l>LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE - (50-37-3) - Tính chất vật lý • Tính chất hóa học • Độ hòa tan • Sử dụng / Chức năng • phản ứng • nhiệt hóa học
*
Hóa học
*
vật lý

Tên:lysergic acid diethylamide; (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-<4,3-fg> quinoline-9-carboxamide*; LSD* IUPACSố CAS:50-37-3Công thức hóa học:C20H25N3OKhối lượng phân tử:323.432 gLễ Percent:C 74.270 %; H 7.7909 %; N 12.991 %; O 4.9467 %


Wikipediatạp chí:Stix, Gary. Return of a Problem Child. Scientific American, October 2009, p 18, 20.Stix, Gary. Origins Roundup: LSD. Scientific American, September 2009, p 79.

Bạn đang xem: Molex 50


(1) - Suchocki, John. Conceptual Chemistry: Understanding Our World of Atoms and Molecules; Addison Wesley: San Francisco, California, 2001; p 438.


Chào mừng bạn!

romanhords.com provides you with capsules on many topics in chemistry. Additionally, there are reference tables and profiles of every element and thousands of compounds. Use the interactive menu bar located above to get started. Many online periodic tables only provide basic information for a particular element. Here, a full profile of the element"s physical properties, chemical behavior, isotopes, and electron structure are provided. For further reading and reference, list of sources can be found at the conclusion of each page.

Xem thêm: Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Do Ai Sáng Lập, Lãnh Đạo Và Rèn Luyện?


chủ đề

Axit và căn cứ • ankan • alkene • Lịch sử • Cấu trúc nguyên tử • bonding • đo nhiệt lượng • Tỉ trọng • Bức xạ điện từ • thế cân bằng • • Luật Gas • sự vận động • Danh mục • sự đo lường • các Mole • Quá trình oxy hóa-Giảm • Bảng tuần hoàn • tính phân cực • sự phóng xạ • phản ứng • • Độ hòa tan • hóa học lượng pháp • nhiệt hóa học • Chuẩn độ •


Ngôn ngữ

Afrikaans • Deutsch • English • Español • Français • 한국어 • हिन्दी • Italiano • 日本語 • Polski • Português • Русский • Tagalog • Tiếng Việt • 中文


Thông tin liên lạc

Chủng Quốc Hoa Kỳ

admin(at)romanhords.com

© 2008 - 2022 Mr. Everett and romanhords.com. No part of this webpage can be copied without prior approval via the email above. All rights reserved.