Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp những em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện con kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt tác dụng cao, đồng thời để giúp các em trường đoản cú học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 học kỳ 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong số 451 có giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào địa điểm chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD có số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Cấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình sẽ đọc là bao nhiêu?

- Còn bao nhiêu trang sách mà Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình vẫn đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình không đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:Kết quả của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ để trước hiệu quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một hình vuông có cạnh bởi 5cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia có số dư lớn số 1 là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Nắm tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Tín đồ ta đã lấy ra

*
số lít nước mắm. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình mặt có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. mỗi câu vấn đáp và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn nhỏ bé cân nặng trĩu là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai nhỏ lợn cân nặng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu thốn đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lôi ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm sót lại là : 25 – 5 = trăng tròn (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập sau đây có hẳn nhiên 4 câu vấn đáp A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số bự nhất trong những số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: hiệu quả của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: công dụng của phép chia 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: trong năm này con 8 tuổi, tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Từ bỏ luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một shop bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải vóc đỏ bán được bằng 1/2 số mét vải xanh.

Hỏi cửa hàng đó đã cung cấp được tất cả bao nhiêu mét vải vóc xanh với đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài xích tập chọn lựa (3 điểm):

- chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng từng bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- xác định đúng từng lời giải: 0.5 điểm.

- xác định được phép tính với tính đúng: 1 điểm

- Sai đối chọi vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải đỏ shop bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải xanh với đỏ shop bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính cùng tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. hiệu quả của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm bẳng 6cm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, tín đồ ta mang đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. kiếm tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) gấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) vội vàng 7m lên 7 lần được ……….

c) vội vàng 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. trong làn tất cả 56 trái táo. An mang ra

*
số táo. Hỏi An mang ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi bố gấp 5 lần tuổi An. Hỏi cha hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn đơn vị Mai có 27 cây chanh. Số kilomet chanh làm việc vườn công ty Huệ vội vàng 3 lần số lượng kilomet chanh nghỉ ngơi vườn bên Mai. Hỏi:

a) Vườn đơn vị Huệ có bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai căn vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. HS tự giải

Câu 8.

An lấy ra số quả táo bị cắn dở là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Đề Toán Lớp 4 Cuối Kì 2 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án) Năm 2021, Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 2 Năm 2021

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một năm học 2021-2022 - Đề 3

............................