Bài tập đặt câu hỏi wh-question là giữa những dạng bài tập khá phổ biến trong các kỳ thi. Hôm nay, romanhords.com xin giới thiệu với chúng ta bài tập đặt thắc mắc wh-question tất cả đáp án, giúp các bạn nắm vững các năng lực và kỹ năng và kiến thức để đầy niềm tin chinh chiến phần lớn kỳ thi.

Bạn đang xem: Please wait


*

Tổng hợp các dạng thắc mắc WH/H Questions

Từ để hỏiNghĩa Cấu trúcVí dụ
WHATCái gì?Khi từ để hỏi đóng vai trò là nhà ngữ, họ không áp dụng trợ động từ. Họ sử dụng nhà ngữ đó + Động từ bỏ chính.Cấu trúc: WH + V ……?Khi từ để hỏi nhập vai trò là tân ngữ của câu, sau chúng là trợ đụng từ + nhà ngữ + rượu cồn từ chính.Cấu trúc: WH /H + AUX + S + V ?Who bought this? (ai đã download nó?)Whom did you see at Jane’s birthday party? (Cậu đã chạm chán ai ở buổi tiệc sinh nhật Jane vậy?)What are you doing at the moment? (Bây giờ đồng hồ cậu đang làm những gì thế?)
WHOAi? (hỏi về người, chủ ngữ)
WHICHCái nào?(hỏi về việc lựa chọn)

Lưu ý:

Trợ rượu cồn từ Auxiliary (aux) gồm bao gồm 4 dạng chính:

TO BE: is/am/are/was/were.TO DO: bởi vì /does/did.TO HAVE: has/have/had.MODAL VERBS:can/could/will….

Các dạng câu hỏi ban đầu bằng WH/H-QUESTIONS

Từ để hỏiNghĩa Cấu trúcVí dụ
WhatWhat’s the weather like?What colorWhat sizeWhat kind /type ofWhat….for ?Cái gì (Dùng để hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)hỏi mang đến thời tiết.hỏi đến màu sắc.hỏi mang đến kích cỡ.hỏi thể loại.hỏi về mục đích.What + (aux) + N?What is your name? -My name is Nhi (tên các bạn là gì? Tôi thương hiệu Nhi)What’s the weather like? Sunny (thời tiết như thế nào? các nắng)What màu sắc do you like? I lượt thích red (bạn thích hợp màu gì? Tôi thích hợp màu đỏ)What kích thước do you take? Medium (Bạn lấy độ lớn nào?Trung bình)What type of music vì you like ? I lượt thích Pop (Bạn thích loại nhạc nào? Tôi say mê nhạc Pop)What did you do that for? Because, I love her)
WhichCái mà (Dùng để hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)Which + N + aux + S + V?Which bag bởi vì you like? The right one(bạn thích chiếc cặp nào? Cái bên phải)
WhereỞ đâu (Dùng để hỏi mang lại vị trí, xứ sở …)Where + aux + S + V?Where were you born ? I was born in Binh Thuan(Bạn được xuất hiện ở đâu? Tôi được sinh ra ở Bình Thuận.)
WhenKhi như thế nào (Hỏi mang đến thời gian, thời khắc …)When + aux + S + V?When did she leave ? At 4 pm(Khi như thế nào cô ấy tránh đi? vào thời gian 4 giờ chiều)
WhoAi(Hỏi cho chủ ngữ với tân ngữ)Who + V+…?Who came lớn the buổi tiệc nhỏ alone? Lisa came lớn the tiệc ngọt alone.(ai đi cho buổi tiệc một mình? Lisa mang đến một mình.
WhomNgười mà lại (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)Whom + aux + S + V)Whom did you meet yesterday?I met my uncle yesterday.( chúng ta đã chạm mặt ai vào hôm qua? Tôi gặp gỡ chú tôi.)
WhoseCủa tín đồ mà (Hỏi mang lại sở hữu)whose + N + aux + V….?Whose dog is barking outside? My dog.Con chó của ai đang sủa bên ngoài? Chó của tôi.
WhyTại sao (Hỏi mang đến lý do, nguyên nhân)why + aux + S + V?Why vày you learn English? Because, I want to have a good job.
HowHow muchHow many + N(plural)How farHow oftenHow longHow + AdjHow oldHow tallHow highHow bigHow wideHow broadHow deepHow fastHow longHow heavynhư nắm nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ …)hỏi phương tiệnHỏi cho giá thành hoặc danh từ ko đếm được.Hỏi cho con số với danh từ bỏ đếm đượchỏi khoảng tầm cáchHỏi cho mức độ, tần suất, số lầnhỏi thời gianhỏi đơn vị chức năng đo lường, thông tin cụ thể của một thứ nào đó.hỏi tuổihỏi chiều cao của ngườihỏi chiều cao của vậthỏi độ lớnhỏi độ rộnghỏi bề rộnghỏi độ sâuhỏi tốc độhỏi độ dàihỏi cân nặnghow + aux + S + V?how much + aux + N(uncountable) + V?How many + N(plural) + aux + ….?How far … from … to lớn …?how often + aux + S + V?how long + aux + S + V…?How +Adj + N…?How do you feel? I feel a bit tired.(bạn cảm thấy thế nào? Tôi thấy khá mệt.)How vị you go to lớn school? By bus.(bạn cho trường bằng phương tiện nào? bởi xe buýt.)How much does this book cost? This book is 3$.(cuốn sách này từng nào tiền? Cuốn sách này 3 đô.)How many pens are there on the table?There are two pens on the table.( gồm bao nhiêu cây cây bút trên bàn? có hai cây.)How far is it from your house khổng lồ the supermarket ? 500 meters(từ nhà bạn đến ăn uống bao xa? 500 mét)How often vì you go lớn school? I go to lớn school every day. (tần suất bạn đến trường như vậy nào? Tôi cho trường mỗi ngày)How long does it take you to vì your homework? An hour. (mất bao nhiêu lâu để ngừng bài tập? Một tiếng)How long is this ruler? This ruler is trăng tròn centimeters long. ( cây thước này lâu năm bao nhiêu? Nó dài 20 mét.)

Các chú ý trong dạng bài bác đặt câu hỏi với từ gạch men chân

Xác định được từ gạch ốp chân ⇒ kiếm tìm từ nhằm hỏi.

Từ bị gạch ốp chân không xuất hiện trong câu hỏi:

Nếu trợ đụng từ sẵn có(to be, khiếm khuyết..) thì đảo chúng ra trước nhà ngữ và sau từ để hỏi.

Ex: She is planting trees now.

Xem thêm: Sưu Tầm Một Số Thơ Ca Có Sử Dụng Từ Ngữ Chỉ Người Có Quan Hệ Ruột Thịt Thân Thích Ở Địa Phương Em

=> What is she playing now?

Dùng cồn từ thường thì ta đề xuất mượn trợ rượu cồn từ và hòn đảo trợ hễ từ lên trước công ty ngữ và sau từ để hỏi.

Ex: They play football everyday. => What do they play everyday?