Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Authorities là gì

*
*
*

authority
*

authority /ɔ:"θɔriti/ danh từ uy quyền, quyền lực, quyền thếto exercise authority over somebody: tất cả quyền lực đối với ai uỷ quyền ((thường) số nhiều) nhà chũm quyền, đơn vị chức trách, bên đương cục người dân có uy tín, người dân có thẩm quyền, chuyên gia, tín đồ lão luyện (về một môn nào)an authority on phonetics: chuyên gia về ngữ âm tài liệu hoàn toàn có thể làm căn cứ đáng tin, căn cứwhat is his authority?: anh ta căn cứ vào đâu?to do something on one own"s authority từ ý làm cho gì, tự cho phép làm gìon (from) good authority theo một nguồn xứng đáng tin cậy, theo căn cứ đích xác
nhà đương cụcLĩnh vực: toán và tinquyền (sử dụng, truy vấn cập)authority checking: sự soát sổ quyền (sử dụng, tróc nã cập)Lĩnh vực: xây dựngquyền lựcdelegation of authority: sự ủy nhiệm quyền lựcstandards authority: quyền lực về tiêu chuẩnthẩm quyền, giới chứcDSAC (data set authority credential)ủy quyền (truy cập) dữ liệuFAC (function authority credentials)giấy ủy quyền chức năngaccess authorityquyền truy cậpaccess authorityquyền truy hỏi nhậpaccess authoritysự được phép truy vấn nhậpaccess, authority forquyền tiếp cậnadministrative authorityquyền cai quản trịadopted authorityquyền được vượt nhậnall object authorityquyền với mọi đối tượngauthority credentialsủy nhiệm quyềnauthority lớn issue carriage documentsđược phép lập bệnh từ vận tảiauthorization danh mục management authorityquyền quản lý danh sách mang đến phépchức quyềnline authority: chức quyền các cấpnhà ráng quyềnnhà chức tráchport authority: nhà chức vụ cảngrelevant authority (the...): nhà chức trách gồm thẩm quyềnnhà đương cuộcadjudicatory authority: nhà đương cuộc xét xửnhà đương tráchquyền lựcquyền thếsự ủy quyềnspending authority: sự ủy quyền túi tiền tài chánhthác quyềnthẩm quyềnauthority to sign: thẩm quyền kýrelevant authority (the...): công ty chức trách gồm thẩm quyềntelex for authority to lớn pay: gởi điện báo mang lại cơ quan thẩm quyền đưa ra trảuy quyềnủy quyềnadvice of authority to pay: giấy báo ủy quyền thanh toánagent without authority: bạn đại lý không được ủy quyềnauthority khổng lồ accept: thư ủy quyền thừa nhận trả (hối phiếu)authority khổng lồ draw: ủy quyền rút tiềnauthority to draw: ủy quyền viết (hối phiếu)authority to negotiate: ủy quyền tách khấuauthority to lớn pay: ủy quyền trả tiềnauthority khổng lồ purchase: ủy quyền muaauthority to lớn sign: thư ủy quyền kýauthority lớn transfer: thư ủy quyền đưa nhượngnote of authority: giấy ủy quyềnspending authority: sự ủy quyền chi phí tài chánharbitral authoritycơ quan trọng đặc biệt tàiauthority bondtrái phiếu ở trong phòng đương cụcauthority in chargecơ quan công ty quảnauthority khổng lồ purchasethư ủy thác muabudgetary authorityquyền chi phối vốn ngân sáchby authority at lawcăn cứ theo phương tiện phápby authority at lawtheo lệnh của tòacertificate of agent"s authoritygiấy bệnh quyền đại lýcontingency authorityquyền chi tự dưng xuấtcontracting authority. Chủ công trình xây dựng xây dựngdecentralization of authoritysự phân quyềndecision-making authorityquyền (ra) quyết địnhdelegation of authorityđoàn đại biểu thiết yếu quyềnexecutive authorityquyền hành chánhexpress authorityquyền hạn minh thị

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): authority, authorization, authorize, authoritarian, authoritative, authorized, unauthorized, authoritatively


*

*

*

authority

Từ điển Collocation

authority noun

1 sth with the power lớn give orders

ADJ. district, local, regional | government, public | education, health, military, planning, tax The government is urging education authorities khổng lồ spend less money. | competent, lawful, relevant, statutory

AUTHORITY + VERB agree sth, claim sth, decide sth, deny sth, promise sth The local health authority denied negligence. | allow (sb) sth, give (sb) sth, grant (sb) sth The local authority has not granted planning permission.

2 power/right to give orders

ADJ. absolute, complete, full, supreme | governmental, judicial, legal, ministerial, parental, presidential

VERB + AUTHORITY have Parents have the authority to lớn discipline their children. | assume He assumed full authority as tsar in 1689. | give sb | assert, demonstrate, establish, exercise, exert, show, use, wield The new manager obviously felt the need lớn demonstrate her authority. | delegate | give up, relinquish | abuse | challenge, defy, deny, rebel against, reject, undermine She had challenged my authority once too often. | usurp

AUTHORITY + NOUN figure adult authority figures such as parents và teachers

PREP. in ~ I need to talk to someone in authority. | under the ~ of This can only be done under the authority of the government minister. | without ~ He took the oto without authority. | ~ over Central government has extensive authority over teachers.

PHRASES an air of authority He bore an air of authority. | position of authority She holds a position of authority in the local church.

3 person with special knowledge

ADJ. leading, respected, world | unimpeachable, unquestioned

VERB + AUTHORITY cite, invoke Copernicus justified his innovation by citing respected authorities.

PREP. ~ on She"s a leading authority on genetics.

Từ điển WordNet


n.

(usually plural) persons who exercise (administrative) control over others

the authorities have issued a curfew

an expert whose views are taken as definitive

he is an authority on corporate law

an authoritative written work

this book is the final authority on the life of Milton
Xem thêm: Cách Viết Giấy Ủy Quyền Lấy Sổ Bảo Hiểm Xã Hội, Mẫu Giấy Uỷ Quyền Lấy Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Microsoft Computer Dictionary

n. A DNS vps responsible for resolving names & IP addresses of sites and resources on the mạng internet at a particular level of authority: top-level domain, second-level domain, or subdomain.

English Synonym và Antonym Dictionary

authoritiessyn.: agency assurance authorisation authorization bureau confidence dominance federal agency government agency office potency sanction say-so self-assurance self-confidence sureness