Câu hỏi: a) Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau khi hòa chảy trong nước:HCl, NaOH, CH3COOH, AlCl3, Fe2(SO4)3.b) Bằng cách thức hóa học hãy nhận biết các hỗn hợp đựng trong số lọ riêng lẻ mất nhãn sau: Na3PO4, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3.

- gợi ý giải

Phương pháp giải:

a) hóa học điện li dạn dĩ ta dùng mũi tên một chiều, chất điện li yếu ớt ta cần sử dụng mũi tên nhì chiều.

b) nhờ vào những điểm lưu ý đặc trưng của các ion để nhấn biết.

Giải bỏ ra tiết:

a)

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-

CH3COOH ( ightleftharpoons ) CH3COO- + H+

AlCl3 → Al3+ + 3Cl-

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

b)

*

PTHH:

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3↑ + H2O

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

Na3PO4 + AgNO3 → NaNO3 + Ag3PO4↓


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

Đề thi HK1 môn hóa lớp 11 - Trường thpt Nam Sách - thành phố hải dương - năm 2017 - 2018 (có giải mã chi tiết)