Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 1 có đáp án

A.Vật hoạt động chậm dần dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần dần đềuC.Vật đứng yênD.Vật vận động thẳng số đông

Câu 2:Mã câu hỏi:43541

Từ phương trình vận tốc: v = 15 + 5t (m/s). đặc thù của hoạt động là:


A.Vật vận động chậm dần dần đềuB.Vật chuyển động nhanh dần đềuC.

Vật đứng yênD.Vật chuyển động thẳng mọi
Câu 3:Mã câu hỏi:43542

Một vật vận động thẳng không thay đổi chiều trên 1 quãng mặt đường dài 40m. Nửa quãng mặt đường đầu trang bị đi hết thời gian t1= 5s, nửa quãng con đường sau trang bị đi hết thời hạn t2= 2s. Tốc độ trung bình trên cả quãng mặt đường là:


A.7m/s B.5,71m/s C.2,85m/s D.0,7m/s

Câu 4:Mã câu hỏi:43543

Một vật vận động thẳng không đổi chiều. Bên trên quãng con đường AB, đồ vật đi nửa quãng đường đầu với tốc độ v1= 20m/s, nửa quãng đường sau thứ đi với tốc độ v2= 5m/s. Gia tốc trung bình bên trên cả quãng con đường là:


A.12,5m/s B.8m/s C.4m/s D.0,2m/s

Câu 5:Mã câu hỏi:43544

Một xe chuyển động thẳng không thay đổi chiều; 2 giờ đầu xe đua với tốc độ trung bình 60 km/h, 3h sau xe đua với vận tốc trung bình 40km/h. Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là:


A.50km/h B.48 km/h C.44km/h D.34km/h

Câu 6:Mã câu hỏi:43545

Một xe vận động thẳng không đổi chiều có gia tốc trung bình là đôi mươi km/h trên 1/4 đoạn đường đầu với 40 km/h bên trên 3/4 đoạn đường còn lại. Gia tốc trung bình của xe trên cả đoạn đường là :


A.30km/h B.32 km/hC.128km/h D.40km/h

Câu 7:Mã câu hỏi:43546

Một xe chuyển động thẳng không thay đổi chiều, vào nửa thời hạn đầu xe chạy với tốc độ 12 km/h. Vào nửa thời gian sau xe chạy với gia tốc 18 km/h. Tốc độ trung bình trong suốt thời gian đi là:


A.15km/h B.14,5km/h C.7,25km/h D.26km/h

Câu 8:Mã câu hỏi:43547

Một người đi xe đạp không thay đổi chiều trên 2/3 phần đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h cùng 1/3 phần đường sau với gia tốc trung bình đôi mươi km/h. Tốc độ trung bình của tín đồ đi xe đạp điện trên cả quảng con đường là


A.Chuyển rượu cồn thẳng đa số là vận động có quỹ đạo là con đường thẳng và có tốc độ trung bình tương đồng trên đa số quãng đườngB.Chuyển đụng thẳng hầu hết là hoạt động trên đường thẳng, tất cả vectơ vận tốc không đổi theo thời gianC.Chuyển rượu cồn thẳng hầu như là chuyển động trên đường thẳng, thứ đi được hồ hết quãng đường bằng nhau trong số những khoảng thời hạn bằng nhauD.Cả 3 câu trả lời trên

Câu 10:Mã câu hỏi:43549

Chọn giải đáp đúng:

Trong vận động thẳng đều:


A.Quãng đường đi được s tỉ trọng nghịch với tốc độ vB.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận với tốc độ vC.Tọa độ x tỉ lệ thành phần thuận với thời gian hoạt động tD.Quãng lối đi được s tỉ trọng thuận với thời gian vận động t

Câu 11:Mã câu hỏi:43550

Chọn câu tuyên bố ĐÚNG. Trong chuyển động thẳng đa số thì :


A.Quãng đường đi được s tăng tỉ trọng với gia tốc v.B.Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.C.Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian hoạt động t.D.Quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian vận động t.

Câu 12:Mã câu hỏi:43551

Phương trình vận động của một trang bị trên một đường thẳng gồm dạng:

x = -15t2+ 30t + 2. Tin tức nào dưới đây sai?


A.Vận tốc ban sơ của đồ vật là 30 m/s2B.Vật chuyển động thẳng chậm lại đềuC.Gia tốc của thứ là - 30 m/s2D.Gia tốc của đồ vật là 30 m/s2

Câu 13:Mã câu hỏi:43552

Chất điểm chuyển động trên trục Ox, bắt đầu chuyển động tại thời khắc t = 0, tất cả phương trình vận động là x = t2+ 10t +8. Hóa học điểm chuyển động:


A.Chậm dần hầu hết theo chiều âmB.Chậm dần phần nhiều theo chiều dươngC.Nhanh dần hầu như theo chiều âmD.Nhanh dần số đông theo chiều dương

Câu 14:Mã câu hỏi:43553

Chất điểm vận động trên trục Ox, bước đầu chuyển cồn tại thời gian t = 0, bao gồm phương trình chuyển động là x = t2+ 10t +8. Phương trình gia tốc của vật dụng là:


A.10 – 2t B.10 + 2t C.10 – t D.10 + t

Câu 15:Mã câu hỏi:43554

Một vật vận động thẳng có phương trình: x = 4t2+ 20t (m;s). Tính quãng con đường vật đi được từ thời khắc t1= 2s đến thời điểm t2= 5s


A.144 cm B.144 m C.14 m D.Đáp án không giống

Câu 16:Mã câu hỏi:43555

Một nguời đi xe thứ từ A cho tới B biện pháp 45 km. Vào nửa thời gian đầu đi với tốc độ v1, nửa vài ngày sau đi với v2= 2/3 v1. Khẳng định v2biết sau 1h30 phút nguời đó mang đến B.


A.Hệ quy chiếu tất cả hệ trục tọa độ đính với vật làm mốc và đồng hồ thời trang đếm thời gianB.Hệ quy chiếu được dùng để xác định tọa độ chất điểmC.Chuyển cồn và trạng thái thoải mái và tự nhiên có đặc điểm tuyệt đốiD.Gốc thời hạn là thời điểm t=0

Câu 18:Mã câu hỏi:43557

Lúc 2h ngày hôm qua xe shop chúng tôi đi qua quốc lộ 1A cách tỉnh bắc ninh 50km". Vấn đề xác định vị trí của xe như trên còn thiếu yếu tố gì ?


A.Chiều dương trê tuyến phố điB.Vật làm mốcC.Thước đo với đồng hồD.Mốc thời gian

Câu 19:Mã câu hỏi:43558

Chọn tuyên bố sai: Trong hoạt động thẳng


A.Tốc độ mức độ vừa phải của chất điểm luôn luôn nhận cực hiếm dươngB.Vận tốc mức độ vừa phải của hóa học điểm là giá trị đại sốC.Nếu hóa học điểm không đổi chiều chuyển động thì vận tốc trung bình của hóa học điểm phẳng phiu tốc trung bình của nó trên đoạn đường đóD.Nếu độ dời của chất điểm trong một khoảng thời gian bằng không thì tốc độ trung bình trong khoảng thời hạn đó cũng bằng không

Câu 20:Mã câu hỏi:43559

Một viên bi lăn cấp tốc dần hầu hết từ đỉnh một máng nghiêng cùng với v0= 0, a = 0,5 m/s2. Sau bao thọ viên bi đạt v = 2,5m/s?


A.2,5sB.5s C.10s D.0,2s

Câu 21:Mã câu hỏi:43560

Một đoàn tàu bước đầu chuyển động cấp tốc dần đa số khi đi không còn 1km trước tiên thì v1= 10m/s. Tính tốc độ v sau khoản thời gian đi không còn 2km


A.10 m/sB.20 m/s C.10√2 m/s D.10√3 m/s

Câu 22:Mã câu hỏi:43561

Một viên bi thả lăn xung quanh phẳng nghiêng không tốc độ đầu với gia tốc 0,1 m/s2. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi có gia tốc 2 m/s?


A.20s B.10s C.15s D.12s

Câu 23:Mã câu hỏi:43562

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga vận động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến tốc độ 36 km/h. Sau bao thọ tàu đạt đến vận tốc 54 km/h?


A.10s B.20s C.30s D.40s

Câu 24:Mã câu hỏi:43564

Một viên bi vận động thẳng cấp tốc dần mọi không gia tốc đầu bên trên máng nghiêng với trong giây vật dụng năm nó đi được quãng đường bằng 1,8m. Vận tốc của viên bi hoạt động trên máng nghiêng là:


A.0,4 m/s2 B.0,5 m/s2 C.2 m/s2 D.2,5 m/s2

Câu 25:Mã câu hỏi:43565

Vật vận động nhanh dần số đông theo chiều dương với tốc độ đầu 2 m/s, vận tốc 4 m/s2:


A.Vận tốc của đồ gia dụng sau 2s là 8 m/sB.Đường đi sau 5s là 60 mC.Vật đạt gia tốc 20 m/s sau 4 sD.Sau lúc đi được 10 m,vận tốc của đồ dùng là 64 m/s

Câu 26:Mã câu hỏi:43566

Một tàu dời ga chuyển động nhanh dần dần đều, sau 1 phút tàu đạt 54 km/h. Quãng mặt đường tàu đi được vào giây máy 60 là: (làm tròn mang đến chữ số thập phân đồ vật nhất)


A.14,8 m B.18,7 m C.14,5 m D.14,9 m

Câu 27:Mã câu hỏi:43567

Một xe hoạt động chậm dần mọi với v0= 10 m/s. Thời hạn vật đi đến khi tạm dừng là 5s. Quãng đường vật đi được vào 2 giây cuối là:


A.5 m B.5,2 m C.4 m D.4,2 m

Câu 28:Mã câu hỏi:43569

Một xe chuyển động chậm dần hầu như với v0= 54 km/h. Quãng mặt đường vật đi được cho đến lúc dừng hẳn là 30 m. Quãng mặt đường vật đi được trong 2 giây cuối là:


A.Trong chuyển động nhanh dần dần đều, tốc độ và gia tốc của vật luôn luôn dươngB.Trong hoạt động nhanh dần đều, tích của tốc độ và gia tốc luôn dươngC.Trong chuyển động chậm dần đều, vận tốc v D.Trong chuyển động chậm dần đều, tốc độ a

Câu 30:Mã câu hỏi:43572

Một vật chuyển động nhanh dần phần lớn với vận tốc ban đầu bằng 0. Trong giây đồ vật nhất, trang bị đi được quãng mặt đường s = 3m. Vào giây thứ hai, vật đi được quãng đường bao nhiêu?


A.9 m B.3 m C.6 m D.Đáp án khác

Câu 31:Mã câu hỏi:43573

Câu nào tiếp sau đây nói về vận động thẳng biến hóa đều là không đúng?


A.Gia tốc của vật hoạt động thẳng biến hóa đều luôn cùng phương, thuộc chiều với vận tốcB.Vận tốc lập tức của vật hoạt động thẳng biến đổi đều bao gồm độ phệ tăng hoặc giảm đều theo thời gianC.Gia tốc của vật hoạt động thẳng đổi khác đều luôn có độ bự không đổiD.Quãng lối đi được của vật chuyển động thẳng biến hóa đều luôn luôn được tính bằng công thức s = vtb.t

Câu 32:Mã câu hỏi:43574

Chọn tuyên bố sai:


A.Vectơ vận tốc của hoạt động thẳng thay đổi đều cùng chiều cùng với vectơ vận tốcB.Vectơ vận tốc của chuyển động thẳng chuyển đổi đều gồm phương ko đổiC.Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng chậm trễ dần phần lớn ngược chiều với vectơ vận tốcD.Vectơ tốc độ của hoạt động thẳng biến đổi đều có độ to không thay đổi

Câu 33:Mã câu hỏi:43575

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bang 0 (bỏ qua sức cản ko khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng?


A.0.05sB.0.45sC.1.95sD.2s

Câu 34:Mã câu hỏi:43576

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự bởi vì đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng?


A.9.8 mB.19.6 mC.29.4 mD.57 m

Câu 35:Mã câu hỏi:43577

Một vật nhỏ rơi tự vị từ các độ cao h = 80 m so với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự bởi g = 10 m/s2. Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi chạm đất là?


A.5 mB.35 mC.45 mD.20 m

Câu 36:Mã câu hỏi:43578

Một vật rơi tự vì chưng tại khu vực có g = 10 m/s2. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Thời gian rơi của vật là?


A.Chuyển cồn của đôi mắt xích xe đạp điện khi xe chạyB.Chuyển cồn của đầu cánh quạt trần lúc quay ổn định địnhC.Chuyển hễ của đầu cánh quạt gió trần lúc vừa bậtD.Chuyển rượu cồn của nhỏ lắc đồng hồ thời trang

Câu 38:Mã câu hỏi:43583

Chọn phát biểu sai: hoạt động tròn mọi có


A.Quỹ đạo là 1 trong những đường trònB.Tốc độ góc ko đổiC.Tốc độ lâu năm không đổiD.Vectơ tốc độ không thay đổi

Câu 39:Mã câu hỏi:43584

Số vòng quay của một chu kì gọi là tần số quay


A.Tần số quay tỉ lệ nghịch cùng với chu kì quayB.Chu kì xoay càng nhỏ thì vận tốc góc càng lớnC.Số vòng xoay trong một chu kì gọi là tần số quayD.Chất điểm hoạt động tròn đa số quay một vòng mất thời gian là một chu kì

Câu 40:Mã câu hỏi:43585

Khi một vật chuyển động tròn gần như thì câu nào sau đấy là sai?


A.Góc tảo càng bự thì tốc độ góc càng lớnB.Chu kì cù càng nhỏ dại thì tốc độ góc càng lớnC.Tần số tảo càng phệ hì chu kì cù càng nhỏD.Tần số xoay càng phệ thì tốc độ góc càng lớn

*Xem thêm: Thư Của Bí Thư Thứ Nhất Trung Ương Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Hiện Nay Là Ai


Toán 10

Lý thuyết Toán 10