Trong ngữ pháp tiếng Anh, khi bạn muốn trình bày lý do, nguyên nhân, diễn đạt sự tương phản, thì những cấu trúc Because of, Because, In spite of được sử dụng rất thường xuyên. Dưới đây là cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng những liên từ này, Và cách sử dụng câu sao cho phù hợp? Cùng Tiếng Anh Free tham khảo bài viết về cách phân biệt because of, because và in spite of nhé!

Định nghĩa về cấu trúc because of, because và in spite of

Because là một giới từ đứng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân.

Bạn đang xem: Bài tập because và so

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu với because và because of

Because of là một giới từ kép, được dùng trước danh từ, V-ing, đại từ để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động.

In spite of là dùng như một giới từ, đứng trước danh từ hoặc V-ing để chỉ sự tương phản cho một hành động.

Cấu trúc because of, because và in spite of


*

Cấu trúc because trong tiếng Anh

Because + S + V + O

Ví dụ: 

I love it because it is very beautiful She never eat meat because she is a vegetarian

Cấu trúc because of trong tiếng Anh

Because of + N/ N phrase / V-ing

Ví dụ: 

I pass the essay because of his helpI angry because of you3

Cấu trúc in spite of trong tiếng Anh

In spite of + N /NP /V-ing, clause

Clause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being married, he still got in an affair with a young lady.He had an affair with a young lady in spite of being married

Tìm hiểu thêm các chủ đề liên quan về ngữ pháp tiếng Anh khác:

Phân biệt cấu trúc because of, because và cấu trúc in spite of


*

(Phân biệt because và because of và cấu trúc in spite of)

Sau Because phải là một mệnh đề.Because of, In spite of không được là mệnh đề mà là một danh từ/ cụm danh từ/ V-ing hoặc đại từ.

Cách chuyển câu từ cấu trúc because sang cấu trúc because of

Quy tắc chung khi chuyển đổi (Because sang Because of) là biến đổi mệnh đề sau Because thành một danh từ, cụm danh từ, đại từ hoặc V-ing. Một số quy tắc để chuyển đổi từ Because sang Because of như sau:

Chủ ngữ 2 vế trong câu giống nhau

Nếu thấy 2 chủ ngữ của 2 vế trong câu giống nhau, bạn bỏ chủ ngữ vế Because, động từ sau đó thêm đuôi (ING).

Ví dụ:

Because Linh is tall, She can reach the book on the shelf.

=> Because of being tall, Linh can reach the book on the shelf

Nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…”

Sau khi giản lược theo quy tắc 1, nếu chỉ còn danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of…” thì giữ lại danh từ/cụm danh từ đó.

Ví dụ:

Because there was a storm, everyone was at home.

=> Because of a storm, everyone was at home.

Trong trường hợp này, bạn sẽ không sử dụng “Because of being a storm” mà dùng “Because of a storm”.

Nếu có danh từ và tính từ ở vế Because

Khi vế Because có nhắc đến cả tính từ và danh từ, bạn chỉ cần đặt tính từ trước danh từ để tạo thành cụm danh từ.

Ví dụ:

Because the wind is strong, they can’t jogging

=> Because of the strong wind, they can’t jogging

Nếu vế Because không có danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, bạn sẽ đổi tính từ/trạng từ thành danh từ và có thể sử dụng tính từ sở hữu.

Ví dụ:

Because it is windy, they can’t jogging

=> Because of the wind, they can’t jogging

Because he acted badly, she doesn’t like him

 => Because of his bad action, she doesn’t like him

Tìm hiểu thêm vể các cấu trúc câu trong tiếng Anh:

Bài tập ứng dụng: viết lại câu với because of và because, in spite of trong tiếng Anh có đáp án


*

1. Mary doesn’t go to school because she is ill

=>Because of her illness ,Mary doesn’t go to school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of my friend’s absence, I have to copy the lesson for him

=>Because my friend is absent .I have to copy the lesson for him

4. This boy is ignorant because he is lazy

=>Because of his laziness,This boy is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness

=>Because my friend was ill,he was absent.

6. As he has behaved badly, he must be punished

=>Because of his bad behaivior,he must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job

=>In spite of having a good salary,he was unhappy in his job.

8. The little boy crossed the street although the traffic was heavy

=>In spite of heavy traffic,The little boy crossed the street.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 Leisure Activities, Leisure Activities Trang 6 Sgk Tiếng Anh 8 Tập 1

9. Although he had a bad cold, William still went to work

=>In spite of having a bad cold,William still went to work

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer

11. Although the weather was very hot, they continued playing football

=>In spite of hot weather,they continued playing football

Tải ngay MIỄN PHÍ EBOOK sách Hack Não Phương Pháp – Cuốn sách giúp bạn học tiếng Anh thực dụng và dễ dàng: ✅ Đòn bẩy tâm lý kích thích động lực học tiếng Anh✅ Gợi ý bản đồ học tiếng Anh thông minh✅ Học liệu khổng lồ, kho báu dành cho người không có năng khiếu, mất gốc và bắt đầu học lại tiếng Anh

Bạn sẽ được trải nghiệm với phương pháp học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh tương tự và phát âm shadowing và thực hành cùng App Hack Não để ghi nhớ dài hạn vốn từ vựng tiếng Anh đã học.