Câu điều kiện là gì? bao gồm mấy loại câu đk và cách làm của nó gắng nào? phương pháp dùng của câu đk ra sao? nội dung bài viết dưới đây vẫn tổng hợp định hướng và các dạng bài xích tập thường chạm mặt nhất


Trong giờ Anh, không tính những cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường gặp như câu tường thuật, câu đảo ngữ, câu bị động...thì các dạng câu đk cũng là một trong đơn vị kỹ năng rất đặc biệt quan trọng mà tất cả các em phải nắm rõ.

*

Câu đk là gì?

Câu điều kiện dùng để nêu lên đưa thiết về một sự việc, sự việc đó có thể xảy ra hoặc tất yêu xảy ra, được đề cập cho khi có điều kiện. Câu điều kiện được xuất hiện từ 2 mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If clause): Mệnh đề nêu ra điều kiệnMệnh đề chủ yếu (Main clause): Mệnh đề nêu lên tác dụng theo trả thiết được đưa ra ở mệnh đề điều kiện.

Bạn đang xem: Câu điều kiện

Khi mệnh đề đk đứng trước mệnh đề chính, 2 mệnh đề được phân cách với nhau bằng dấu phẩy. Lúc mệnh đề bao gồm đứng trước mệnh đề điều kiện thì không tồn tại sự chia cách bằng vết phẩy đó. VD: If you study hard, you will pass the exam tomorrow. = You will pass the exam tomorrow if you study hard

Các nhiều loại câu điều kiện

LoạiCông thứcCách dùng
0If + S + Vht, S + Vht VD: If the sun rises, it is dawnDiễn tả đạo lý hoặc sự thật hiển nhiên.
1If + S + Vht, S + will/can + V VD: If I don’t hurry up, I will miss the busDiễn tả sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai
2If + S + Vqk, S + would/could + V VD: If I were you, I would marry himDiễn tả mang định hoặc sự việc không tồn tại thật, ko thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai
3If + S + had + Vp2, S + would/could + have + Vp2 VD: If She had worked harder, she would not have failed the examDiễn tả vấn đề không thể xảy ra trong thừa khứ, chỉ mang ý nghĩa ước hy vọng trái ngược với hiệu quả hiện tại
Hỗn hợpIf + S + had + Vp2, S + would/could + V VD: If my boyfriend had explained, we could not break up now.Diễn tả vụ việc không thể xẩy ra trong vượt khứ, dẫn đến công dụng ở hiện nay tại

Giải thích một trong những kí hiệu:

Vht: Động từ phân tách ở thì bây giờ (thường là hiện tại đơn)

Vqk: Động từ phân tách ở thì thừa khứ (thường là vượt khứ đơn)

Vp2: Động tự phân tự II

Các dạng bài bác tập cậu đk loại 1 và các loại 2

Bài 1: đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc:

If I see him, I _____ (give ) him a gift.If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you.You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.If I _____ (know) his telephone number, I’d give it lớn you.If you _____ (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight.A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.

Bài 2: Viết lại những câu sau sang trọng dạng câu đk thích hợp.

Keep silent or you’ll wake the baby up.

If you don"t keep silent, you will wake the baby up.

Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If…………………………………….....….……….

I don’t know her number, so I don’t ring her up. →If…………………………………….....….………..I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………….……………

We got lost because we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……….

Xem thêm: So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Biến Thái Hoàn Toàn Và Không Hoàn Toàn Công Nghệ 7

Susan felt sick because she ate four cream cakes. →……………………………………………..………..Without this treatment, the patient would have died. →……………………………………….….…………...He lost his job because he was late every day. →………………………………………………...……...Peter is fat because he eats so many chips. →……………………………………………………...…..Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. →………………………………..………………………...