Anken là hidrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử có link đôi C=C làm mất đi màu Brom và thuốc tím KMnO4. Các anken được áp dụng nhiều vào công nghiệp tổng hòa hợp polime và những hoá hóa học hữu cơ khác.

Bạn đang xem: Phản ứng cộng của anken


Trước đây những em đang được reviews về Etilen CH2=CH2 đây chính là 1 giữa những hợp chất trong hàng Anken. Vậy Anken là gì? có đặc thù hoá học tập và đặc điểm vật lý đặc trưng nào? được điều chế với ứng dụng ra sao trong đời sống, bọn họ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. AnKen là gì? Công thức cấu tạo và cách gọi thương hiệu Anken

1. Anken là gì?

- Anken là phần lớn Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử có chứa liên kết đôi C=C, gồm công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

- Hợp hóa học trong dãy Anken có công thức dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

*
Mô hình kết cấu phân tử của Etilen C2H4

2. Tên thường gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan có cùng nguyên tử các bon đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên nuốm thế: Gọi tên theo cách sau

+ lựa chọn mạch đó là mạch C nhiều năm nhất có chứa link đôi

+ Đánh số C mạch chủ yếu từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách gọi tên : vị trí nhánh – tên nhánh – thương hiệu C mạch bao gồm – vị trí links đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. đặc thù vật lý của Anken

- Ở điều kiện thường, anken trường đoản cú C2 đến C4 là hóa học khí. ánh sáng sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo trọng lượng mol phân tử, các anken đều nhẹ hơn nước.

- Anken là rất nhiều chất ko màu hoà tan giỏi trong dầu mỡ chảy xệ và đa số không tan trong nước.

III. đặc thù hoá học của Anken

- Trong phân tử anken có link đôi π, liên kết này nhát bền (so với links đơn σ) đề xuất Anken có tính chất đặc trưng là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. Anken phản ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cùng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen làm phản ứng cùng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất màu hỗn hợp brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* thừa nhận xét: dung dịch brom là thuốc thử dùng làm nhận biết etilen cùng anken nói chung. Nấc độ bội phản ứng của halogen bớt dần tự Cl2, Br2, I2.

3. Bội nghịch ứng cộng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- lưu ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ tạo ra láo lếu hợp sản phẩm có thành phầm chính và thành phầm phụ (clo thay vào những vị trí không giống nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* giữ ý:

- Theo dãy HCl, HBr, HI bội nghịch ứng dễ dàng dần.

- phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo thành hỗn hòa hợp 2 sản phẩm.

- Đối với các anken khác bất đối xứng khi cộng HX sẽ tuân theo phép tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu triển khai phản ứng cùng HBr vào anken bao gồm xúc tác peoxit thì thành phầm chính lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

* phép tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong bội nghịch ứng cộng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc tốt hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, tất cả axit loãng xúc tác)

- phản nghịch ứng cùng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- các đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu giữ ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp: đội - OH gắn thêm vào C bậc cao.

5. Bội nghịch ứng trùng phù hợp của Anken

- Khi có xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen tốt PE) 

nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen tốt PP)

 - Sơ thiết bị phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 - phản bội ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hợp thường xuyên nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau chế tạo ra thành phân tử béo (hợp hóa học cao phân tử).

6. Bội phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản bội ứng thoái hóa không trả toàn

- tạo thành ancol đa chức gồm 2 team -OH hoặc đứt mạch C vị trí nối đôi tạo ra thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất đi màu dung dịch thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* nhấn xét: Anken làm mất đi màu dung dịch thuốc tím nên có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận thấy anken.

- riêng rẽ CH2=CH2 còn có phản ứng thoái hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken bội phản ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu giữ ý: Đặc điểm bội phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong chống thí nghiệm

- tách bóc nước từ ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

CnH2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

- Thu từ nguồn khí chế biến dầu mỏ.

- bóc H2 khỏi ankan:

 CnH2n+2

*
 CnH2n + H­2

- bóc tách HX từ dẫn xuất CnH2n+1X:

 CnH2n+1X + NaOH

*
 CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 làm phản ứng tách này cần để ý quy tắc bóc Zaixep để khẳng định sản phẩm chính: -OH và -X được ưu tiên bóc tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- bóc tách X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen đính thêm với 2 nguyên tử C nằm sát nhau):

 CnH2nX2 + Zn 

*
CnH2n + ZnBr2

- cùng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường được dùng làm sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và những chất khác.

- Để trùng vừa lòng polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được dùng làm quả mau chín.

V. Bài tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken với ankan về quánh điểm kết cấu và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

* giải mã bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

- Về điểm sáng cấu tạo: không giống với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken còn có chứa 1 link π nhát bền, dễ dàng gẫy.

- cho nên về tính chất hóa học có phần khác với ankan (ankan bao gồm phản ứng rứa là sệt trưng), anken mang lại phản ứng cùng là phản bội ứng đặc trưng.

Xem thêm: 20 Bộ Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Hóa 8 Môn Hóa, 20 Bộ Đề Thi Hóa 8 Học Kì 2 Năm 2021

Ví dụ:

C2H4 + H2 

*
 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

- dường như anken còn mang lại phản ứng trùng hợp, phản nghịch ứng làm mất màu dung dịch và thuốc tím.