Học Toán 123 phân chia sẻ mang đến học sinh lớp 6 những bài tập toán search X gồm đáp án với những dạng bài tập tìm X cơ bản và nâng cấp dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập tìm x lớp 6 học kì 2

Các em tự làm bài bác tập, sau đó đối chiếu với đáp án ở trong tài liệu cuối bài bác viết.

Dạng 1: search X dựa vào tính chất những phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: tra cứu x biết

Bài 2: tìm kiếm x biết

*

Dạng 2: tìm X vào dấu giá trị tuyệt đối

*

Dạng 3: Vận dụng các quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

*

Dạng 4: tra cứu X dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

*

Dạng 5: tìm kiếm X nguyên để những biểu thức sau có giá trị nguyên

*

Dạng 6: tìm kiếm X dựa vào quan tiền hệ phân tách hết

*

Dạng 7: tìm kiếm X dựa vào quan tiền hệ ước, bội

*

*Ghi chú: Hướng dẫn giải, Đáp án có trong file bài bác tập.

Xem thêm: Khác Biệt Giữa Array Và Hash Table Là Gì, Hash Table Là Gì

*Download tệp tin Bài tập search X lớp 6 tất cả đáp án bằng biện pháp click vào nút Tải về dưới đây.