1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs. (Hoàn thành những câu sau. Sử dụng thì bây giờ đơn cùng tương lai đơn cho hễ từ.)


*

Hướng dẫn giải:

4. Will enjoy Giải thích:Tạm dịch:Tôi cho rằng 10 năm tới bạn ta đang thích làm vườn.

Bạn đang xem: A closer look 2 unit 1 lớp 7


2. Read the table and complete his report using the present simple. (Đọc bảng và ngừng bảng báo cáo sử dụng thì lúc này đơn..)


(1) likes.

(2) watch.

(3) don’t love.

(4) go.

(5) enjoy.

(6) play.

(7) plays.

(8) doesn’t like.

(9) plays.

Tạm dịch:

Báo cáo của Nick

Em đã hỏi bạn làm việc về sở thích của họ cùng em gồm vài tác dụng thú vị. Mọi fan thích xem tv và chúng ta xem nó từng ngày. Ba bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội lội, nhưng lại hai bạn nữ là Ly và Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. Số đông họ đông đảo thích chơi cầu lông. Nam, Sơn, với Huệ chơi ước lông mỗi ngày, và Ly đùa thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ tất cả Bình là không thích ước lông, bạn ấy không khi nào chơi.


3. A. Work in groups. Think of some activities & make a table lượt thích the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they bởi vì these activities while another student in the group records the answers.


(Làm theo nhóm. Nghĩ về về vài chuyển động (như là nghe nhạc, nghịch bóng rổ, tải sắm) và có tác dụng thành một bảng như bảng vào phần 2. Một học viên trong team hỏi các thành viên trong đội về nút độ thường xuyên mà họ thực hiện những hoạt động này vào khi học viên khác vào nhóm đánh dấu câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: bởi vì you listen khổng lồ music every day?

Do you play basketball every day?

Do you go shopping every day?


*

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies and I got some interesting results. Everybody likes listening to lớn music và they listen it every day. The two boys, Kha & Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Báo cáo của bọn chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi vẫn hỏi vài bàn sinh hoạt về sở thích của chúng ta và shop chúng tôi đã dành được những công dụng thú vị. Mọi fan thích nghe nhạc với họ nghe nó mỗi ngày. Cặp đôi trai Kha và Minh không đam mê đi cài đặt sắm, tuy thế ba bạn nữ Mai, Thu và Hoa, lại đi buôn bán một lần một tuần. Cả cặp đôi bạn trẻ trai thích nghịch bóng rổ. Kha đùa bóng rổ cha lần một tuần. Minh chơi bóng bốn lần một tuần. Mai củng đùa bóng rổ, một lần một tuần.


4. Complete the sentences, using the -ing khung of the verbs in the box. (Hoàn thành câu, sử dụng hiệ tượng V-ing của cồn từ vào khung)


*

Hướng dẫn giải:

1. RidingGiải thích: ride his bike (đạp xe) trợ thì dịch:Ba tôi mê say đạp xe đạp đến nơi làm.

2. WatchingGiải thích: watch film (xem phim) nhất thời dịch:Mẹ tôi không ưa thích xem phim bên trên ti vi. Bà đam mê đến rạp chiếu phim bóng.

3. TalkingGiải thích: talk (nói chuyện) trợ thời dịch:Tôi thích nói chuyện với đồng đội vào thời hạn rảnh.

4. PlayingGiải thích: playing monopoly (chơi cờ tỉ phú) trợ thì dịch:Em trai tôi thích đùa cờ tỉ phú cùng với tôi vào từng buổi tối.

5. Eating Giải thích: eat noodle (ăn mì) tạm dịch:Họ ghét nạp năng lượng mì. Họ thích cơm hơn.

6.walking Giải thích: walk (di dạo) trợ thì dịch: Bà của doanh nghiệp có thích đi bộ không?


5. Look at the pictures & write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking & the -ing form. (Nhìn vào bức hình và viết những câu. Thực hiện những động từ phù hợp về thích và không thích, hiệ tượng V-ing.)


*

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t lượt thích eating apple. Lâm thời dịch: Anh ấy không thích ăn uống táo.

2. They love playing table tennis. Trợ thì dịch: chúng ta thích đùa quần vợt.

3. She hates playing the piano. Nhất thời dịch: Cô ấy ghét đùa dương cầm.

4. He enjoys gardening. Nhất thời dịch: Anh ấy thích có tác dụng vườn.

5. She likes dancing. Tạm bợ dịch: Cô ấy mê say nhảy.


6. What does each member in your family like or not like doing? Write the sentences. (Mỗi member trong gia đình mình muốn làm gì hoặc không thích làm gì? Viết những câu.)


*

Hướng dẫn giải:

1. My father likes watching films on TV.Tạm dịch: ba tôi ưng ý xem phim trên ti vi.

2. My father hates playing monopoly. Lâm thời dịch: tía tôi ghét chơi cờ tỉ phú.

3. My mother enjoys cooking. Tạm bợ dịch: chị em tôi yêu thích nấu ăn.

4. My mother doesn’t like gardening. Trợ thời dịch: bà bầu tôi không thích có tác dụng vườn.

5. My younger brother loves play computer games.Tạm dịch: Em trai tôi thích chơi trò giải trí điện tử.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Với Since Và For, Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

6. My younger brother doesn’t like play basketball.Tạm dịch: Em trai tôi ko thích chơi bóng rổ.