Đề cương ôn tập Toán 7 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt toàn cục các dạng bài bác tập Toán lớp 7 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 7 học kì 1


Đề cương cứng ôn tập Toán 7 học tập kì 1 năm 2021 - 2022


A. Ma trận đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn Toán

Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụng

Tổng

Vận dụng thấpVận dụng cao

1. Số thực. Số hữu tỉ.

TNTLTNTLTNTLTNTL

Nắm được qui tắc triển khai các phép tính bên trên tập phù hợp R, cầm cố được khái niệm tỉ lệ thức, tính chất của tỉ lệ thành phần thức

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

2

1,0

2. Hàm số và đồ thị.

Nhận biết 2 đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, 2đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch, hệ số tỉ lệ.Nắm được có mang hàm số và đồ thị.

Nắm được định nghĩa đồ thị hàm số y=ax (a≠0)

Vẽ trang bị thị hàm số

y=ax

Vận dụng đặc điểm của đại lượng tỉ lệ thành phần thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch để giải những dạng bài bác tập.

Số câu:

Số điểm:

2

1,0

1a

2,0

1b

1,0

1

1,0

4

5,0

3. Đường trực tiếp vuông góc, mặt đường thẳng song song.

Nhận biết các góc tạo do 1 đường thẳng cắt 2 đương thẳng.

Biết biện pháp vẽ hình, ghi GT-KL. Biết chứng tỏ hai mặt đường thẳng vuông góc, song song nhờ vào quan hệ giữa vuông góc và tuy vậy song.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

2

1,5

4. Tam giác.

Nắm được tổng 3 góc của một tam giác, góc ko kể tam giác.

Vận dụng những trường hợp đều bằng nhau của 2 tam giác để minh chứng 2 tam giác đều bằng nhau từ kia suy ra 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Vận dụng tổng hợp các kiến thức để minh chứng 2 đoạn thẳng bởi nhau, 2 góc bằng nhau.

Số câu:

Số điểm:

1

0,5

1

1,0

1

1,0

3

2,5

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ:

7

5,0

50%

2

2,0đ

20%

2

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

15

10

100%


B. Phần kim chỉ nan ôn thi cuối kì 1 Toán 7

Học sinh cần nắm vững những kỹ năng cơ bản như sau:

a. Nội dung Ôn tập chương I, Đại số 7 trang 46

b. Câu chữ Ôn tập Chương II, Đại số 7 trang 76

c. Nội dung Ôn tập Chương I, Hình học 7, trang 102

d. Ngôn từ phần triết lý của các bài tự § 1 mang lại § 5, Hình học tập 7 Chương II

C. Phần bài tập ôn thi học kì 1 Toán 7

Học sinh yêu cầu nắm vững những dạng bài tập cơ bạn dạng như sau:

1.Dạng 1: tiến hành phép tính:

*

*

*

*

Bài 2: Tính:

*

*

*

Bài 3: Tính:

*

*

*

*


*

*

*

*

*

*

2. Dạng 2: tìm kiếm x

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3. Dạng 3: Toán bao gồm lời:

a/ PHẦN ĐẠI SỐ:

Bài 1: Tính diện tích của miếng khu đất hình chữ chữ nhật biết chu vi của chính nó là 70,4 m và hai cạnh tỉ trọng với 4 ; 7

Bài 2: Tính số cây cỏ của lớp 7A cùng 7B biết số cây cối của 2 lớp tỉ lệ thành phần với 8:9 cùng số cây trồng của 7B rộng 7A là trăng tròn cây.


Bài 3: Theo thích hợp đồng nhị tổ cung ứng chia lãi với nhau theo tỉ lệ thành phần là 3 : 5 . Hỏi mỗi tổ phân chia lãi bao nhiêu, nếu tổng số lãi là 12.800.000 đồng ?

Bài 4: Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 2 ; 3 ; 4 và chu vi của nó là 45cm. Tính các cạnh của tam giác đó.

Bài 5: phân chia số 150 thành bố phần tỉ trọng với 3 ; 4 với 13.

Bài 6: các bạn Minh đi xe đạp điện từ nhà cho trường với gia tốc trung bình 12 km/ h thì không còn nửa giờ. Nếu như bạn Minh đi với vận tốc 10 km/h thì hết từng nào thời gian?

Bài 7: Tìm cha số a, b, c biết

*
: cùng a – b + c = - 10,2.

Bài 8: Tìm hai số x cùng y biết 7x = 3y và x – y = 16.

Bài 9: Tìm các số a, b, c, d hiểu được a : b : c : d = 2 : 3 : 4 : 5 cùng a + b + c + d = - 42

Bài 10: cho biết thêm 2 đại lượng x với y tỉ lệ thuận với nhau cùng khi x = 5 thì y = 3

Tìm thông số tỉ lệ k của y so với x.

Hãy trình diễn y theo x.

Tính cực hiếm của y lúc x = -5; x = 10.

Bài 11: cho hàm số

a) Biết a = 2 tính

b) search a biết ; vẽ đồ vật thị hàm số lúc a = 2; a = -3.

c) trong các điểm sau điểm như thế nào thuộc thứ thị của hàm số khi a = 2

A( 1; 4)

B(-1; -2)

C(-2; 4)

D( -2; -4)

Bài 12. Cho hàm số

*
. Hãy khẳng định a biết f(3)=16. Tính f(2) ; f(-2) ; f(0) ; f(1) ; f(-1)

Bài 13.

a) mang lại hàm số

*
. Tính
*

b) mang đến hàm số

*
. Tính
*

Bài 14: Xác định các điểm sau xung quanh phẳng tọa độ:

*

Bài 15: Vẽ đồ vật thị hàm số sau:

a) y=3 x;

b) y=-3 x

*

*

B. Phần hình học

Bài 1: cho góc xOy khác góc bet.Ot là phân giác của góc đó. Qua điểm H trực thuộc tia Ot, kẻ mặt đường vuông góc cùng với

*
, nó cắt Ôx với oy theo thứ tự là A và B.

a) chứng minh rằng OA = OB;

b) rước điểm C nằm trong tia Ot, chứng tỏ rằng CA = CB cùng

*


Bài 2: Cho tam giác

*
gồm 3 góc đều nhọn, con đường cao AH vuông góc cùng với BC trên H. Trên tia đối của tia HA rước điểm D làm thế nào để cho HA = HD.

a/ minh chứng BC và CB thứu tự là những tia phân giác của các góc ABD cùng ACD.

b/ chứng minh CA = CD với BD = BA.

c/ mang đến góc acb = 450.Tính góc ADC.

d/ Đường cao AH phải bao gồm thêm điều kiện gì thì AB // CD.

Bài 3: mang đến tam giác ABC cùng với AB = AC. Mang I là trung điểm BC. Bên trên tia BC mang điểm N, trên tia CB mang điểm M sao cho CN = BM.

a/ chứng tỏ

*
cùng
*
là tia phân giác góc
*

b/ chứng minh AM = AN.

c) chứng tỏ

*

Bài 3: đến tam giác ABC tất cả góc A bằng 900. Vẽ mặt đường thẳng AH vuông góc cùng với

*
. Trê tuyến phố vuông góc với BC trên B đem điểm D không thuộc nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A thế nào cho AH = BD

a. Chứng tỏ DAHB = DDBH

b. Hai tuyến đường thẳng AB và DH có tuy vậy song không? vì sao?

c. Tính góc ngân hàng á châu biết góc BAH = 350

Bài 4 cho góc nhọn xOy. Bên trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Bên trên tia Ax mang điểm C, bên trên tia By đem điểm D thế nào cho AC = BD.

a) hội chứng minh: AD = BC.

b) điện thoại tư vấn E là giao điểm AD cùng BC. Chứng minh: EAC = EBD.

c) chứng minh rằng tia OE là phân giác của góc xOy.

.................

D. Đề đánh giá cuối kì 1 Toán 7

Hãy viết vào bài bác thi chỉ một chữ cái in hoa đứng trước đáp số đúng.

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây đúng:

*

*

*

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đấy là đúng:

A. |-0,25|=-0,25

B. -|-0,25|=-(-0,25)

C. -|-0,25|=-(-0,25)

D. |-0,25|=0,25

Câu 3. Cho đường thẳng c cắt hai tuyến phố thẳng a cùng b và trong số góc tao thành gồm một căp góc so le trong đều nhau thì:

A. A / / b

B. A giảm b

C. A perp b

D. A trùng với b

Câu 4. Điểm thuộc đồ dùng thị hàm số

*
là:

A. (-1 ;-2)

B. (-1 ; 2)

C. (0 ; 2)

*

Câu 5. Cho x cùng y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch cùng hai cặp giá chỉ trị tương ứng của chúng được đến trong bảng

x

-2

y

10

-4

Giá trị ở ô trống vào bảng là:

A.-5

B. 0,8

C.-0,8

D.Một tác dụng khác

Câu 6. đến

*
*
biết H=M ; I=N. Để
*
theo trường vừa lòng góc - cạnh - góc thì cần thêm đk nào sau đây:

A. HI = MN

B. IK = MN

C. HK = MP

D. HI = NP

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

*


*

Câu 8 (1,0 điểm). tra cứu x biết:

*

*

Câu 9 (1,5 điểm).

Xem thêm: Đã Lâu Lắm Rồi Không Về Thăm Lại Chốn Xưa, Cây Cầu Dừa

Cho đồ thị của hàm số

*
(với m là hằng số,
*
) trải qua điểm
*

a) xác minh m;

b) Vẽ đồ vật thị của hàm số đã cho với cái giá trị m tìm được ở câu a.Tìm trên thứ thi hàm số trên điểm bao gồm tung độ bằng 2 .