Ankin là hidrocacbon không no vào phân tử có links ba C≡C cũng làm mất đi màu dung dịch Brom với thuốc tím KMnO4 được ứng dụng để gia công dung môi, cao su đặc tổng hợp hay các chất dẻo,…


Axetilen CH≡CH đó là một hợp chất trong hàng Ankin mà những em đã có học. Vậy Ankin là gì? có đặc thù hóa học và đặc điểm vật lý đặc trưng nào, được điều chế cùng ứng dụng như thế nào trong thực thế, chúng ta sẽ cùng tìm hiều qua bài viết này.

Bạn đang xem: Ankin là gì

I. Ankin là gì? Công thức cấu tạo và thương hiệu gọi

Bạn vẫn xem: đặc điểm hóa học, công thức kết cấu của Ankin và bài bác tập – hóa 11 bài bác 32


1. Ankin là gì? công thức cấu trúc của Ankin

– Ankin là hidrocacbon ko no, trong phân tử có link ba C≡C tất cả công thức phân tử dạng tổng thể là: CnH2n-2 (n≥2).

– Trong hàng Ankin thì axetilen bao gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất C2H2: CH≡CH

*
Mô hình cấu tạo phân tử của Axetilen

2. Tên thường gọi của Ankin (danh pháp)

tên thường: Tên nơi bắt đầu hiđrocacbon lắp với C mang link ba + axetilen

 Ví dụ: CH≡CH: axetilen ; CH≡C-CH2-CH3: etylaxetilen ; CH3-C≡C-CH3: đimetylaxetilen ; 

• Tên nạm thế: Số chỉ địa điểm mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch thiết yếu + số chỉ địa chỉ nối ba + in

 Ví dụ: CH≡CH: etin ; CH≡C-CH3: propin ; CH≡C-CH2-CH3: but-1-in

II. Tính chất vật lý của Ankin

– những Ankin rất nhiều ít rã trong nước, tung được trong một trong những dung môi hữu cơ. 

– ánh nắng mặt trời sôi và ánh nắng mặt trời nóng chảy tăng cao C2-C4 là chất khi, C5-C16 là hóa học lòng từ bỏ C17 trở lên là hóa học rắn.

III. đặc điểm hóa học tập của Ankin

– Ankin gồm 2 liên kết π bền hơn anken bắt buộc ngoài việc tham gia phản ứng cộng và oxi hóa (thể hiện đặc thù của hidrocacbon ko no) thì ankin còn có tác dụng tham gia phản ứng núm với ion sắt kẽm kim loại (tính chất đặc trưng của ankin có link 3 đầu mạch).

1. Ankin phản ứng cộng hợp

 – quy trình tiến độ 1: link ba → link đôi

 – quá trình 2: liên kết đôi → link đơn

a) Ankin cùng hợp H2: Ankin + H2 → Ankan

– lúc có ánh sáng và niken hoặc platin hoặc paladi có tác dụng xúc tác, ankin cùng hidro tạo thành thành anken rồi thành ankin.

 CH ≡ CH + H2  CH2 = CH2

 CH2 = CH2 + H2  CH2 – CH3

– khi dùng xúc tác là Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4 ankin chỉ cùng 1 phân tử hidro để chế tác thành anken (đặc tính này dùng để làm điều chế anken từ ankin).

 CH ≡ CH + H2

*
 CH2 = CH2

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2 

– Nếu đk phản ứng Pd/PbCO3, t0 phản ứng tạm dừng ở quá trình 1 chỉ tạo anken.

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n 

* lưu giữ ý: 

 – Tuỳ ở trong vào xúc tác được áp dụng mà phản ứng cộng H2 vào ankin xảy ra theo các hướng không giống nhau.

 – thường xuyên thì bội nghịch ứng cộng H2 vào ankin thường tạo ra hỗn hợp với nhiều sản phẩm.

 – Số mol khí giảm = số mol H2 tham gia bội phản ứng. 

b) Ankin cộng brom, Clo

Ankin + Br2

– Ankin làm mất đi màu dung dịch Brom

CnH2n-2 + Br2 → CnH2n-2Br2

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

 Ankin + Cl2

 CH≡CH + Cl2 → CHCl=CHCl (1,2-đicloeten)

 CHCl=CHCl + Cl2 → CHCl2-CHCl2 (1,1,2,2-tetrabrometan)

* lưu lại ý: khối lượng dung dịch brom tăng chính là khối lượng ankin đang phản ứng. 

c) Ankin cùng hợp hiđro halogenua

Ankin + HCl

 CH≡CH + HCl 

*
CH2=CHCl (vinyl clorua)

 CH2=CHCl + HCl → CH3-CHCl2 (1,1-đicloetan)

Ankin + HBr

 CH≡CH + HBr → CH2=CHBr 

 CH2=CHBr + HBr → CH3-CHBr2 

 Ankin + (axit xiahidric, axit axetic, rượu etylic,…)

 CH≡CH + HCN → CH2=CH-CN (nitrin acrylic) 

 CH≡CH + CH3COOH → CH3COOCH=CH2 (vinylaxetat) 

 CH≡CH + C2H5OH → CH2=CH-O-CH3 (etylvinylete)

d) Ankin cộng H2O (ankin + H2O)

 C2H2 + H2O → anđehit 

 CH≡CH + H2O 

*
CH3 – CHO

Ankin khác + H2O → xeton

 CH≡C-CH3 + H2O 

*
CH3-CO-CH3

2. Phản ứng trùng đúng theo của Ankin

– Đime hóa (điều kiện phản ứng: NH4Cl, Cu2Cl2, t0)

 2CH≡CH 

*
CH≡C-CH=CH2 (vinyl axetilen) 

– Trime hóa (điều khiếu nại phản ứng: C, 6000C)

 3CH≡CH 

*
C6H6 (benzen)

– Trùng vừa lòng (polime hóa) (điều khiếu nại phản ứng: xt, t0, p)

nCH≡CH 

*
(-CH=CH-)n (nhựa cupren)

3. Làm phản ứng thoái hóa Ankin 

a) phản nghịch ứng oxi hóa trọn vẹn ankin

 CnH2n-2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + (n-1)H2O

* giữ ý: đặc điểm của bội phản ứng đốt cháy ankin: nCO2 > nH2O và nCO2 – nH2O = nankin.

b) phản ứng thoái hóa không trọn vẹn ankin

– những ankin đều làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4 ở ánh nắng mặt trời thường.

 3C2H2 + 8KMnO4 + 2H2O → 3(COOK)2 + 2MnO2 + 2KOH

– giả dụ trong môi trường axit thì sinh sản thành CO2 sau đó CO2 phản ứng với KOH chế tác thành muối.

– Với các ankin khác sẽ sở hữu sự đứt mạch tạo nên thành hỗn hợp 2 muối.

 R1-C≡C-R2 + 2KMnO4 → R1COOK + R2COOK + 2MnO2

4. Phản nghịch ứng cố của ank-1-in 

Ankin + AgNO3

 – Sục khí axetilen vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3/NH3 có hiện tượng kỳ lạ kết tủa màu vàng.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → CAg≡CAg↓ + 2NH4NO3

* lưu ý: 

 – Chỉ có C2H2 mới phản bội ứng với AgNO3 theo tỉ trọng mol 1:2; các ank-1-in không giống chỉ phản ứng theo tỉ trọng 1:1.

 – Nếu tất cả hỗn hòa hợp ankin thâm nhập phản ứng với AgNO3 mà tỉ trọng mol của (ankin : AgNO3) = k có giá trị:

+ k > 1 → có C2H2.

+ k = 1 → ank-1-in

+ k = 1 → hỗn hợp tất cả 2 ank-1-in hoặc hỗn hợp C2H2 và ankin không giống (không nên ank-1-in) tất cả số mol bởi nhau.

– tự kết tủa tiến thưởng thu được rất có thể khôi phục lại ankin ban sơ bằng biện pháp cho chức năng với HCl.

 CAg≡C-R + HCl → CH≡C-R + AgCl

(phản ứng này sử dụng để tách ank-1-in khỏi lếu láo hợp)

– dung dịch AgNO3/NH3 và phản ứng này được dùng làm nhận biết ank-1-in.

IV. Điều chế va Ứng dụng của Ankin

1. Điều chế ankin

– nhiệt độ phân metan: (15000C, làm lạnh nhanh)

 2CH4 

*
C­2H2 + 3H2 

– Thủy phân CaC2: (có trong đất đèn)

 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. Ứng dụng của ankin

 – Axetilen cháy vào oxi tạo nên ngọn lửa có ánh sáng khoảng 30000C nên được dùng trong đèn xì axetilen – oxi để hàn và giảm kim loại:

 C2H2 + O2 → 2CO2 + H2O

– thực hiện axetilen yêu cầu rất cảnh giác vì khi nồng độ axetilen trong không khí từ 2,5%">2,5% trở lên rất có thể gây cháy nổ.

 – Axetilen và những ankin không giống còn được dùng làm nguyên liệu để tổng hợp các hóa hóa học cơ phiên bản khác như vinyl clorua, vinyl axetat, vinylaxetilen, anđehit axetic,…

V. Bài xích tập về Ankin

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 11: a) Viết công thức kết cấu và hotline tên các ankin bao gồm công thức C4H6 và C5H8.

b) Viết công thức cấu trúc của các ankin có tên sau: pent-2-in ; 3-metylpent-1-in; 2,5- đimetylhex-3-in

* lời giải bài 1 trang 145 SGK Hóa 11:

a) Công thức kết cấu có thể gồm của ankin gồm công thức phân tử C4H6 là:

 CH≡CH-CH2-CH3: But-1-in

 CH3-C≡C-CH3: But-2-in

– Công thức kết cấu có thể gồm của ankin gồm công thức phân tử C5H8 là:

 CH≡CH-CH2-CH2-CH3: Pent-1-in

 CH3-C≡C-CH2-CH3: Pent-2-in

  : 3-metylbut-1-in 

b) pen-2-in: CH3-C≡C-CH2-CH3

 3-metylpent-1-in:

 2,5-dimetylhex-3-in: 

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 11: Viết phương trình chất hóa học của bội phản ứng thân propin và những chất sau:

a) hidro tất cả xúc tác Pd/PbCO3

b) hỗn hợp brom (dư)

c) dung dịch bạc nitrat vào amoniac

d) hidro clorua tất cả xúc tác HgCl2

* lời giải bài 2 trang 145 SGK Hóa 11:

a) CH≡C-CH3 + H2 

*
CH2=CH-CH3

b) CH≡C-CH3 + 2Br2 (dư) → CHBr2-CBr2-CH3

c) CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3 + NH4NO3

d) CH≡C-CH3 + HCl

*
 CH2=CCl-CH3

Bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: Trình bày phương thức hóa học:

a) rành mạch axetilen cùng với etilen

b) Phân biệt ba bình ko dán nhãn cất mỗi khí ko màu sau: metan, etilen, axetilen

* giải thuật bài 3 trang 145 SGK Hóa 11: 

a) Cho công dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, hóa học nào chế tạo kết tủa thì sẽ là axetilen, chất nào không sinh sản kết tủa chính vậy etilen.

– Phương trình bội nghịch ứng:

 CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

b) mang từ 3 bình những mẫu nhỏ để phân biệt.

– theo thứ tự dẫn các mẫu khí qua hỗn hợp AgNO3/NH3, mẫu nào có tác dụng dung dịch lộ diện kết tủa thì sẽ là axetilen

CH ≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ +2NH4NO3

– theo lần lượt dẫn 2 mẫu mã khí còn sót lại qua hỗn hợp brom, chủng loại khí làm sao làm nhạt màu nước brom là etilen.

CH2=CH2 + Br2 → BrCH2=CH2Br

– Mẫu còn lại là metan.

Bài 4 trang 145 SGK Hóa 11: Cho những chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A. Cả 4 hóa học đều có công dụng làm mất màu dung dịch brom

B. Bao gồm 2 chất tạo kết tủa cùng với dung dịch bội bạc nitrat trong amoniac

C. Có bố chất có chức năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không tồn tại chất nào làm phai và nhạt màu dung dịch kali pemangalat

* giải mã bài 4 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom (do có liên kết π)

– Phương trình hóa học:

CH2=CH2 +Br2 → CH2Br-CH2Br

CH3-C≡C-CH3 + 2Br2→CH3-CBr2-CBr2 –CH3

CH≡CH + 2Br2→CHBr2 -CHBr2

Bài 5 trang 145 SGK Hóa 11: Dẫn 3,36 lít khí các thành phần hỗn hợp A có propin và eilen đi vào một trong những lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và gồm m gam kết tủa. Những thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc.

a) Tính tỷ lệ thể tích etilen vào A

b) Tính m

* giải mã bài 5 trang 145 SGK Hóa 11:

a) lúc dẫn tất cả hổn hợp A trải qua dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì propin sẽ tác dụng hết với AgNO3/NH3, etilen không tác dụng.

⇒ 0,840 lít khí bay ra là etilen: %VC2H4 = % = 25%.

b) Thể tích proprin là: 3,36 – 0,84 = 2,52 (lít).

⇒ nC3H4 (CH≡C-CH3) = 2,52/22,4 = 0,1125(mol).

 CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓ + NH4NO3

 0,1125 mol 0,1125 mol

– trường đoản cú PTPƯ ⇒ nCAg≡C-CH3↓ = nC3H4 = 0,1125

mCAg≡C-CH3↓ = n.MCAg≡C-CH3↓ = 0,1125. 147 = 16,5375(g).

Bài 6 trang 145 SGK Hóa 11: Trong số các ankin gồm công thức phân tử C5H8 có mấy chất tác dụng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3

A. 1 chất ; B. 2 hóa học ; C. 3 hóa học ; D. 4 chất.

Hãy chọn đáp án đúng

* giải mã bài 6 trang 145 SGK Hóa 11:

– Đáp án: B. 2 chất.

Xem thêm: Dàn Ý Thuyết Minh Về Tác Giả Nguyễn Trãi : Dàn Ý Và Các Bài Văn Mẫu Hay Nhất

 CH≡C-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3

  

*

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống đặc điểm hóa học, công thức cấu trúc của Ankin và bài xích tập vận dụng ngơi nghỉ trên giúp ích cho các em. Hầu như góp ý với thắc mắc các em vui tươi để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em học tập tốt.