Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Avenue là gì

*
*
*

avenue
*

avenue /"ævinju:/ danh từ đại lộ tuyến đường có trồng cây phía hai bên (đi vào trong 1 trang trại) (nghĩa bóng) tuyến đường đề bạt tớithe avenue to success: tuyến phố đề bạt cho tới thành công (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường phố lớn (quân sự) con đường (để tiến hoặc rút)avenue of approach: tuyến đường để tiến mang lại gầnto cut off all avenues of retreat: giảm đứt mọi con đường rút quân
*

*

*

avenue

Từ điển Collocation

avenue noun

1 wide street

ADJ. broad, wide | leafy, tree-lined

AVENUE + VERB be lined with sth an avenue lined with elms

PREP. along, down, in, through, up an/the ~ strolling down a tree-lined avenue

2 way of doing/getting sth

ADJ. possible, promising | fruitful

VERB + AVENUE explore, pursue, try We need to explore every possible avenue. | exhaust After two months of negotiations we had exhausted all avenues. | xuất hiện (up), provide

AVENUE + VERB be xuất hiện to sb There was only one avenue mở cửa to him.

PREP. ~ for to provide a new avenue for research | ~ of the two main avenues of enquiry | ~ to an avenue khổng lồ success

Từ điển WordNet


n.

a line of approach

they explored every avenue they could think of

it promises to open new avenues to lớn understanding
Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Công Nghệ 7 Có Đáp Án Năm 2020, Đề Thi Học Kì 2 Công Nghệ 7 Có Đáp Án

English Synonym and Antonym Dictionary

avenuessyn.: boulevard

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu