Bài tập Tập đúng theo Q những số hữu tỉ tất cả lời giải

Với bộ bài xích tập Tập hợp Q các số hữu tỉ Toán lớp 7 lựa chọn lọc, gồm đáp án sẽ giúp đỡ học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt kết quả cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Bài tập số hữu tỉ

*

Bài 1: Tập hòa hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

A. NB. N* C. QD. R

Hiển thị lời giải

Bài 2: lựa chọn câu đúng?

*
Hiển thị lời giải

Ta có: -6 ∈ Z nên D sai

2/3 ∈ Q, 2/3 ∉ Z yêu cầu B sai

-9/2 ∈ Q đề xuất C sai

Vậy câu trả lời A đúng

Chọn giải đáp A.


Bài 3: Số làm sao dưới đây là số hữu tỉ dương?

*
Hiển thị lời giải

Bài 4: Số hữu tỉ là số được viết bên dưới dạng phân số a/b với:

A. A = 0 ; b ≠ 0

B. A, b ∈ Z, b ≠ 0

C. A, b ∈ N

D. A ∈ N, b ≠ 0

Hiển thị lời giải

Bài 5: Số -2/3 được trình diễn trên trục số bằng hình vẽ nào dưới đây?

*

Hiển thị lời giải

Biểu diễn số -2/3 bên trên trục số ta được hình vẽ:

*

Chọn đáp án D.


Bài 6: trong các xác minh sau, xác định nào đúng?

*

Hiển thị lời giải

Dựa vào hình mẫu vẽ ta thấy, số hữu tỉ cần tìm nằm cạnh trái 0 vì chưng đó đó là số hữu tỉ âm

Mà đoạn thẳng đơn vị chức năng được phân thành 3 phần bởi nhau, số đó phương pháp 0 một đoạn bằng một đơn vị mới bắt buộc số phải tìm là -1/3

Chọn lời giải B


Bài 9: vào các khẳng định sau, khẳng định sai là:

A. N ⊂ Z

B. N* ⊂ N

C.

Xem thêm: Đột Biến Gen Ở Người Phổ Biến Hiện Nay, Tổng Hợp Các Bệnh

N ⊂ Q

D. Q ⊂ Z

Hiển thị lời giải

Ta có:

Mọi số tự nhiên và thoải mái đều là số nguyên và số hữu tỉ yêu cầu đáp án A cùng C đúng

N* là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái khác 0 vì thế nó là tập con của tập các số từ bỏ nhiên. Đáp án B đúng

Mọi số nguyên gần như là số hữu tỉ, tuy vậy một số hữu tỉ chưa chắc đã là số nguyên.

Chẳng hạn: 50% là số hữu tỉ nhưng chưa hẳn số nguyên. Đáp án D sai

Chọn câu trả lời D


Bài 10: bao gồm bao nhiêu số hữu tỉ thỏa mãn có mẫu bởi 7, to hơn -5/9 và nhỏ dại hơn -2/9