Hôm nay loài kiến xin giữ hộ đến các bạn về giải bài tập nhân đối chọi thức với đa thức lớp 8 sách giáo khoa tập 1. Có 6 bài nằm ở trang số 5 số 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. được đặt theo hướng dẫn cụ thể mong rằng để giúp ích cho chúng ta trong câu hỏi học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng thống kê giám sát của phiên bản thân. Chúng ta hãy cùng xem thêm cùng loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Bài tập lớp 8 nhân đơn thức với đa thức

Bài tập nhân đối kháng thức với nhiều thức toán lớp 8 Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 5 toán lớp 8 tập 1: lấy lệ tính nhân.

*

Lời giải:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một đối kháng thức cho một đa thức, ta lấy đối chọi thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, đem các kết quả rồi cộng các tích cùng với nhau.

+ ghi nhớ lại: xm.xn = xm + n.

Bài 2 trang 5 toán lớp 8 tập 1: triển khai phép tính quý hiếm của biểu thức sau:

a) tại x = - 6 , y = 8b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại với y = –100;

Lời giải:

a)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2– xy + xy + y2

= x2+ y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý giá biểu thức bởi : (–6)2+ 82= 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2– x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2– y.x

= x3– xy – x3– x2y + x2y – xy

= (x3– x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại và y = –100, giá trị biểu thức bằng:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu muốn nhân một solo thức cho 1 đa thức, ta lấy đối kháng thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, lấy các kết quả rồi cộng các tích với nhau.

Bài 3 trang 5 toán lớp 8 tập 1: kiếm tìm nghiệm x

a)

b)

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2– 12x – 36x2+ 27x = 30

(36x2– 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một solo thức cho một đa thức, ta lấy đơn thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của đa thức, lấy các kết quả rồi cộng những tích cùng với nhau.

Bài 4 trang 5 tập 1 bài xích tập toán lớp 8 Đố:

Đoán tuổi.

Bạn hãy mang tuổi của mình:

- thêm vào đó 5.

- Tổng được từng nào đem nhân với 2.

- tiếp nối lấy hiệu quả trên lại cộng với 10.

- tiếp sau nhân tác dụng vừa kiếm được ở trên với 5.

- sau cuối đọc tác dụng sau khi vẫn trừ đi 100.

Tôi đã đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2

+ Lấy công dụng trên cùng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân kết quả vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy tác dụng cuối cùng sẽ là 10 lần cùng với số thực. VÌ vậy ta hãy lấy hiệu quả cuối cùng sau đó chia đến 10 là ra số tuổi thực bắt buộc tìm.

Bài 5 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Rút gọn biểu thức dưới dây:

a)
*
b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2– xy + xy – y2

= x2– y2+ (xy – xy)

= x2– y2

b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

=xn - 1.x + xn - 1.y - y.xn - 1- y.yn - 1

=xn+ xn - 1y - xn - 1y - yn

=xn-yn

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một đối chọi thức cho một đa thức, ta lấy 1-1 thức rồi nhân với từng hạng tử của đa thức, lấy những kêt trái rồi cộng những tích với nhau.

+ am. An= am + n.

Bài 6 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Đánh lốt x em chỉ ra rằng đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 với y = 1 (a là hằng số) là:

*

Thay x = - 1 cùng y = 1 vào

a(-1)(-1 – 1) + 13(- 1 + 1) = (-a).(-2) + 1.0 = 2a

Vậy 2a sẽ là kết quả đúng.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 172 : Luyện Tập Chung, Giải Vở Bài Tập Toán 5 Bài 172: Luyện Tập Chung

Giải bài tập nhân đối chọi thức với nhiều thức do Kiến biên soạn. Nhằm mục đích giúp chúng ta giải quyết các bài toán vào sách giáo khoa cùng có 1 phía đi, giải pháp làm tác dụng nhất. Hướng dẫn chi tiết từng câu và lời giải bám liền kề với đề. Bài bác tập vào sách giáo khoa tương đối dễ, mong mỏi rằng chúng ta hãy cố gắng làm thật những để ghi nhớ phương pháp, rèn luyện kĩ năng, hãy tìm những bài tập hay để rèn luyện thêm cho bạn dạng thân. Chúc chúng ta đạt thành tích cao trong các kì thi và bài bác kiểm tra nhé.