Bài tập thắc mắc đuôi, bao hàm cả các bài tập thắc mắc đuôi dạng quan trọng đặc biệt xuất hiện rất nhiều trong các kỳ thi cũng như giao tiếp giờ đồng hồ Anh mặt hàng ngày. Tuy nhiên, đối với rất đa số người học tiếng Anh, đấy là một điểm ngữ pháp cạnh tranh bởi bài bác tập về thắc mắc đuôi thường khôn xiết lắt léo và có khá nhiều dạng quánh biệt. Chính vì lý vì chưng này, lúc này mình vẫn tổng hòa hợp một bài viết về kỹ năng và giải pháp làm bài xích tập tag question để giúp đỡ các chúng ta cũng có thể trở thành các cao thủ câu hỏi đuôi!

Tóm tắt kim chỉ nan về câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi đuôi ( tag questions) là câu hỏi ngắn được thêm vào thời gian cuối câu trằn thuật ( statements). Câu hỏi đuôi thường được dùng để làm kiểm tra điều gì đúng hay không, hoặc nhằm yêu mong sự đồng ý.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi có đáp án

– Phần mệnh đề trước vết phẩy ( mệnh đề chính) có thể ở thể xác định hoặc bao phủ định. Chúng ta dựa vào thể của mệnh đề chính để đưa ra quyết định thể của mệnh đề phía sau vết phẩy.

Ví dụ: She is very beautiful, isn’t she?

( Cô ấy vô cùng xinh đẹp mắt đúng không? )

You are not a doctor, are you?

( Bạn chưa hẳn là bác sĩ đúng không? )

*, để ý : giải pháp dùng thắc mắc đuôi :

Chúng ta có thể dựa vào ngữ điệu và ý nghĩa sâu sắc của câu hỏi đuôi nhằm phán đoán câu hỏi:

– Khi tín đồ nói xuống giọng ở cuối thắc mắc đuôi có nghĩa là người đó không thật sự đặt thắc mắc mà chỉ hy vọng người nghe đống ý với ý kiến của họ.

– Khi bạn nói lên giọng nghỉ ngơi cuối thắc mắc đuôi thì đó là thắc mắc thật sự.

Cấu trúc câu hỏi đuôi- Tag question

Nhìn chung thắc mắc đuôi sẽ sở hữu được dạng như sau:

S+V+O, trợ động từ + đại từ?

Nếu mệnh đề phía trước vết phẩy làm việc dạng khẳng định thì phần sau lốt phẩy vẫn ở dạng đậy định và ngược lại.Chú ý: hình thức phủ định ở câu hỏi đuôi thường được rút gọn.Cách trả lời câu hỏi đuôi: Câu trả lời YES có nghĩa là câu khẳng định, với NO có

nghĩa là câu che định là đúng.

Ví dụ: Jane is married, isn’t she? ( Jane vẫn kết hôn đề nghị không?)

→ Yes, she has just married. ( Đúng vậy, cô ấy vừa bắt đầu kết hôn.)

→ No, she isn’t. ( Không, cô ấy không kết hôn.)

*

Bài tập câu hỏi đuôi quánh biệt:

Bên cạnh đầy đủ dạng bài bác tập về câu hỏi đuôi cơ bản, trong đề thi nhiều khi các các bạn sẽ thấy xuất hiện cả bài bác tập thắc mắc đuôi dạng sệt biệt.

Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?

Ví dụ: I am late, aren’t I? ( Tôi cho muộn đúng không?)

Sau Let’s… dùng câu hỏi đuôi là Shall we?

Ví dụ: Let’s go shopping, shall we? ( bọn họ đi shopping nhé?)

Sau câu mệnh lệnh câu hỏi đuôi thường là Will you?

Ví dụ: Don’t go lớn school late, will you? ( Đừng đến lớp muộn được

không?)

thắc mắc đuôi thể xác định được dùng sau phần đông câu có những từ phủ định

never, nothing, nobody, no, none, hardly, scarcely, little.

Ví dụ: You never think about what you’re saying, bởi you? ( Bạn

không lúc nào suy nghĩ về hầu hết điều bạn đang nói đúng không?)

Đại tự it sử dụng trong câu hỏi đuôi gắng cho all, nothing, everything.

Ví dụ: Nothing was found, was it?

Đại từ bỏ they dùng trong câu hỏi đuôi nuốm cho anyone, nobody, no one,

somebody, someone, everybody, everyone.

Ví dụ: No one recognized him, did they?

*

Bài tập tổng hợp thắc mắc đuôi tất cả đáp án

. I am very selfish, ______________?

A. Aren’t I B. Am not I

C. Am you D. Are you

Let’s go fishing with Linda next Sunday, _____?

A. Are we B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Let me help you with your homework, _________?

A. May I B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Let me xuất hiện that window, ______?

A. Shall we B. Will you

C. Are you D. Will I

Everyone can hear my speech clearly, _______?

A. Can’t they B. Could they

C. Bởi vì they D. Can’t he/she

Someone has broken my mother’s vase, _______?

A. Hasn’t they B. Haven’t they

C. Hasn’t she D. Hadn’t they

Nobody in my class could finish the swimming kiểm tra last semester, _____?

A. Couldn’t him B. Couldn’t they

C. Could they D. Could it

Anyone has to wear uniform at the school, _____?

A. Vì they B. Doesn’t it

C. Don’t they D. Does it

Mary invited John to lớn come to her birthday party, _____?

A. Didn’t she B. Did he

C. Didn’t he D. Has she

I’m the most beautiful person in my class, _____?

A. Aren’t I B. Am not I

C. Am I D. Are you

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Mình khôn xiết ích kỷ, phải không?”

Ta có:

Câu ban đầu với I am thì thành lập hỏi đuôi sẽ dùng aren’t I.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Hãy đi câu cá cùng với Linda vào nhà nhật cho tới được không?”

Ta có:

Câu bước đầu với let’s thì thành lập hỏi đuôi sẽ dùng shall we.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Hãy để tôi giúp cho bạn làm bài xích tập về nhà được không?”

Ta có:

Trong câu ý kiến đề nghị giúp bạn khác, câu ban đầu với let me thì thành lập hỏi đuôi sẽ sử dụng may I.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Hãy nhằm tôi mở mẫu cửa sổ này được không?”

Ta có:

Trong câu kiến nghị giúp fan khác, câu ban đầu với let me thì thành lập hỏi đuôi sẽ sử dụng may I.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Mọi bạn đều rất có thể nghe rõ bài xích phát biểu của tôi, nên không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với everyone can thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi đang dùng vị they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Ai này đã làm vỡ lẽ cái bình đựng hoa của bà mẹ tôi, đề nghị không?”

Ta có:

Câu bước đầu với someone has thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng haven’t they.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Không ai vào lớp tôi gồm thể xong xuôi bài kiểm soát bơi vào học kỳ trước, cần không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với nobody could thì ra đời hỏi đuôi sẽ cần sử dụng could they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Bất cứ ai cũng phải mặc đồng phục tại trường, phải không?”

Ta có:

Nếu “has to” chỉ sự dự kiến ở hiện tại thì ta sẽ phụ thuộc vào động từ theo sau của “has to”. Câu bước đầu với anyone has khổng lồ wear thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng don’t

they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Mary vẫn mời John đến dự lễ hội sinh nhật của cô ấy ấy, đề nghị không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với Mary invited thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng didn’t she.

Xem thêm: Nhạclý #33❤️ Quãng 8 - Cách Để Tìm Quãng Giọng Của Bạn

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Tôi là người đẹp nhất lớp, yêu cầu không?”

Ta có:

Câu ban đầu với I’m thì ra đời hỏi đuôi sẽ sử dụng aren’t I.

=> Đáp án A

Vừa rồi họ đã cùng tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc cũng như những làm bài bác tập thắc mắc đuôi. Với phần đa nội dung bên trên đây, hi vọng các bạn sẽ ôn tập thật giỏi và đạt điểm trên cao khi gặp các bài xích tập tag question!