Cho anilin chức năng vừa đủ với hỗn hợp HCl thu được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin đang phản ứng là
Bạn đang xem: Anilin tác dụng với hcl

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi cho metylamin và anilin lần lượt công dụng với HBr với dung dịch FeCl2 đang thu được kết quả nào dưới đây ?


Bốn ống nghiệm đựng những hỗn phù hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào có sự bóc lớp các chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho tới dư lần lượt vào từng ống nghiệm đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số chất kết tủa sót lại là :


Mùi tanh của cá gây nên bởi láo hợp những amin và một số trong những tạp chất khác. Để làm giảm bớt mùi tanh của cá, trước lúc nấu nên


Cho anilin tính năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Trọng lượng anilin sẽ phản ứng là


Amin bậc nhất, đối kháng chức X chức năng vừa đầy đủ với lượng HCl có trong 120 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin chức năng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Cân nặng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C ko phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin có công thức là


Cho 0,76 gam tất cả hổn hợp X gồm hai amin solo chức, bao gồm số mol bằng nhau, phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Trọng lượng của amin bao gồm phân tử khối bé dại hơn vào 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối kháng chức bậc 1 X tính năng với dung dịch HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn phù hợp X tất cả AlCl3 cùng CuCl2. Hòa tan các thành phần hỗn hợp X vào nước dư thu được 200 ml dung dịch A. Sục khí metylamin cho tới dư vào trong hỗn hợp A thu được 11,7 gam kết tủa. Phương diện khác, mang đến từ từ hỗn hợp NaOH cho tới dư vào dung dịch A nhận được 9,8 gam kết tủa. Mật độ mol/l của AlCl3 với CuCl2 trong dung dịch A thứu tự là


Để làm phản ứng không còn với 400 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam láo hợp gồm metylamin và etylamin gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn hợp X bao gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) chức năng với hỗn hợp NaOH đầy đủ đung nóng cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn chiếm được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D với E (MD E) và 4,48 lit khí (dktc) tất cả hổn hợp Z tất cả 2 amin no solo chức đồng đẳng tiếp nối có tỉ khối so với H2 bằng 18,3. Trọng lượng của muối bột E trong hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối chọi chức X làm phản ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam hỗn hợp Y có hai amin đối chọi chức, no, mạch hở công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl nhận được 8,85 gam muối. Biết trong lếu hợp, số mol hai amin bằng nhau. Bí quyết phân tử của hai amin là :


Cho 1,52 gam hỗn hợp hai amin no, 1-1 chức (được trộn với số mol bởi nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, nhận được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho trăng tròn gam lếu láo hợp bao gồm 3 amin no, đối kháng chức, là đồng đẳng tiếp tục của nhau tính năng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu như 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 với thứ từ bỏ phân tử khối tăng mạnh thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % cân nặng N vào X là 45,16%. Khi đem X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối bao gồm dạng RNH3Cl. X là:


Khi đến 13,95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0,2 lít hỗn hợp HCl 1M thì cân nặng của muối bột phenylamoni clorua thu được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đơn chức, bậc I công dụng với dung dịch AlCl3 dư nhận được 3,9 gam kết tủa. Amin có công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin đơn chức công dụng vừa đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, chiếm được dung dịch đựng 47,52 gam hỗn hợp muối. Quý giá của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X tác dụng với dung dịch FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Download File Vinh Phúc Thay Pdf, Download File Vinh Phúc Thay (Thánh Vịnh 127

Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O với 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để tác dụng với m gam E yêu cầu vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Quý hiếm của V là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O với N­2. Nếu lấy 11,4 gam X trên chức năng với hỗn hợp HNO3 dư, chiếm được lượng muối là