Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ Anh lớp 5 hơn. Để mua tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 theo từng unit

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go lớn the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: How many lessons bởi vì you have today?

Unit 7: How vì you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your bike too fast!

Unit 13: What bởi you bởi on your không lấy phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you like to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. Thành phố b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ đồ sộ của nơi ở: thành phố, thị trấn, tỉnh giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án còn sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ dạng con đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn lại đều chỉ đồ dùng ăn: trái cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án sót lại đều là từ nhằm hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. City C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who bởi you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi and Ho bỏ ra Minh đô thị are two big............. In the country.

A. Thành phố B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where vị you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – lớn B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: thành phố hà nội là một thành phố lớn nghỉ ngơi phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy là số 187B mặt đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: có 2 tòa tháp khủng ở mặt đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: chúng ta sống thuộc ai? – bản thân sống với tía mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ chung cư của anh ấy nghỉ ngơi xa trung tâm thành phố.

6. Đáp án C

Dịch: hà nội và tp. Hồ chí minh là 2 tp lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sống ở nhà ở 18, tầng 2, tòa bên Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái mạnh ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big & tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London đô thị in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: thành phố Quảng nam giới là quê nhà của tía tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống tại một làng nhỏ dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: mái ấm gia đình cô ấy sống tại tầng 3 của tòa tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: có một tòa tháp to lớn trước bên tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là một trong những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là sinh sống số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi dài nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: sớm – muộn

6. Đáp án b: thành phố - xã quê

7. Đáp án c: lặng im - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order to make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy rất đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó sinh hoạt số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống ở đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của người sử dụng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng rất ai?

……………………………………………………….

3.Quê của doanh nghiệp ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của khách hàng trông như thế nào?

……………………………………………………….

Xem thêm: Tải Trò Chơi Đánh Đàn Piano Miễn Phí, Tải Về Apk Đánh Đàn Piano Tiles Nhạc Việt

5.Bạn gồm sống cùng rất ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vì you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: vì you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 5 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn mức giá khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học demo cho nhỏ và được tư vấn miễn giá thành tại khoahoc.romanhords.com