Ta có: lấn quang: là hiện tượng lạ quang vạc quang của hóa học rắn có điểm lưu ý là ánh nắng phát quang rất có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khoản thời gian tắt ánh nắng kích thích.
Bạn đang xem: Ánh sáng lân quang là ánh sáng phát quang

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một trong những ống nghiệm đựng hỗn hợp fluorexêin thì thấy dung dịch phát ra tia nắng màu lục. Đó là hiện nay tượng:


Gọi (lambda _kt) là cách sóng của ánh nắng kích thích, (lambda _hq) là bước sóng của tia nắng huỳnh quang. Đặc điểm của ánh nắng huỳnh quang là:


Nếu tia nắng kích thích là tia nắng màu lam thì ánh nắng huỳnh quang đãng không thể là tia nắng nào sau đây ?


Một chất có công dụng phát quang quẻ ánh sáng màu đỏ và tia nắng màu lục. Nếu sử dụng tia tử ngoại để kích đam mê sự vạc quang của hóa học đó thì tia nắng phát quang hoàn toàn có thể có màu nào ?


Ánh sáng vạc quang của một chất tất cả tần số là (6.10^14Hz).Hỏi trường hợp chiếu vào chất đó tia nắng kích thích bao gồm bước sóng nào dưới đây thì nó đã không thểphát quang đãng ?


Trong một đèn huỳnh quang, tia nắng kích thích tất cả bước sóng (0,36mu m) thì photon ánh nắng huỳnh quang hoàn toàn có thể mang năng lượng là?


Một chất phát quang được kích mê say bằng ánh sáng có bước sóng (0,26mu m) thì phân phát ra ánh sáng có cách sóng (0,52mu m) . đưa sử hiệu suất của chùm sáng phát quang bằng 20% hiệu suất của chùm sáng sủa kích thích. Tỉ số thân số photon ánh nắng phát quang cùng số photon ánh sáng kích ưa thích trong và một khoảng thời hạn là:


Chiếu một ánh sáng có cách sóng (λ) và tích điện phôtôn là (ɛ) vào một chất huỳnh quang đãng thì tia nắng phát quang bao gồm bước sóng (λ’) và năng lượng phôtôn là (ɛ’). Biết

(dfracvarepsilon "varepsilon = 0,8). Tỉ số (dfraclambda "lambda )bằng


Chiếu bức xạ 1-1 sắc có bước sóng 0,3µm vào một trong những chất thì thấy có hiện tượng qunag phân phát quang. Cho biết công suất của chùm sáng vạc quang chỉ bằng 0,3% năng suất của chùm sáng kích thích với cứ 200 photon ánh sáng kích thích cho một photon ánh nắng phát quang. Cách sóng tia nắng phát quang đãng là :
Xem thêm: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Hai Của Tam Giác Cạnh Góc Cạnh Góc Cạnh

Một chất có khả năng phát ra một phôtôn bao gồm bước sóng 0,5μm khi bị chiếu sáng do một phản xạ 0,4 μm. đến h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s, tìm tích điện bị không đủ trong quy trình phát quang đãng trên.


Người ta chế tạo ra những loại công tắc nguồn điện có đặc điểm sau đây: khi đèn trong chống tắt đi ta thấy nút nhấn của công tắc nguồn phát ra ánh sáng màu xanh. Sự phát quang này kéo dãn hàng giờ, rất dễ dãi cho việc tìm và đào bới chỗ để đèn sáng trong đêm. Đó là hiện tại tượng: