Bài tập đổi khác từ hiện nay tại hoàn thành sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập thịnh hành khi học tập tiếng anh. Để cầm chắc các cấu tạo câu gửi thì hiện nay tại chấm dứt sang thừa khứ đơn, hãy cùng chăm học bài xích ôn lại kiến thức và dứt hết phần bài bác tập chỉ dẫn nhé! Yên trung khu là siêng học bài đã tổng hợp bài tập đổi khác từ hiện tại dứt sang quá khứ đối chọi có đáp án nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện tại tại hoàn thành sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện nay tại kết thúc và 3 cấu trúc quá khứ đơn tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách dùng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu tạo câu hỏi lúc nào (When) với bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập biến hóa từ hiện tại tại ngừng sang thừa khứ đối kháng có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ solo sang hiện tại tại xong xuôi không làm chuyển đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập thay đổi thì hiện nay tại ngừng sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ đối kháng sang hiện tại kết thúc không làm biến hóa nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến đổi thì hiện nay tại xong xuôi sang vượt khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 11 Tập 2: Phân Tích Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ Của Hàn Mặc Tử Hay Nhất

Trên đây là một số bài bác tập biến hóa từ hiện nay tại kết thúc sang quá khứ đơn có đáp án vày Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Bạn đã dứt hết chưa? Hãy tự nghĩ ra các tình huống hay chạm chán để nhanh nhớ những cấu trúc đổi khác từ hiện nay tại xong xuôi sang quá khứ đơn và ngược lại nhé.