Phần A closer look 1 để giúp bạn học bổ sung cập nhật thêm vốn từ về music và nghệ thuật, đồng thời luyện tập cách phạt âm /ʃ/ và /ʒ/. Bài viết dưới đó là gợi ý về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: A closer look 1 unit 4 lớp 7

7. Listen và repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice
*Xem thêm: Sách Phiếu Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nxb Giáo Dục, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 3

Vocabulary

1. Listen and repeat these words (Nghe và tái diễn những tự sau)

Painter: họa sĩArtist: nghệ sĩActress: thiếu nữ diễn viên Musician: nhạc sĩ, nhạc côngPuppet: múa rốiDancer: vũ côngSinger: ca sĩ tuy nhiên writer: nhạc sĩ

2. Match a word in A with a phrase in B (Nối một từ trong phần A với một các từ trong phần B)

A

B

1.Play

e. The guitar

2.Draw

b. A portrait

3.Write

a. A song

4.Work

d. As an actor

5.Take

c. A photo

3.a. Put these letters in order to lớn make musical instruments (Sắp xếp lại trơ tráo tự hầu như chữ sau để tạo thành thành tên nhạc cụ)

drum: trốngpiano: đàn dương cầm, bầy pianocello: lũ trung hồ nước cầm, bầy celloguitar: lũ guitarviolin: lũ vĩ cầm, lũ violinsaxophone: kèn saxophone

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture (Viết loại nhạc cụ gồm trong khung dưới vào mỗi hình mang lại phù hợp)

a guitara drumDan Baua violina celloa pianosaxophone

4. Put one of these words in each blank to finish the sentences (Đặt một trong những từ này vào mỗi nơi trống để xong xuôi câu )

My father’s friend is a great _painter_. (Bạn của bố tôi là 1 họa sĩ giỏi.)_Pop_ music is not as exciting as rock & roll. (Nhạc pop không sôi động bằng nhạc rock & roll.)The _singer_ I lượt thích most is Karen Carpenter. (Ca sĩ mà lại tôi mê say nhất là Karen Capenter.)I lượt thích to _draw_ cartoons. (Tôi ưa thích vẽ truyện tranh.)Many tourists lớn Vietnam come lớn see the water _puppet_ show. (Nhiều khách phượt đến nước ta để xem công tác múa rối nước.)In Vietnam, the Dan Bau is a traditional musical _instrument_. (Ở Việt Nam, bọn Bầu là 1 trong nhạc cố truyền thống.)

Pronunciation

5. Listen and repeat. Pay attention lớn the sounds /ʃ/ & /ʒ/ (Nghe cùng lặp lại. để ý các âm /ʃ/ và /ʒ/)

Âm /ʃ/: condition, ocean, shy, sugar, machineÂm /ʒ/: measure, pleasure, usual, vision, decision

6. Listen lớn the words và put them into two groups (Nghe những từ với đặt nó vào 2 nhóm)

/ʃ/

/ʒ/

Anxious, musician, dishwasher, rubbish

Closure, occasion, leisure, television

7. Listen và repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ . Underline the words with the sound /ʒ/ twice. (Nghe cùng lặp lại các câu. Gạch bên dưới một gạch với các từ bao gồm âm /ʃ/,hai gạch ốp với những từ gồm âm /ʒ/)

Note: Ở đây, từ tất cả âm /ʃ/ được gạch men chân, từ bao gồm âm /ʒ/ được in đậm.

Can you show me the new machine?They sing the tuy nhiên “Auld Lang Syne” on some occasions.The musician is very anxious about the next performance.She wanted to share her pleasure with other people.The new cinema is opposite the bus station.Are you sure this is an interesting television programme?