Bài toán Sromanhords.com chức năng với dung dịch kiềm

​Dạng 6. H2S, Sromanhords.com tác dụng với hỗn hợp bazơ.

Bạn đang xem: Bài tập so2 tác dụng với dung dịch kiềm

Phương pháp giải

+ H2S, Sromanhords.com khi tính năng với dung dịch bazơ sẽ tạo nên ra muối axit, muối trung hòa nhờ vào vào số mol của chúng với số mol OH–. Ta hoàn toàn có thể chia ra những trường hợp như bảng sau:

*

*


Ví dụ 1: Cho 2,24 lít (đktc) khí H2S dung nạp hết vào 85 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau bội phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tung gồm:


Ví dụ 2: mang lại 2,24 lít Sromanhords.com (đktc) kêt nạp hết vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cân nặng muối tất cả trong dung dịch Y là


Ví dụ 3: Đốt cháy trọn vẹn 6,8 gam khí H2S chiếm được V lít Sromanhords.com (đktc) cùng m gam hơi nước. Hấp thụ toàn cục Sromanhords.com ở trên vào 200 gam hỗn hợp NaOH 5,6% thì thu được hỗn hợp Y. Nồng độ xác suất của hóa học tan bao gồm phân tử khối to hơn trong Y là


A. 5,04%. B. 4,74%. C. 6,24%. D. 5,86%.

Ví dụ 4: Đốt cháy trọn vẹn m gam S bao gồm trong oxi dư, hấp thụ toàn cục sản phẩm cháy vào 120 ml hỗn hợp NaOH 1M thì thu được dung dịch đựng 2 muối có cùng độ đậm đặc mol. Quý giá của m

A. 3,84. B. 2,56. C. 3,20. D. 1,92.

(Đề thi thử THPT giang sơn lần 1 – thpt Chuyên Đại học Vinh, năm 2016)


Ví dụ 5: Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 250 ml dung dịch KOH 2M, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam rắn khan. Quý hiếm của m là:


Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc) trong oxi dư, rồi dẫn tất cả thành phầm vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28). Nồng độ phần trăm của muối bột trong hỗn hợp là


Ví dụ 7: Hoà tan trọn vẹn m gam lếu hợp có Fe cùng FeS bởi dung dịch HCl thấy bay ra 8,96 lít (đkc) các thành phần hỗn hợp khí X. Dẫn tất cả hổn hợp khí X trải qua dung dịch CuCl2 dư, tạo thành 9,6 gam kết tủa. Giá trị m gam hỗn hợp đã cần sử dụng là


+ H2S, Sromanhords.com bao gồm tính khử khi công dụng chất tất cả tính oxi hóa dũng mạnh như hỗn hợp KMnO4, hỗn hợp Br2… thì nguyên tử lưu hoàng , sẽ đưa lên . Ví dụ:

5Sromanhords.com + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4;

H2S + 4Br2 + 4H2O 8HBr + H2SO4;


Sromanhords.com + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4;

+ lúc giải bài xích tập chúng ta nên vận dụng định nguyên tắc bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng…

Các ví dụ minh họa ◄

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) bằng một lượng oxi toàn vẹn thu được khí Y. Kêt nạp hết Y bắt buộc vừa đầy đủ 200 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của V là

A. 0,2. B. 4,48. C. 0,5. D. 11,2.

Ví dụ 2: cho 5,6 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X có H2S với Sromanhords.com công dụng hết cùng với 1,25 lít hỗn hợp nước brom dư. Thêm tiếp vào hỗn hợp sau phản ứng Ba(NO3)2 dư, chiếm được m gam kết tủa trắng. Quý giá của m

A. 116,50. B. 29,125. C. 58,25. D. 291,25.

Ví dụ 3: hấp thụ V lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2S với Sromanhords.com bằng một lượng đủ 850 ml hỗn hợp Br2 1M thu được hỗn hợp Y. Cho một lượng dư BaCl2 vào hỗn hợp Y nhận được 93,2 gam kết tủa trắng. Phần trăm trọng lượng của H2S trong hỗn hợp X là

A. 37,50%. B. 62,50%. C. 75,83%. D. 24,17%.

​Dạng 6. H2S, Sromanhords.com tính năng với hỗn hợp bazơ.

Câu 19: Hấp thụ trọn vẹn 1,12 lít khí Sromanhords.com (đktc) vào 50,0 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tung gồm:

A. NaHSO3. B. NaHSO3 và Na2SO3.

Xem thêm: Api Test Api Là Gì ? Api Testing Với Postman (Phần 1)

C. Na2SO3. D. NaOH với Na2SO3.

Câu 20: Hấp thu trọn vẹn 6,72 lít khí Sromanhords.com (đktc) vào 500 ml hỗn hợp KOH 0,9M. Trọng lượng muối chiếm được sau làm phản ứng là?

Lịch thi đấu World Cup