Trong giờ Anh, việc sử dụng những từ như little, a tittle, few, a few, many, much, lot of với a lot of rất dễ khiến nhâm lẫn cho người học. Liệu rằng sự biệt lập giữa chúng như vậy nào? Dùng như thế nào cho đúng? thậm chí những bạn học tiếng Anh những năm cũng hay lẫn lộn giữa chúng.

Bạn đang xem: A few đi với danh từ gì


*
Phân biệt – cách sử dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of

Vì nguyên nhân đó, công ty chúng tôi đã khác nhau và giúp bạn hiểu hơn về kiểu cách dùng little, a tittle, few, a few, many, much, lot of cùng a lot of trong bài viết này. Họ hãy cùng khám phá nhé!


Nội dung chính

1 1. Little cùng A little2 2. Bí quyết dùng Few cùng A few3 3. Biện pháp dùng Many cùng Much5 5. Bài xích tập áp dụng

1. Little và A little

1.1. Bí quyết dùng Little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ không đếm được. Gồm nghĩa tủ định là khôn xiết ít, không được nhiều.

Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): khôn xiết ít, không được nhiều.

Ví dụ: She has little money. (Cô ấy tất cả ít tiền)

1.2. Phương pháp dùng A little

Người ta sử dụng Little đứng trước những danh tự đếm được. Có nghĩa là một chút, một ít.

Little + uncountable nouns (danh từ không đếm được): một chút, một ít.

Ví dụ: I just have a little money to lớn buy an apple. (Tôi chỉ có một chút tiền để cài đặt một quả táo).

2. Biện pháp dùng Few và A few


*
Cách sử dụng Few cùng A few

2.1. Biện pháp dùng Few

Ta sử dụng few trước danh từ bỏ đếm được có nghĩa là có hết sức ít, ko nhiều.

Few + countable nouns (danh từ bỏ đếm được): siêu ít, không nhiều

Ví dụ: Few students left the class yesterday. (Có cực kỳ ít học viên đã ra khỏi lớp hôm qua)

2.2. Giải pháp dùng A Few

Ta sử dụng a few trước danh từ bỏ đếm được tức là một xí, một ít đủ xài.


*

Few + countable nouns (danh trường đoản cú đếm được): một xí, một ít đủ xài

Ví dụ: I have a few friends but we are very close. ( Tôi gồm vài người các bạn nhưng cửa hàng chúng tôi rất thân thiết)

3. Giải pháp dùng Many với Much

3.1. Phương pháp dùng Many

Ta dùng Many đến danh từ đếm được số nhiều trong đa dạng và phong phú loại câu như câu hỏi, câu khẳng định hay phú định. MAny có nghĩa là nhiều.

Many + countable nouns: nhiều

Ví dụ: There are many people in my family. ( có nhiều người trong gia đình của tôi)

– Cấu trúc, cách sử dụng Accept cùng Agree trong giờ Anh

– biện pháp dùng cấu trúc Not only – But also trong giờ đồng hồ Anh

3.2. Giải pháp dùng Much


*
Cách sử dụng Many cùng Much

Much được sử dụng với danh từ ko đếm được có nghĩa là nhiều vào cả câu nghi vấn, xác minh và che định. Có nghĩa là nhiều.

Much + uncountable nouns: nhiều

Ví dụ: I don’t have much money khổng lồ give you. (Tôi không có rất nhiều tiền để cho bạn)

4. Cách dùng Lot of cùng A Lot of

Bạn hoàn toàn có thể dùng cả lot of và a lot of đến danh tự đếm được hoặc danh từ không đếm được. Tức là nhiều

Lots of/ A Lot of + uncountable/countable nouns: nhiều

Ví dụ: I have a lot of books lớn read. (Tôi có rất nhiều sách nhằm đọc)Lots of people have voted for Donald Trump in the presidential chiến dịch in 2020. (Rất nhiều người dân đã bỏ phiếu cho Donald Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020).


Đăng ký kết thành công. Shop chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui miệng click TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Yammer Là Gì ? Chất Xúc Tác Tăng Tính Đoàn Kết Trong Doanh Nghiệp


*
Bài tập áp dụng

1. Điền few/a few hoặc little/a little vào vị trí trống trong câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we mô tả them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would lượt thích to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, & he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking khổng lồ new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?Đáp ána few few a few few a fewlittle a little, little; a little

2. Chọn đáp án đúng

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB. Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love vì you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. ManyThere aren’t …………. Car parks in the center of Oxford.A. MuchB. ManyEating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.A. AnyB. SomeLiverpool has …………. Of great nightclubs.A. A lotB. ManyHurry up! We only have ………….. Time before the coach leaves.A. A fewB. A littleWe saw ……………. Beautiful scenery when we went to Austria.A. A little ofB. SomeThere are a ………….. Shops near the university.A. FewB. AnyIt’s very quiet. There aren’t …………… people here today.A. MuchB. ManyThere are ……………… expensive new flats next to the riverA. SomeB. A littleAfter Steve tasted the soup, he added ……. Salt to lớn it.A. A fewB. FewC. LittleD. A littleMany people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.A. Very fewB. Very littleC. Very muchD. Very manyĐáp ánBBBAAABAA A bố ABBA BADA

Trên đây là bài viết Phân biệt – cách áp dụng Little, A Little, Few, A Few, Many, Much, Lot of với A Lot of nhưng mà romanhords.com đang tổng hợp mang lại bạn. Hy vọng bạn sẽ có thể thành thạo hơn trong việc sử dụng những từ bên trên thông qua nội dung bài viết này.


giải pháp phân biệt, giải pháp dùng Most, Most of, Almost cùng The most trong giờ đồng hồ Anh
03 mon 08, 2022
Trong giờ đồng hồ Anh sẽ có không ít cấu trúc, cách phân biệt khác nhau. Most, Most of, Almost cùng The most là 1 trong số đó. Hôm nay, tài liệu IELTS vẫn giới thiệu cho mình về biện pháp phân biệt,
Thì hiện tại tại dứt tiếp diễn (Present Perfect Continuous Tense) – Công thức, dấu hiệu và bài xích tập