Bài viết này hướng dẫn cho các em cách minh chứng 3 điểm thẳng mặt hàng qua những ví dụ có giải thuật chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Bài tập chứng minh 3 điểm thẳng hàng lớp 7

Sau mỗi lấy ví dụ như là nhấn xét về hướng giải quyết và xử lý một bài xích toán chứng tỏ 3 điểm trực tiếp hàng. Ví dụ 1 : cho D ABC vuông tại B. Bên trên nữa mặt phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Bên trên tia Cx rước M làm sao để cho CM = AB. Minh chứng A, M và D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Giải.

Xét ?ABD và ?MCD, ta có :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF giỏi : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Số Nguyên Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Từ Điển Tiếng Việt Y Nguyên

Bài tập tự giải:

Ví dụ 1 : mang lại tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB mang điểm F sao để cho AB = FA. Trên tia đối của tia AC mang điểm E sao cho AC = AE. A) bệnh minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF cùng D là trung điểm BC. Chứng minh : KB = FD. D) bệnh minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC tất cả M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC rước điểm D làm sao để cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC cùng AD // CB. B) rước N thuộc AD; NM giảm BC trên P. Chứng tỏ AN = BP. C) trên nửa phương diện phẳng bờ AB không đựng điểm D, vẽ tia AE làm sao cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Minh chứng D, A, E thẳng hàng.