Các câu hỏi lí thuyết đối chiếu tính bazo của các amin là 1 trong những trong những câu hỏi phổ biến trong những đề thi ĐH, CĐ cùng rất đó là các bài tập đo lường và tính toán về amin cũng tương đối quan trọng. Cùng nắm rõ các đặc điểm hóa học của amin qua bài viết này.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không tác dụng với naoh trong dung dịch?


III – CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ SO SÁNH LỰC BAZƠ

1. Cấu trúc phân tử của amoniac và những amin

*

 2. Cấu tạo phân tử của amoniac và các amin

*

Trên nguyên tử nitơ đều phải sở hữu cặp electron tự do thoải mái nên amoniac và các amin đều dễ ợt nhận proton. Vày vậy amoniac và các amin đều sở hữu tính bazơ.

3. Đặc điểm cấu tạo của phân tử anilin

*

- vì chưng gốc phenyl (C6H5–) hút cặp electron tự do của nitơ về phía mình, sự di chuyển electron theo cảm giác liên hợp p – phường (chiều như mũi thương hiệu cong) làm cho cho mật độ electron trên nguyên tử nitơ giảm đi, tài năng nhận proton bớt đi. Kết quả là làm cho tính bazơ của anilin rất yếu (không có tác dụng xanh được quỳ tím, không làm hồng được phenolphtalein).- team amino (NH2) làm tăng kĩ năng thế Br vào cội phenyl (do tác động của cảm giác +C). Làm phản ứng thế xẩy ra ở các vị trí ortho cùng para vì nhóm NH2 đẩy electron vào làm mật độ electron ở các vị trí này tăng lên

4. So sánh lực bazơ

a) những yếu tố tác động đến lực bazơ của amin:

- mật độ electron trên nguyên tử N: mật độ càng cao, lực bazơ càng khỏe mạnh và ngược lại - cảm giác không gian: nơi bắt đầu R càng kềnh càng và càng các gốc R thì tạo cho tính bazơ giảm đi, dựa vào vào nơi bắt đầu hiđrocacbon. Ví dụ tính bazơ của (CH3)2NH > CH3NH2 > (CH3)3N ; (C2H5)2NH > (C2H5)3N > C2H5NH2

b) Phương pháp

Gốc đẩy electron làm cho tăng tính bazơ, cội hút electron làm giảm tính bazơ. Ví dụ: p-NO2-C6H4NH2 6H5NH23 3NH2 2H5NH2 3H7NH2

- Amin tất cả càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh, amin bao gồm càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

(Rthơm)3N  thơm)2NH thơmNH2 3 no NH2 no)2NH no)3N

chú ý rằng với cội Rno càng to kềnh thì tác động không gian của chính nó càng béo làm cản trở quy trình H+ tiến lại sát nguyên tử N nên (Rno)2NH no)3N sẽ không thể đúng nữa.


IV – TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. đặc điểm của chức amin

a) Tính bazơtác dụng lên giấy quỳ tím ẩm hoặc phenolphtalein và tác dụng với axit

- dung dịch metylamin và những đồng đẳng của nó có tác dụng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein vì kết phù hợp với proton mạnh hơn amoniac - Anilin và các amin thơm khôn xiết ít rã trong nước. Hỗn hợp của bọn chúng không làm thay đổi màu sắc quỳ tím và phenolphtalein

*

b) phản ứng cùng với axit nitrơ:

- Amin no bậc 1 + HNO2 → ROH + N2 + H2O. Ví dụ: C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O - Amin thơm bậc 1 công dụng với HNO2 ở ánh sáng thấp tạo thành thành muối điazoni. Ví dụ: C6H5NH2 + HONO + HCl 

*
 C6H5N2+ Cl- + 2H2O  benzenđiazoni clorua

c) phản nghịch ứng ankyl hóa: amin bậc 1 hoặc bậc 2 tính năng với ankyl halogenua (CH3I, ….)

Phản ứng này dùng để làm điều chế amin bậc cao tự amin bậc thấp hơn. Ví dụ: C2H5NH2 + CH3I → C2H5NHCH3 + HI

d) bội phản ứng của amin chảy trong nước với dung dịch muối của các kim loại có hiđroxit kết tủa

3CH3NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl


2. Làm phản ứng nỗ lực ở nhân thơm của anilin

*

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. Dãy gồm những chất hầu như làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh lá cây là

A. anilin, metyl amin, amoniac B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit

C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat.

Câu 2. Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng cá biệt trong 3 lọ mất nhãn . Thuốc test để phân biệt 3 chất lỏng bên trên là :

A. dd phenolphtalein B.dd Br2

C.dd NaOH D. Quỳ tím

Câu 3. Cho những chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p – crezol. Trong những chất trên , số hóa học pứ với NaOH là :

A.3 B.4 C.5. D.6

Câu 4. nhận định nào dưới đây ko đúng ?

A.các amin đều có chức năng nhận proton.

B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3.


C.Metyl amin có tính bazo dũng mạnh hơn anilin

D.CT TQ của amino , bạo gan hở là : CnH2n+2+2Nk

Câu 5. Dd metyl amin không chức năng với hóa học nào sau đây?

A.dd HCl B.dd Br2/CCL4

C.dd FeCL3 D. HNO2

Câu 6. Để tách riêng hh khí CH4 với CH3NH2 ta sử dụng :

A.HCL B. HCl, NaOH

C. NaOH , HCL D.HNO2

Câu 7. Để phân biệt những dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO quan yếu dùng

A.quỳ tím , dd Br2 B.Quỳ tím , AgNO3/NH3

C.dd Br2 , phenolphtalein D. Quỳ tím, mãng cầu kim loại

Câu 8. đến anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :

A.3 B.4 C.5 D.

Xem thêm: Trường Thcs Nguyễn Tất Thành, Trường Thcs & Thpt Nguyễn Tất Thành

6

Câu 9. Cho những chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thiết bị tự tăng vọt tính bazo của những chất trên là :


A.(4) amin no 1-1 chức, bậc 2, mạch hở X thu được với hơi nước theo tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là 2 : 3. Công thức cấu tạo của X là

A.CH3 – NH – CH3 B.CH3 – NH – C2H5

C.CH3 – CH2 – CH2 – NH2 D.C2H5 – NH – C2H5

ĐÁP ÁN

1

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D

B

C

B

B

B

D

C

C

B

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay