- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: tương tác giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: liên hệ giữa phép phân tách và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức cất căn thức bậc haiBài 6: thay đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 7: thay đổi đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc nhì (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: tại đâyLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬPLUYỆN TẬP

Xem toàn cục tài liệu Lớp 9: trên đây

Sách giải toán 9 bài 4: liên hệ giữa phép phân tách và phép khai phương giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài bác 4 trang 16: Tính và so sánh

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài xích 4 trang 17: Tính

*

Lời giải


*

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài 4 trang 18: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài 4 trang 18: Rút gọn


*

Lời giải

*

Bài 28 (trang 18 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:


*

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

*

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:


*

Lời giải:

*

(Vì x > 0 đề nghị |x| = x; y2 > 0 với tất cả y ≠ 0)

*

(Vì x2 ≥ 0 với tất cả x; và bởi vì y

*

(Vì x 0 bắt buộc |y3| = y3)

*

(Vì x2y4 = (xy2)2 > 0 với tất cả x ≠ 0, y ≠ 0)

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): a) đối chiếu … b) chứng minh rằng …

*

Lời giải:

*

√25 – √16 = √52 – √42 = 5 – 4 = 1

Vì 3 > 1 cần

*

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

*

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 33 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Giải phương trình:

*

Lời giải:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 34 (trang 19 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

(vì a 2 > 0 với đa số b ≠ 0 buộc phải |b2| = b2 )*

(vì a > 3 bắt buộc |a – 3| = a – 3)

*

Vì b 0)

BÀI TẬP

LUYỆN TẬP

Bài 35 (trang 20 SGK Toán 9 Tập 1): tìm x, biết:

*

Lời giải:

*

– cùng với x ≥ 3 thì |x – 3| = x – 3 đề nghị ta được:

x – 3 = 9 ⇔ x = 12

– với x Bài 36 (trang trăng tròn SGK Toán 9 Tập 1): Mỗi xác minh sau đúng giỏi sai? vị sao?

a) 0,01 = √0,0001;

b) -0,5 = √-0,25;

c) √39 6

d) (4 – √3).2x 2 = 0,01

b) Sai, bởi vế phải không tồn tại nghĩa.

Bạn đang xem: Bài 4 toán 9

(Lưu ý: √A tất cả nghĩa khi A ≥ 0)

c) Đúng, bởi vì 7 = √72 = √49 > √39

6 = √62 = √36 2 – √13 = √16 – √13 > 0

Do đó: (4 – √13).2x Bài 37 (trang đôi mươi SGK Toán 9 Tập 1): Đố. bên trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1cm, cho tư điểm M, N, P, Q. Hãy khẳng định số đô cạnh, đường chéo cánh và diện tích của tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Khác Nhau Giữa Mr, Mrs, Miss Và Ms, Sir Và Madam, Phân Biệt Mrs, Ms, Miss, Mr Và Sir, Madam

*

Hình 3

Lời giải:

Dựa vào định lý Pitago, ta thấy từng cạnh của tứ giác MNPQ là đường chéo cánh của hình chữ nhật do hai ô vuông ghép lại, đề xuất hình đó có bốn cạnh đều nhau và bằng

*

Tứ giác MNPQ là hình thoi tất cả bốn cạnh bằng nhau.

Mỗi đường chéo của tứ giác MNPQ là đường chéo của hình chữ nhật do ba ô vuông ghép lại, phải giác NMPQ gồm hai đường chéo cánh bằng nhau cùng bằng