 3. cân đối phản ứng lão hóa – khử sau bằng phương thức thăng bởi e:

*

Trên trên đây là cách thức giải ví dụ các dạng bài tập thăng bằng phản ứng oxi hóa khử. Bao gồm các ví dụ minh họa và bài xích tập mẫu mã kèm đáp án bỏ ra tiết. Con kiến Guru mong muốn thông qua bài học kinh nghiệm này, có thể giúp các em học sinh nắm vững con kiến thức, gọi rõ bản chất và thuận lợi ghi lưu giữ các phương pháp làm những dạng bài tập cân bằng phản ứng thoái hóa khử. Những em bao gồm thể xem thêm nhiều bài xích học hữu ích tại loài kiến Guru nhé!