60 bài xích tập trắc nghiệm hàng số, cấp số cộng, cung cấp số nhân, tổng hợp toàn thể kiến thức của chương giúp các em tất cả thêm tài liệu để ôn tập tốt nhất!
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm cấp số cộng cấp số nhân có lời giải

1. Mang đến dãy số (left( u_n ight)), biết (u_n = dfrac1n + 1), ba số hạng đầu tiên của hàng số đó là:

A. (frac12;frac13;frac14)

B. (1;frac12;frac13)

C. (frac12;frac14;frac16)

D. (1;frac13;frac15)

2. Cho dãy số (left( u_n ight)), biết (u_n = fracn3^n - 1). ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là:

A. (frac12;frac14;frac326)

B. (frac12;frac14;frac18)

C. (frac12;frac14;frac116)

D. (frac12;frac23;frac34)

3. Mang lại dãy số (left( u_n ight)), biết (left{ eginarraylu_1 = - 1\u_n + 1 = u_n + 3endarray ight.) với (n ge 0). Ba số hạng thứ nhất của dãy số kia là:

A. -1;2;5

B. 1;4;7

C. 4;7;10

D. -1;3;7

4.

Xem thêm: Dj Mie Và Hồng Thanh Là Gì Của Nhau, Dj Mie Hé Lộ Cuộc Sống Màu Hồng Bên Hồng Thanh

Mang đến dãy số (left( u_n ight)), biết (u_n = fracn2^n). Chọn đáp án đúng?

A. (u_4 = frac14)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay