Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 18

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 18II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 18

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18 được romanhords.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 19

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 18

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 18


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Giá trị của biểu thức 182 + 200 : 5 là:

A. 250

B. 232

C. 76

D. 222

Câu 2: Chu vi hình vuông có độ dài cạnh bằng 20cm là:

A. 20cm

B. 40cm

C. 60cm

D. 80cm

Câu 3: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm và chiều rộng 28cm là:

A. 136cm

B. 68cm

C. 32cm

D. 64cm

Câu 4: Trong các hình dưới đây, hình nào có chu vi lớn nhất?

Hình 1: Hình vuông có độ dài cạnh bằng 12cm.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần toán lớp 3

Hình 2: Hình chữ nhật có chiều dài 18cm và chiều rộng 12cm.

Hình 3: Hình vuông có độ dài cạnh bằng 2dm.

Hình 4: Hình chữ nhật có chiều dài 2dm và chiều rộng 18cm.

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn 14 x 5 – 18

A. 5 số

B. 4 số

C. 3 số

D. 2 số

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

468 x 4

388 x 9

627 : 3

568 : 6


Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a) 23 x 5 + 184

b) 720 : 9 – 67

c) 18 x 6 + 125 : 5

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m và chiều rộng kém chiều dài 16m. Tính chu vi của thửa ruộng đó.

Bài 4: Mỗi viên gạch hình vuông có độ dài cạnh 24cm. Hỏi 7 viên gạch như vậy có chu vi bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5: Một cửa hàng có 120 chiếc áo, cửa hàng đã bán được 1/4 số áo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc áo?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 18

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

468 x 4 = 1872

388 x 9 = 3492

627 : 3 = 209

568 : 6 = 94 (dư 4)

Bài 2:

a) 23 x 5 + 184

= 115 + 184

= 299

b) 720 : 9 – 67

= 80 – 67

= 13

c) 18 x 6 + 125 : 5

= 108 + 25

= 133

Bài 3:

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 – 16 = 104 (m)

Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là:

(120 + 104) x 2 = 448 (m)

Đáp số: 448m.

Bài 4:

Chu vi của một viên gạch hình vuông là:

24 x 4 = 96 (cm)

Chu vi của 7 viên gạch hình vuông là:

96 x 7 = 672 (cm)


Đáp số: 672cm.

Bài 5:

Số áo cửa hàng đã bán là:

120 : 4 = 30 (chiếc)

Cửa hàng còn lại số chiếc áo là:

120 – 30 = 90 (chiếc)

Đáp số: 90 chiếc áo.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 9 Chuyện Người Cô Gái Nam Xương Của Nguyễn Dữ, Soạn Bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương

------

Trên đây, romanhords.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 3.