Bài 1 : Nguyên hàm

Bài 2 (trang 100 SGK Giải tích 12): Tìm hiểu nguyên hàm của các hàm số sau:

*

Lời giải:

Liên quan: bài 2 trang 100 toán 12

*

*

*

*

*

*

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Giải tích 12 Chương 3 Bài 1 khác :

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 93 : Tìm hàm số F(x) sao cho….

Bạn đang xem: Bài 2 trang 100 toán 12

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 95 : Hãy chứng minh Tính chất 3….

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 96 : Lập bảng theo mẫu dưới đây….

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 98 : a) Cho ….

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 99 : Ta có (xcosx)’ = cosx – xsinx hay ….

Xem thêm: Xóa Đường Viền Bao Quanh Text Box Trong Word 2010, Bỏ Khung Textbox Trong Word 2010

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 100 : Cho P(x) là đa thức của x….

Bài 1 (trang 100 SGK Giải tích 12): Trong các cặp hàm số dưới đây,…

Bài 2 (trang 100 SGK Giải tích 12): Tìm nguyên hàm của các …

Bài 3 (trang 101 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp …

Bài 4 (trang 101 SGK Giải tích 12): Sử dụng phương pháp tính nguyên …

Các bài giải Giải tích 12 Chương 3 khác:


Bài 1 : Nguyên hàm Bài 2 : Tích phân Bài 3 : Ứng dụng của tích phân trong hình học Ôn tập chương 3 giải tích 12Bài 1 : Số phức

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại romanhords.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp ánHơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp ánKho trắc nghiệm các môn khác