-Ed là 1 trong những hậu tố rất phổ biến và căn phiên bản trong giờ Anh. Bọn họ dễ phát hiện hậu tố -ed trong những thì thừa khứ, thể hoàn thành, thể bị động và tính từ. Tùy vào từng trường hợp gắng thể, -ed lại có cách phân phát âm không giống nhau. Đừng quá băn khoăn nhé, bài viết dưới đây của TOPICA Native đang hướng dẫn các bạn cách phân phát âm -ed trong giờ đồng hồ Anh chuẩn xác nhất.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm ed và s

1. Khác nhau âm vô thanh với âm hữu thanh

Trước khi học cách phân phát âm ed thì bạn phải biết cố kỉnh nào là âm hữu thanh và âm vô thanh. Trong giờ Anh có tất cả 15 phụ âm hữu thanh cùng 9 phụ âm vô thanh


*

Phân biệt âm vô thanh cùng âm hữu thanh


Âm hữu thanh là gì?

Âm hữu thanh là đa số âm mà trong những khi nói, khá thở được xuất phát từ họng, qua lưỡi mang lại răng rồi đi ra bên ngoài làm rụng thanh quản. Để kiểm triệu chứng được âm hữu thanh, các bạn đặt ngón tay vào cổ họng và thanh hành âm /r/ sẽ sở hữu sự rung rõ rệt.

Các phụ âm hữu thanh trong giờ đồng hồ Anh bao gồm: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

Âm vô thanh là gì?

Âm vô thanh là các âm mà lại cổ họng chúng ta không rung khi chúng ta nói, âm sẽ nhảy ra bằng hơi từ miệng (không đề nghị từ cổ họng) tạo thành tiếng xì, bật hoặc gió. Để xác định âm vô thanh, hãy để tay giải pháp miệng 5cm và phát âm /k/ sẽ sở hữu gió, tiếng xì rõ rệt.

Các phụ âm vô thanh trong giờ Anh bao gồm: /p/, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/

Hãy demo làm như vậy với những chữ dòng khác và các bạn sẽ “cảm nhận” được sự khác hoàn toàn giữa những âm hữu thanh với âm vô thanh.

Giờ chúng ta đã biết được sự khác biệt giữa âm hữu thanh với âm vô thanh, bạn hãy nhìn vào các quy tắc phạt âm “ed” đúng dưới đây. Đây cũng là cách phát âm ed mẹo mà lại bạn cần phải biết và ghi lưu giữ nhé.

2. Cách phát âm -ed trong giờ Anh

Phân biệt xong xuôi âm rồi đã phát âm đuôi ed như vậy nào?

Ta bắt gặp đuôi ed trong cồn từ nghỉ ngơi thì vượt khứ, thì hoàn thành và trong những tính từ. Có 3 giải pháp phát âm đuôi ed thiết yếu trong quy tắc vạc âm giờ đồng hồ Anh, được đưa ra quyết định bởi phụ âm cuối cùng của từ.


*

Cách vạc âm -ed trong tiếng Anh


Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phân phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

Động từ bỏ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…Tính từ tận cùng bằng -/ed/: interested, bored,…

Quy tắc vạc âm -ed là -/t/

-/ed/ được phát âm là -/t/ khi cồn từ có âm cuối là các âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và đều động từ có từ vạc âm cuối là “s”.

Ví dụ về phát âm ed:

stopped phân phát âm là /sta:pt/. Laughed phân phát âm là /læft/.

Quy tắc phạt âm -ed là -/d/

-/ed/ được phạt âm là -/d/ khi đụng từ có âm cuối là những âm hữu thanh hoặc hoàn thành bằng nguyên âm.

Âm hữu thanh là gì? Là hầu hết âm lúc nói cổ họng sẽ rung lên. Lí vì là khá thở đi từ bỏ họng, qua lưỡi, răng rồi rời khỏi ngoài, làm rung dây thanh quản. Ví như âm /ʒ lúc phát âm, các bạn đặt tên cổ họng sẽ cảm nhận cổ họng rung lên.Các âm hữu thanh cụ thể gồm có: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.Các nguyên âm gồm: o, a, i, u, e.

Ví dụ:

loved phát âm là /lәvd/. Worried phát âm là /wз:id/.

3. Một vài mẹo ghi lưu giữ và lưu ý khi phát âm -ed

Việc khẳng định và ghi nhớ âm chấm dứt của cha trường vừa lòng phát âm -ed rất có thể gây trở ngại và nhầm lẫn. Cũng chính vì vậy, vấn đề sử dụng các mẹo ghi hãy nhớ là vô cùng đề xuất thiết.

một số trong những mẹo ghi lưu giữ và để ý khi phân phát âm -ed

Phát âm -/id/: bao gồm tận thuộc /t/ và /d/ ta hoàn toàn có thể ghi nhớ nhanh là “Tiền đô”.Phát âm -/t/: gồm tận thuộc “s” hoặc những âm vô thanh, ta rất có thể ghi nhớ cấp tốc là: “Sáng mau chóng chạy khắp phố phường”.Phát âm -/d/: các trường vừa lòng còn lại.

Ngoài ra, âm t và âm là nhị âm đuôi dễ gây nhầm lẫn cho những người học giờ Anh, đặc biệt là khi thêm ed vào sau 2 âm t với d.Vì vậy hãy theo dõi video clip dưới trên đây của TOPICA để phân minh được hai âm này tiện lợi nhé!

4. Bài bác tập vạc âm đuôi ed

Bài tập

Để nắm vững hơn con kiến thức, chúng ta có thể luyện tập qua bài xích tập củng vắt sau.


*

Bài tập phát âm đuôi ed


Bài tập 1: chọn từ tất cả cách phân phát âm -ed khác với rất nhiều từ còn lại
1A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
2A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
4A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
5A. TippedB. BeggedC. QuarreledD. Carried
6 A. TriedB. ObeyedC. CleanedD. Asked
7A. PackedB. AddedC. WorkedD. Pronounced
8A. WatchedB. PhonedC. ReferredD. Followed
9A. AgreedB. SucceededC. Smiled D. Loved
10A. LaughedB. WashedC. HelpedD. Weighed
11A. WalkedB. EndedC. StartedD. Wanted
12 A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
13A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
14 A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
15A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
16A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
17A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
18A. FilledB. NakedC. SuitedD. Wicked
19 A. CausedB. IncreasedC. PracticedD. Promised
20A. WashedB. PartedC. PassedD. Barked
Bài tập 2: Đọc đoạn đoạn văn sau về Bạch Tuyết, chú ý phát âm các động từ gồm đuôi -/ed/

Snow white was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl was young. Her father married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen ordered a hunter to lớn kill Snow trắng but he couldn’t vày it because she was so lovely. He chased her away instead, & she took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She lived with the dwarfs & took care of them and they loved her dearly.

Then one day the talking mirror told the evil queen that Snow white was still alive. She changed herself into a witch and made a poisoned apple. She went to lớn the dwarfs’ house disguised as an old woman & tempted Snow White to lớn eat the poisoned apple, which put her into an everlasting sleep.

Finally, a prince found her in the glass coffin where the dwarfs had put her & woke her up with a kiss. Snow White & the prince were marriedlived happily ever after.

Bài tập 3: mang lại dạng đúng của từ vào ngoặc He slept almost movie time because the movie is so (bore)……… This is the first time she (come)……. Khổng lồ Hanoi. The (amaze)…….. Scenery makes she (excite)……… to have a wonderful holiday here. Despite being (frighten)………., they tried lớn wait until the movie ended. If Lisa (study)….. Harder, she (not/ get)………… that (disappoint)……… mark. The man‘s appearance made us (surprise)……………. Her newest book is an (interest)…….. Thắm thiết novel, but I’m (interest)……….in her horror story. Working hard all weekend is (tire)…….., so he is (exhaust)………. When he comes back home. The solution (expect)…… khổng lồ be a new way to get out of the crisis. The lecture is so (confuse)…….that Tom doesn’t understand anything. It is such a (shock)…… new that I can’t say anything.Bài tập 4: Bài tập dượt phát âm ed bằng cách thực hành đọc câu truyện ngắn sau

The Fox & the Grapes

One afternoon, a fox was walking through the forest & spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. “Just the thing lớn quench my thirst,” said the fox. Taking a few steps back, the fox jumped & just missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces back và tried khổng lồ reach them, but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose và said, “They’re probably sour anyway.” Then he walked away.

The Boy and the Filberts

A boy was permitted to put his hand into a pitcher to get some filberts. But he grabbed such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling to give up a single filbert và yet unable to lớn get them all out at once. Vexed and disappointed, he cried out loud.

“My boy,” said his mother, “be satisfied with half the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time.”

The Bird & the Bull

A bird flew over the meadow with much buzzing for so small a creature & settled on the tip of one of the horns of a bull. After he had rested a short time, he started khổng lồ fly away. But before he left he begged the bull’s pardon for having used his horn for a resting place.

Xem thêm: Sự Kiện Nào Thể Hiện Ý Chí Quyết Chiến Của Quân Dân Thời Trần ?

“You must be very pleased to lớn have me go now,” he said.

“It’s all the same to lớn me,” replied the Bull. “I did not even know you were there.”

Đáp án

Đáp án bài bác tập 1
1.D2.B3.C4.A5.A6.D7.B8.A9.B10.D
11.A12.C13.B14.D15.A16.C17.C18.C19.C20.B
Đáp án bài bác tập 3 boring has come/ amazing/ excited frightened had studied/ wouldn’t have got / disappoiting surprised interesting/ interested tiring/ exhausted is expected confusing shockingĐáp án bài tập 2, 4

Các bạn hãy nỗ lực đọc và luyện tập thật các để thành thạo giải pháp phát âm đuôi ed này nhé!

Trên đây là những tin tức bổ tích về phong thái phát âm đuôi ed tương tự như bài tập tập phân phát âm ed tất cả đáp án nhằm củng thế lại kỹ năng đã học và khiến cho bạn hiểu rõ rộng về nhà điểm ngữ pháp này, từ đó giúp bạn phát âm chuẩn khi thêm đuôi ed. TOPICA Native chúc bạn học tập thật giỏi và thành công xuất sắc nhé!