Vở Bài Tập Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành giúp cho học sinh học tập các kỹ năng giải toán tiểu học.Cuốn sách bao gồm bài tập rèn luyện của những phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.Giới thiệu chương trình học tập Sách Giáo Khóa Toán Lớp 5 :TOÁN LỚP 5 TẬP 1CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập Khái niệm về phân sốBài 2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân sốBài 3. Ôn tập: So sánh hai phân sốBài 4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân sốBài 9. Hỗn sốBài 10. Hỗn số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Luyện tập chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Luyện tập chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tíchBài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Luyện tập chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Khái niệm số thập phânBài 33. Khái niệm số thập phân (tiếp theo)Bài 34: Hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 36. Hai phân số bằng nhauBài 37. So sánh hai phân số thập phânBài 38. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 41. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Luyện tập chungBài 47. Tự kiểm traBài 48. Cộng hai số thập phânBài 49. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 50. Tổng nhiều số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ hai số thập phânBài 53. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 54. Luyện tập chungBài 55. Nhân một số thập phân với một số tự nhiênBài 56. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một số thập phân với một số thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Luyện tập chungBài 63. Chia một số thập phân cho một số tự nhiênBài 64. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 65. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một số tự nhiên cho một số thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một số thập phân cho một số thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Luyện tập chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Bài 80. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 81+82. Luyện tập chungBài 83. Giới thiệu máy tính bỏ túiBài 84. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88.


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 tập 1


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Lemp & Lamp Stack Là Gì ? Lamp Stack Là Gì

Luyện tập chungBài 89. Tự kiểm tra