Vua Tam Quốc lấy bối cảnh vào trong thời gian cuối triều đại bên Hán, sự suy yếu của của triều đình khiến cho xã hội china rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan khinh thường rẻ hiền khô tài, say mê tửu sắc quăng quật quên chính sự nên triều đình càng ngày càng đổ nát, cuộc sống thường ngày người dân ngày càng lầm than, cực khổ, giặc giật nổi lên khắp nơi.

Bạn đang xem: Tam quốc ta là vua

Và nổi lên trong đó là loàn đảng khăn quà của anh em nhà Trương Giác. Với tỉnh thái bình Ma Thuật, Trương Giác đã kêu gọi ác ma xâm nhập làm đảo loạn kế hoạch sử.

Loạn cầm xuất anh hùng, nhiều hào kiệt ban đầu lộ diện giúp tổ quốc như ba bạn bè Lưu Bị, quan lại Vũ, Trương Phi, quan liêu Thừa ngơi nghỉ Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, quan tiền Kỵ đô uý Tào Tháo…

*

Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng khuấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa chiến quen mặt đường cũ, bọn hoạn quan lại vẫn lộng hành.

Sau khi vua hoàng đế băng hà, Hà thái hậu cùng Đổng thái hậu đấu đá cho nhau tạo cơ hội cho Đổng Trác kéo quân vào Lạc Dương. Đổng Trác bạo ngược, bên trên uy ức hiếp Thiên Tử, dưới mang lại quân giật bóc, chém giết lương dân đề nghị bị những tướng lĩnh, thái thú, thiết bị sử ở các châu quận đứng vị trí số 1 là Kỳ mùi hương Hầu Viên Thiệu, hiện nay đang giữ chức thái thú Bột Hải, hội quân tiến tiến công nhưng vày nội cỗ bất hòa nên ở đầu cuối đội quân này cũng tan rã.

Kể trường đoản cú thời đặc điểm đó các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không xong giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này từ từ hình thành yêu cầu thế Tam Quốc với giữ Bị ở khu đất Thục, Tào dỡ nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Mặc dù những cuộc chiến này đang gây nhiều tổn thất cho bá tánh thời bấy giờ mà lại cũng có tương đối nhiều những bản hero ca về sự việc dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái, trung nghĩa được viết ra trong tiến trình này mà đa phần đã trở thành chuẩn mực cho đến tận hôm nay.

Nhắc mang lại sử Tam Quốc Chí, không người nào là không nhớ mang lại không khí chiến đấu hào hùng của những trận Xích Bích, Gia bạo gan Quan, Di Lăng... Không người nào không gật đầu đồng ý khâm phục mặc nghe đến danh của những vị tướng tài nổi tiếng dũng mãnh như quan liêu Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, có suy xét túc trí như Tào Tháo, lý tưởng bày kế như Chu Du, Khổng Minh.

Xem thêm: Lời Giải Đề Thi Vao 10 Môn Toán Năm 2020, Lời Giải Đề Thi Lớp 10 Môn Toán Của Hà Nội 2020

Vua Tam Quốc ước muốn tái hiện nay lại lịch sử dân tộc một phương pháp toàn diện, khu vực mà bạn chơi rất có thể đóng vai những vị hero lịch sử, hoàn toàn có thể trải nghiệm cảm giác anh dũng khi xông pha giữa hàng triệu quân lính. Phân phối đó, tín đồ chơi có thể lãnh đạo đội quân của bản thân và sử dụng các chiến thuật quân sự để mở có lãnh địa và tạo nên một lịch sử hào hùng Tam Quốc bắt đầu của riêng họ.