Luyện từ và câu - cấu tạo của tiếng. 1. Câu tục ngữ sau đây có bao nhiêu tiếng ? bầu ơi yêu đương lấy túng bấn cùng, mặc dù rằng khác giống như nhưng tầm thường một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - dấn xét

1. Câu tục ngữ sau đây có bao nhiêu tiếng ?

Bầu ơi yêu quý lấy túng thiếu cùng

Tuy rằng khác tương đương nhưng phổ biến một giàn.

2. đánh dấu cách đánh vần giờ đồng hồ bầu.

Bạn đang xem: Bài tập luyện từ và câu lớp 4

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Tiếng bầu vị những thành phần sau tạo thành thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các thành phần tạo thành hồ hết tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra nhấn xét:

a) Tiếng bao gồm đủ các bộ phận như tiếng thai : ........

b) Tiếng không tồn tại đủ các bộ phận như tiếng bầu :........

II - Luyện tập

1 . Ghi công dụng phân tích những tiếng trong câu tục ngữ dưới đây vào bảng:

Nhiễu điều đậy lấy giá bán gương

Người vào một nước nên thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên lung linh trên trời

Bớt đầu thành nơi cá bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

TRẢ LỜI:

 I- nhận xét


1. Gồm 14 tiếng.

2. Ghi lại cách tấn công vần tiếng bầu : bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau tạo thành : tiếng "bầu" do âm đầu, vần với thanh tạo ra thành.


4. Phân tích các phần tử tạo thành đa số tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ra dìm xét:

a) Tiếng gồm đủ các thành phần như tiếng thai : thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không tồn tại đủ các phần tử như tiếng bầu : ơi - chỉ gồm vần cùng thanh, không tồn tại âm điệu.

Xem thêm: Words Unscrambled From Vilad Mean? Words Unscrambled From Vilad

II - Luyện Tập

1. Ghi công dụng phân tích các thành phần cấu chế tạo của từng giờ đồng hồ trong câu tục ngữ sau đây vào bảng :

Nhiễu điều đậy lấy giá bán gương

Người vào một nước đề xuất thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành địa điểm cá bơi hằng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

romanhords.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - giờ đồng hồ Việt 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


những tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp romanhords.com