Lớp 2 – thời điểm các bé bước đầu làm quen thuộc với tiếng Anh, với tự vựng cũng giống như các kết cấu thường gặp. Lớp 2 cũng chính là lúc ban đầu có những kì thi giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ trường như giữa kì, cuối kì hay những kì thi học viên giỏi… bài viết này sẽ cung ứng cho những bậc thân phụ mẹ, thầy cô một số dạng bài bác tập cơ bản thường chạm chán cũng tựa như các ví dụ cụ thể để giúp các nhỏ bé hứng thú, tự tín hơn khi học tiếng Anh tương tự như đạt điểm cao trong những kì thi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 2 có đáp an

I. Nắm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 2

Như đã đề cập ở vị trí đầu, lớp 2 là khoảng thời hạn các bé làm thân quen với giờ Anh, với một ngữ điệu mới. Vì đó, phần kiến thức được truyền mua thường khá đơn giản, dễ hình dung, dễ nhớ và gắn sát với mọi sự vật, sự việc, hiện tại tượng hằng ngày xảy ra xung quanh những bé.

Cụ thể, các nhỏ nhắn sẽ được thiết kế quen với trường đoản cú vựng thuộc các chủ đề sau

Chủ đề gia đình (father, mother, son, daughter, brother, sister…)Chủ đề thứ vật, loài vật (apple, pencil, table, door, dog, cat, fish…)Chủ đề số đếm (one, two, three, ten, eleven…)Chủ đề thời tiết (hot, cold, sunny, rainy, cloudy…)Chủ đề color (red, white, yellow, blue…)

Ngoài ra, các bé xíu cũng sẽ được gia công quen cùng với ngữ pháp, một số kết cấu câu cố định và thắt chặt để rất có thể đọc gọi và thực hành viết cũng giống như nói được phần đông câu đối chọi giản.

– các ngôi (Đại từ nhân xưng) và biện pháp chia rượu cồn từ “to be”

Ngôi đầu tiên số ít: I + amNgôi thứ nhất số nhiều: We + areNgôi đồ vật hai số ít/ nhiều: You + areNgôi thứ bố số ít: He, She, It + isNgôi thứ cha số nhiều: They + are

– phương pháp câu gồm chứa “to be”

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj(-) S + am/ is/ are + not + N/ Adj(?) Is/ Are + S + N/ Adj/ Adv chỉ địa điểm? 

Yes, S + am/ is/ are hoặc No, S + am/ is/ are + not

– cách viết tắt “to be”: I am = I’m, We are = We’re, You are = You’re, He is = He’s, She is = She’s, It is = It’s, They are = They’re

– Tính từ sở hữu: my, our, their, his, her, its, your

– Một số kết cấu câu khác:

What is your name? (Tên chúng ta là gì)How are you? (Bạn tất cả khỏe không)How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi)Who/ What is this? (Đây là ai/ cái gì)Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon. (Chào hỏi)Nice khổng lồ meet you. (Rất vui được gặp bạn)My name is… (Tên mình là…)I am fine. Thank you. (Mình khỏe. Cảm ơn bạn)This is…/ It is… (Đây là…)

– Mạo từ a/an: “an” đứng trước một danh trường đoản cú số không nhiều đếm được và bước đầu bằng các nguyên âm “u/ e/ o/ a/ i” còn “a” cũng đứng trước một danh tự số không nhiều đếm được nhưng bước đầu bằng phụ âm (là đều âm chưa hẳn u,e,o,a,i).

II. Một vài đề minh họa bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề 1: Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 cơ bản

Bài 1: Chọn những từ để điền vào khu vực trống mang đến hợp lý


uncle family sister eight daughter grandma

father table nine mother eggs map

ruler yellow old brother aunt grandpa


……………. Gia đình 7. ……………. Tía ……………. Anh, em trai 8. ……………. Người mẹ ……………. Mẫu thước 9. ……………. Phiên bản đồ ……………. Cô, dì 10. ……………. Chú ……………. Số cửu 11. …………….. ông ……………. Bà 12. ……………. Color vàng

Bài 2: Chọn lời giải đúng

What is your name?

A. I’m fine, thanks B. My name’s Mali C. Thank you

2. How are you?

A. I’m fine,thanks B. Yes, please. C. I’m nine years old

3. What color is this?

A. It’s green B. My name’s Hoa C. It’s ruler

4. Who is this?

A. It’s a pen B. It’s yellow C. This is my friend

5. What is this?

A. It’s my computer B. I’m fine C. No, it is not

6. How old are you?

A. Thank you B. I’m eleven years old C. It’s a table

Bài 3: Điền chữ cái tương thích vào khu vực chấm để chế tạo ra thành từ tất cả nghĩa

A b_x 6. A_nt An appl_ 7. S_n A bu_ 8. Na_e A c_t 9. Fath_r A circ_s 10. Ele_en

Bài 4: dứt các câu sau 

What …… your name? My…… is Quynh Anh. How…… you? I……fine. Thank you. What …… this? This is …… mother.

Đề 2: bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

Bài 1: Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau

_ pple _at si_ter tw_ c_ock

_ ook f_ sh d_or p_ncil t_ble

Bài 2: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

Mai / am / I. ……………………………. Name / is / My / Lara. ……………………………. It / a / cat / is ? …………………………….

*
*
5. Are / you / How ? …………………………….

6. Mara / Goodbye /, / …………………………….

7. Fine / I / thanks / am /, / …………………………….

8. Nam / Hi /, / …………………………….

Bài 3: Nối từ giờ đồng hồ Anh làm việc cột A cùng với nghĩa tiếng Việt ngơi nghỉ cột B

A B
fisheggtablebookcathousequả trứngcon cácon mèoquyển sáchcái bànngôi nhà

Bài 4: Dịch các câu sau quý phái tiếng Anh

Tên của người sử dụng là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh.

…………………………………………………………………………………….

Đây là ai thế? Đây là ba của mình.

…………………………………………………………………………………….

các bạn có khỏe khoắn không? bản thân khỏe. Cảm ơn bạn.

…………………………………………………………………………………….

chúng ta bao nhiêu tuổi? bản thân 7 tuổi.

…………………………………………………………………………………….

Đề 3: bài tập giờ Anh lớp 2 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ khác loại

mother son uncle green table door chair ten cloudy sunny windy home father one eleven four cát dog chicken clock

Bài 2: Điền a/ an vào vị trí trống

… octopus 6. … panda … monkey 7. … elephant … tiger 8. … board … fish 9. … egg … cát 10. … orange

Bài 3: Điền những từ mang đến sẵn vào chỗ trống trong câu: is, this, who, an, egg, it

What …… it? 4. It is …… elephant. …… is this? 5. …… is my mother. What is …… ? 6. It is an …… 

Bài 4: sắp xếp lại các câu sau

name / your / What / is?

…………………………………………………………………………………….

nam / is / My / name.

…………………………………………………………………………………….

is / this / What?

…………………………………………………………………………………….

pen / It / a / is.

…………………………………………………………………………………….

Hi vọng bài viết đã giúp những bậc phụ huynh gọi và nắm rõ được những kiến thức và kỹ năng chủ yếu đuối của môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 và những dạng bài bác tập cơ bản để có thể cùng bé học ở nhà, giúp nhỏ ôn luyện thiệt tốt cũng như đưa đến cho các thầy, cô một số cấu trúc đề thi để hoàn toàn có thể đưa vào giáo án của mình. Từ kia giúp các nhỏ xíu tự tin giao tiếp cũng tương tự đạt kết quả cao trong học tập tập.

Đáp án chi tiết bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề 1

Bài 1: 1. Family 7. Father

2. Brother 8. Mother

3. Ruler 9. Map

4. Aunt 10. Uncle

5. Nine 11. Grandpa

6. Grandma 12. Yellow

Bài 2: 1-B, 2-A, 3-A, 4-C, 5-A, 6-B

Bài 3: 1. O (A box) 6. U (aunt)

2. E (An apple) 7. O (son)

3. S (A bus) 8. M (name)

4. A (A cat) 9. E (father)

5. U (A circus) 10. V (eleven)

Bài 4: 1. Is 2. Name 3. Are 4. Am 5. Is 6. My

Đề 2

Bài 1: a (apple) c (cat) s (sister) o (two) l (clock)

c (cook) i (fish) o (door) e (pencil) a (table)

Bài 2: 1. I am Mai.

2. My name is Lara.

3. Is it a cat?

4. How are you?

5. Goodbye, Mara.

6. I am fine, thanks.

7. Hi, Nam.

Bài 3: 1-b, 2-a, 3-e, 4-d, 5-c, 6-f

Bài 4: 1. What is your name? My name is Quynh Anh.

2. Who is this? This is my father.

3. How are you? I am fine. Thank you.

4. How old are you? I am seven years old.

Đề 3

Bài 1: 1. Green 2. Ten 3. Home 4. Father 5. Clock

Bài 2: 1. An 6. A

2. A 7. An

3. A 8. A

4. A 9. An

5. A 10. An

Bài 3: 1. Is 2. Who 3. It 4. An 5. This 6. Egg

Bài 4: 1. What is your name?

2. My name is Nam.

Xem thêm: Đăng Nhập Oppo Cloud Là Gì ? Chi Phí Lưu Trữ Dịch Vụ Oppo Cloud, O

3 .What is this?

4. It is a pen.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">