Việt phái nam là trực thuộc địa của thực dân Pháp, trong khi đó Pháp tham gia chiến tranh thế giới trước tiên và chịu đựng thiệt sợ hãi nặng nề khi Chiến tranh trái đất kết thúc. Để khắc phục và hạn chế hậu quả do chiến tranh gây ra Pháp tất yếu đang tất yếu đuối tăng cường tách bóc lột và khai quật thuộc địa cùng bù lỗ đến chiến tranh. Hơn nũa, trong quy trình tham chiến, Pháp âm mưu tăng cường bắt lính người việt nam để chiến đấu nhằm lấy đó làm cho “bia đỡ đạn” cho những người Pháp.

=> cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động đến nước ta là: Pháp bức tốc khai thác nằm trong địa với bắt lính.
Bạn đang xem: Ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất đến việt nam

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong quy trình đầu của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916), Đức đang sử dụng kế hoạch nào?

*


Trong quy trình tiến độ thứ nhị của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu gắng trên chiến trường thuộc về phe nào?


Đức đã làm gì để giảm đứt mặt đường tiếp tế trên biển khơi của phe Hiệp cầu trong quy trình tiến độ thứ nhị của Chiến tranh trái đất thứ nhất?


Sự khiếu nại nào ghi lại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Đức trong cuộc chiến tranh gắng giới thứ nhất bị phá sản?


Đâu không phải là lý do trong quy trình đầu của cuộc chiến tranh ráng giới thứ nhất (1914-1916) phe kết hợp nắm thừa thế chủ đụng trên chiến trường?


Vì sao Mĩ lại giữ cách biểu hiện “trung lập” trong tiến trình đầu của trận đánh tranh trái đất thứ nhất?


Yếu tố nào ảnh hưởng tác động đến câu hỏi Mĩ đưa ra quyết định đứng về phe Hiệp cầu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?


Vấn đề cơ bản nào giữa các nước đế quốc vẫn chưa xử lý được khi cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914-1918) kết thúc?
Xem thêm: Meete Là Gì Tiết Lộ App Meete Là Gì, Meete Là Gì

Sự kiện nào xẩy ra trong chiến tranh thế giới trước tiên (1914-1918) có tác động tích rất đến trào lưu đấu tranh giành độc lập dân tộc của dân chúng Việt Nam?


Trên chiến trường về kỹ càng thuần túy quân sự, chiến tranh thế giới đầu tiên là một trận chiến tranh đã có các đặc trưng hiện tại đại, kia là?