Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Attraction là gì
Bạn đang xem: Attraction là gì

*

*

*

*

attraction /ə”trækʃn/ danh từ (vật lý) sự hú; mức độ hútmutual attraction: sự hút lẫn nhauterrestrial attraction: sự lôi kéo của trái đấtmagnetic attraction: sự lôi kéo từelectrostatic attraction: sự lôi kéo tĩnh điệnmolecular attraction: sức hút phân tửcạpillary attraction: sự lôi kéo mao dẫn sự thu hút, sự mê hoặc, sự lôi cuốn; mức độ mê hoặc, mức độ lôi cuốn mẫu thu hút, dòng mê hoặc, cái lôi cuốnhấp dẫnNewtonian gravitational attraction: lực thú vị trọng lực Newtonattraction area: quanh vùng hấp dẫnattraction mod: đồ sộ hấp dẫndomain of attraction: miền hấp dẫnforce of attraction: lực hấp dẫngravitational attraction: lực hấp dẫngravitational attraction: lực (hút) hấp dẫnlocal attraction: hấp dẫn cục bộuniversal attraction: lực hấp dẫn phổ biếnuniversal attraction: lực mê hoặc vũ trụlực hấp dẫnNewtonian gravitational attraction: lực hấp dẫn trọng lực Newtonuniversal attraction: lực mê hoặc phổ biếnuniversal attraction: lực mê hoặc vũ trụlực hútCoulomb attraction: lực hút Coulombcoulomb attraction: lực hút tĩnh điệnelectrostatic attraction: lực hút tĩnh điệnelectrostatic attraction: lực hút Coulombgravity attraction: lực hút trọng lựclaw of electrostatic attraction: định chế độ lực hút tĩnh điệnmagnetic attraction: lực hút từphòng giải trísự hấp dẫnsự hútcapillarity attraction: sự hút mao dẫncapillary attraction: sự hút mao dẫnmutual attraction: sự hút lẫn nhausức hấp dẫnsức hútcapillary attraction: sự lôi kéo mao dẫnearth”s attraction: sự lôi kéo của Trái Đấteconomic attraction: mức độ hút khiếp tếemployment attraction: sức hút (về) lao độnggravity attraction: sự lôi kéo trọng lựcinteraction attraction: sự lôi kéo lẫn nhauuniversal attraction: sức hút phổ biếnLĩnh vực: xây dựngnhà giải tríattraction forcelưc hútattraction spheretrung thể, trung cầucenter of attractiontâm hútemployment attraction zonevùng thu hút lao độngforce of attractionlực hútgravitational attractionhấp dẫnlaw of electrostatic attractionđịnh công cụ Colombsự hấp dẫndestination attractionsức hút của điểm đếnliving history attractionsức thu hút lịch sử vẻ vang sống cồn danh trường đoản cú o (vật lý) sự hút, sức hút § capillary attraction : sức hút mao dẫn § electrostatic attraction : sức hút tĩnh điện § gravity attraction : sự mê hoặc trọng lực; lực hút trọng tải § local attraction : sự mê hoặc cục bộ § magnetic attraction : sự lôi kéo từ § molecular attraction : sự lôi kéo phân tử § mutual attraction : sự hút cho nhau § terrestrial attraction : sức hút của trái đất o sự thu hút, sự mê hoặc, sự lôi cuốn; sức mê hoặc, sức thu hút o lực mê hoặc, lực hút; mức độ hút


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): attraction, attractiveness, attract, attractive, unattractive, attractively


*

attraction

Từ điển Collocation

attraction noun

1 fact of attracting/being attracted

ADJ. fatal, irresistible, obvious, powerful, strong | mutual They shared a powerful mutual attraction. | gravitational, magnetic, physical, sexual

VERB + ATTRACTION feel the strong attraction that she felt for him | see I could now see the attraction of a steady job với regular income. | have, hold Long holidays hold no attraction for him. | exert All matter exerts a gravitational attraction.

PREP. ~ between the attraction between two people | ~ to/towards His attraction to you is obvious.

PHRASES the centre of attraction Sophie was plainly the centre of attraction in the room.

2 sth that attracts people

ADJ. added, big, chief, great, main, major, obvious, special, star The main attraction of the place is the nightlife. | popular, tourist

VERB + ATTRACTION have A freelance career has the attraction of flexibility. | be, prove Feeding the animals proved a popular attraction for visitors to the farm.

Thể Loại: share Kiến Thức cùng Đồng
Bài Viết: Attraction Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Attraction

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://romanhords.com Attraction Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Attraction


Related


About The Author


Xem thêm: Dàn Ý Vợ Chồng A Phủ Nhân Vật Mị Trong Đêm Tình Mùa Xuân Chi Tiết

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình để mắt này cho lần comment kế tiếp của tôi.