Trong những biển báo giao thông vận tải sau, biển báo nào bao gồm tâm đối xứng, biển cả nào bao gồm trục đối xứng?a) đại dương cấm đi ngược chiều? (h.58)b) hải dương cấm xe hơi (h.59)

*
*

Hình 58 Hình 59


(-)Hình 58 gồm tâm đối xứng là trọng điểm đường tròn, gồm hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với các cạnh của hình chữ nhật trong con đường tròn.

-->