+) Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa: (a^m.a^n = a^m + n;;;fraca^ma^n = a^m - n;;;a^0 = 1.)

+) Đưa phương trình về dạng: (a^fleft( x ight) = a^gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight);;left( * ight)) tiếp đến giải phương trình (*) tìm kiếm nghiệm của phương trình rồi kết luận nghiệm.

Lời giải đưa ra tiết:

(, , , left( 0,3 ight)^3x - 2 = 1 \ Leftrightarrow left( 0,3 ight)^3x - 2= left( 0,3 ight)^0\ Leftrightarrow 3x - 2=0 \ ⇔ x = dfrac23.)

Vậy phương trình có nghiệm: (x = dfrac23. )
Bạn đang xem: Bài tập toán 12 trang 84

LG b

b) (left ( dfrac15 ight )^x= 25);

Lời giải chi tiết:

(eginarraylleft( dfrac15 ight)^x = 25 Leftrightarrow dfrac15^x = 5^2\ Leftrightarrow 5^ - x = 5^2 Leftrightarrow x = - 2endarray)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x=-2.)


LG c

c) (2^x^2-3x+2= 4);

Lời giải chi tiết:

(, , , 2^x^2-3x+2 = 4 \ Leftrightarrow 2^x^2-3x+2 = 2^2⇔ x^2 - 3x +2=2 \Leftrightarrow x^2-3x=0 \ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 3endarray ight..)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x=0) hoặc (x=3.)


LG d

d) (left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2).

Lời giải chi tiết:

( left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2 \ Leftrightarrow left( dfrac12 ight)^x + 7.left( dfrac12 ight)^1 - 2x = 2\ ⇔ left ( dfrac12 ight )^x+7+1-2x= 2 \ Leftrightarrow left ( dfrac12 ight )^-x+8= 2 \ ⇔ 2^x - 8 = 2^1 \ Leftrightarrow x - 8 = 1 \ Leftrightarrow x = 9.)

Vậy phương trình gồm nghiệm (x=9.)

romanhords.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Mở Rộng Vốn Từ, Thiên Nhiên

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.