Vở bài xích Tập Toán Lớp 5 được bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy phát hành góp cho học sinh học tập các kĩ năng giải toán tè học.Cuốn sách bao hàm bài tập rèn luyện của rất nhiều phần trong sách giáo khoa toán lớp 5.Giới thiệu chương trình học tập Sách Giáo Khóa Toán Lớp 5 :TOÁN LỚP 5 TẬP 1CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập khái niệm về phân sốBài 2. Ôn tập: tính chất cơ bạn dạng của phân sốBài 3. Ôn tập: đối chiếu hai phân sốBài 4. Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân sốBài 9. Láo lếu sốBài 10. Láo số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Luyện tập chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Rèn luyện chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchBài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Rèn luyện chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Tư tưởng số thập phânBài 33. Có mang số thập phân (tiếp theo)Bài 34: hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 36. Hai phân số bởi nhauBài 37. So sánh hai phân số thập phânBài 38. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 39. Rèn luyện chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phânBài 41. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo trọng lượng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Rèn luyện chungBài 47. Tự kiểm traBài 48. Cộng hai số thập phânBài 49. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 50. Tổng những số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ hai số thập phânBài 53. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 54. Luyện tập chungBài 55. Nhân một trong những thập phân với một số trong những tự nhiênBài 56. Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một số trong những thập phân với một số thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Luyện tập chungBài 63. Chia một số trong những thập phân cho một trong những tự nhiênBài 64. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 65. Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một số trong những tự nhiên cho một số tự nhiên cơ mà thương tìm được là một trong những thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một số thập phân cho một trong những thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Rèn luyện chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 80. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 81+82. Luyện tập chungBài 83. Ra mắt máy tính quăng quật túiBài 84. Sử dụng máy vi tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích s hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88.


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 tập 1


Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Lemp & Lamp Stack Là Gì ? Lamp Stack Là Gì

Luyện tập chungBài 89. Tự kiểm tra